Serwis używa plików cookies, aby mógł lepiej spełniać Państwa oczekiwania. Podczas korzystania z serwisu pliki te są zapisywane w pamięci urządzenia. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej o plikach cookies możesz przeczytać tutaj.

Autorzy więcej

INSTYTUT ORDO YURIS W KORESPONDENCJI DO ALEKSANDRA SZUMAŃSKIEGO

ORDO YURIS

INSTYTUT ORDO YURIS W KORESPONDENCJI DO ALEKSANDRA SZUMAŃSKIEGO
Aleksander Szumański
źródło: OSOBISTE
Szanowny Panie,

Ordo Iuris

nie ulega wątpliwości, że znajdujemy się w momencie przełomowym dla dalszych losów naszej Ojczyzny. W najbliższych dniach okaże się, jakie partie wejdą do koalicji rządzącej Polską. To o tyle istotne, że część z nich w swoich programach wyborczych wprost obiecywała atak na wartości fundamentalne – życie, wolność i rodzinę.

Co zmiana władzy będzie oznaczała dla przyszłości Instytutu Ordo Iuris i co możemy zrobić, jeśli faktycznie dojdzie w ciągu najbliższych lat do próby dokonania neomarksistowskiej rewolucji w Polsce?

Odpowiedzi na te pytania udzielił Prezes Instytutu Ordo Iuris mec. Jerzy Kwaśniewski w skierowanej do Pana na początku tego tygodnia wiadomości. Jeśli do tej pory nie udało się Panu zapoznać z jej treścią, serdecznie do tego zachęcam.

Z wyrazami szacunku
Monika Leszczyńska - Wiceprezes ds. Członkowskich Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

Temat: Zaczyna się wojna o normalność!

Data: wtorek, 17 października 2023 r., godz. 07:51

Nadawca: Jerzy Kwaśniewski Ordo Iuris

Adresat: aszumanski@gmail.comSzanowny Panie,

wyniki wyborów parlamentarnych nie pozostawiają złudzeń – stajemy wobec groźby powstania parlamentarnej większości, która uderzy w najważniejsze prawa i wolności chronione Konstytucją RP i prawem naturalnym.

W pierwszej kolejności ma nastąpić uderzenie w życie i prawo rodziców do ochrony dzieci przed wulgarną edukacją seksualną w szkołach i przedszkolach. W drugiej kolejności – cios w politykę rodzinną i ochronę małżeństwa, jako trwałego związku kobiety i mężczyzny. W trzeciej kolejności – atak na prawa chrześcijan, autonomię Kościoła oraz wolność słowa i prawo do krytyki radykalnych postulatów ideologów gender i aktywistów LGBT. Na końcu, poważne obszary naszej suwerenności – w tym kompetencje do decydowania o sprawach rodziny, konkurencyjności czy polityki zdrowotnej – zostaną przekazane Unii Europejskiej i ponadnarodowym organizacjom. Nasza codzienność ma zostać przeobrażona a głos obrońców normalności na nowo poddany przemysłowi pogardy i zepchnięty na margines życia społecznego.

Choć niektórzy wyrażają jeszcze nadzieję na powstanie prawicowego rządu, my przygotowujemy się na najgorszy scenariusz. Jako największy w Polsce niezależny ośrodek występujący w obronie konstytucyjnych wartości, jesteśmy gotowi, by stać się najważniejszym, niezależnym krytykiem i skutecznie odpierać liberalno-lewicowej większości sejmowej i rządowej.
Gwarantem naszej skuteczności jest budowana od dziesięciu lat społeczność Ordo Iuris, łącząca naszych ekspertów z Darczyńcami i Przyjaciółmi we wspólnocie obrony życia, rodziny i wolności.

Jedno jest dzisiaj zupełnie pewne – w przypadku dojścia do władzy lewicowych radykałów, to na nas spoczywać będzie zarówno odpowiedzialność, jak i moralne zobowiązanie do obrony normalności, życia, rodziny, wolności i prawa do swobodnego praktykowania wiary

Wiele wskazuje na to, że większość pozbawionych państwowych grantów organizacji konserwatywnych zaprzestanie swej działalności. Nas to zagrożenie nie dotyczy. W nowych okolicznościach, zabezpieczeniem naszej skuteczności jest stanowcze od lat oparcie działalności Ordo Iuris wyłącznie na ofiarności naszych Darczyńców i Przyjaciół.

Nasze zespoły analityczne są w pełnej gotowości, by stawić czoła wymierzonym w prawa obywatelskie oraz ład konstytucyjny projektom forsowanym przez nowy rząd i nową większość sejmową. Liberałowie i lewica zaczynają już bowiem ujawniać swoje plany. Dla najwyższej skuteczności reakcji, od tego tygodnia rozpoczynamy codzienne monitoringi aktywności legislacyjnej liberałów i lewicy, skupione w sześciu programach:

    Ochrona życia i bioetyka,
    Ochrona rodziny i małżeństwa,
    Ochrona wolności,
    Ochrona dzieci i edukacji,
    Obrona chrześcijan,
    Wolna i suwerenna Rzeczpospolita.

Żaden projekt ani żadna inicjatywa radykałów wymierzona w Polaków lub polską suwerenność narodową nie ujdzie naszej uwadze i nie pozostanie bez naszej reakcji.

Przez 10 lat naszej aktywności sporządziliśmy ponad 500 opinii, raportów i analiz. A jesteśmy gotowi spotęgować tempo naszych prac.

Aby wesprzeć działania Instytutu Ordo Iuris, proszę kliknąć w poniższy przycisk

Wspieram działania Ordo Iuris

W pierwszej kolejności nasze analizy, opinie i komentarze kierować będziemy do opinii publicznej i naszych Przyjaciół, mobilizując sprzeciw wobec radykalnych projektów.

Jednocześnie sięgniemy po wszystkie konstytucyjnie przewidziane środki, służące zablokowaniu złego prawa.

Będziemy dostarczać argumentów przemawiających za prezydenckim wetem, którego odrzucenie nie będzie możliwe przy obecnym składzie Sejmu.

Będziemy kierować skargi konstytucyjne oraz inspirować wnioski o konstytucyjną kontrolę do Trybunału Konstytucyjnego, wciąż jeszcze gotowego do blokowania rewolucyjnych i niekonstytucyjnych praw.

Przed sądami i trybunałami dochodzić będziemy przestrzegania Konstytucji oraz poszanowania dla praw i wolności wszystkich Polaków.

Zagwarantujemy pomoc prawną każdej ofierze rządowej dyskryminacji chrześcijan, rodzicom każdego zgorszonego wulgarną edukacją seksualną dziecka, każdemu dziennikarzowi lub naukowcowi, któremu usta będą zamykać obiecane przez lewicę przepisy o „mowie nienawiści”.

Żadna rodzina, po której dziecko przyjdą urzędnicy wzorowanej na Jugendamt lub Barnevernet administracji, nie pozostanie bez naszego skutecznego wsparcia.

Będziemy bronić polskich rodzin aż po Europejski Trybunał Praw Człowieka, gdzie kilkadziesiąt już razy dowiedliśmy systemowego łamania praw człowieka przez Norwegię, stawianą za wzór „ochrony dzieci” przez polityków dotychczasowej polskiej opozycji.

Przez 10 lat naszej wytężonej pracy udzieliliśmy pomocy prawnej w 3310 sprawach. Niech to będzie rękojmią wiarygodności naszej obietnicy, że również dzisiaj nikogo nie zostawimy bez profesjonalnej pomocy.

Każdy z programów interwencji procesowej – od wsparcia rodzin zagrożonych rozbiciem przez urzędników, przez pomoc lekarzom sumienia i obronę wolności słowa, po ochronę dobrego imienia Jana Pawła II, Polski i Narodu Polskiego – będą kontynuowane w nowych, trudniejszych warunkach.

Naszą siłą jest unikalne połączenie stabilnego grona sprawdzonych ekspertów oraz wsparcia polskich rodzin, dającego nam finansową niezależność od instytucji państwa, organizacji międzynarodowych i polityków. Tej społeczności Ordo Iuris nie złamie żaden rząd ani żaden nieprzyjaciel.

To dzięki Pana zaangażowaniu możemy z taką śmiałością stanąć w obronie praw i wolności obywateli oraz narodowej suwerenności w tej godzinie próby.

To będzie bardzo ważny czas. I jesteśmy na ten czas gotowi.

Aby wesprzeć działania Instytutu Ordo Iuris, proszę kliknąć w poniższy przycisk

Wspieram działania Ordo Iuris

Wojna o normalność! Będziemy gotowi

Donald Tusk już zapowiedział, że szereg decyzji i praw w jego ocenie niesłusznych „będzie uważał za decyzje z definicji nieważne”, dążąc do ich zmiany nawet jeżeli nie będzie to możliwe drogą ustawową.

O przygotowaniach do wdrożenia w Polsce – pod nadzorem Unii Europejskiej – procedur „sprawiedliwości okresu przejściowego”, które miałyby uzasadnić łamanie Konstytucji w imię „przywracania praworządności” pisaliśmy już kilka miesięcy temu.

Teraz jesteśmy gotowi przeciwstawić się temu nowemu bezprawiu w działaniu.

Wyborcze obietnice niedoszłych koalicjantów obejmują: aborcję na życzenie w pierwszych trzech miesiącach ciąży, małżeństwa osób tej samej płci połączone z oddawaniem w ich opiekę polskich dzieci, zmianę płci na podstawie prostego oświadczenia (także u osób nieletnich), ograniczenie prawa rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, przepisy o mowie nienawiści wprowadzające cenzurę myśli oraz słowa w prasie, nauce, edukacji i pracy.

Dzisiaj szczególnie groźnie brzmią skierowane do chrześcijan słowa Sławomira Nitrasa: „musimy was opiłować z pewnych przywilejów (...) dlatego, że jeżeli nie, to znowu podniesiecie głowę (...)”.
Niemniej aktualne staje się wspomnienie projektu Lewicy z ostatniej kadencji, który miał wprowadzać obowiązkową, wulgarną edukację seksualną w każdej szkole od etapu kształcenia wczesnoszkolnego (klasy I - III).

Jakby tego było mało, politycy partii przymierzających się do wspólnych rządów poparli przymusowe relokacje nielegalnych imigrantów i przez lata ostentacyjnie atakowali Straż Graniczną i Wojsko Polskie za stanowczą obronę polskiej granicy wschodniej. Na forum Parlamentu Europejskiego ich eurodeputowani są stronnikami federalnej reformy Unii Europejskiej, która ma odebrać Polsce prawo weta oraz podporządkować nasz kraj decyzjom większości w sprawach dotąd pozostawionych suwerennej polityce Rzeczypospolitej.

Ochrona życia, ochrona małżeństwa, polityka rodzinna, swoboda kultu religijnego i ochrona praw katolików, tak samo jak wolność słowa i wolność akademicka oraz prawo do suwerennego decydowania o polskich sprawach – w kilka tygodni mogą doznać bezprecedensowych ataków.

W tych okolicznościach na swoje barki bierzemy wysiłek koordynacji merytorycznego oporu przeciwko rewolucyjnym zakusom ideologów. Połączenie wysiłków analitycznych ze znajomością procedur legislacyjnych oraz możliwością mobilizacji opinii publicznej będzie w naszych rękach bronią, którą bez wahania wykorzystamy w obronie praw i wolności Polaków.

W tym celu nie tylko przygotowaliśmy już zawczasu wewnętrzne zmiany organizacyjne i wydzieliliśmy programy monitoringowe i interwencyjne, o których pisałem na początku tego listu. Musimy także przyspieszyć szereg inwestycji, które warunkują naszą skuteczność w zmienionych warunkach.

Niezbędne jest unowocześnienie infrastruktury informatycznej Instytutu Ordo Iuris, która stanowi wolną od kontroli rządu platformę kontaktu z naszymi Przyjaciółmi i Darczyńcami – a która była w ostatnich dniach obiektem bezprecedensowych ataków hackerskich. Koszt zmian wyniesie około 30 000 zł.

Wreszcie, temu służyć będą niezbędne inwestycje w rozwój zespołów analitycznych, na których spocznie szczególna odpowiedzialność za przeciwstawianie się polityce radykałów. To najpoważniejszy wydatek, bo sięgający 36 000 zł miesięcznie.

Ostatecznie, musimy niezbędnie zakończyć inwestycje w projekt systematycznego promowania naszych analiz i komentowania spraw bieżących za pomocą nagrań wideo oraz podcastów. Bez tego kanału nie przebijemy się przez całkowicie niebawem zmonopolizowany przez radykalną lewicę rynek krajowych mediów. Na ten cel musimy zarezerwować 12 000 zł miesięcznie. To koszt profesjonalnych nagrań, ich promocji oraz dotarcia do szerokiego odbiorcy

Każda złotówka przekazana przez Pana Instytutowi Ordo Iuris jest precyzyjnie inwestowana w najważniejsze dla nas cele – w obronę życia, rodziny, wolności i chrześcijańskiego dziedzictwa Narodu.

Dlatego w tym szczególnym czasie próby zdobywam się na śmiałość, by prosić Pana o jednorazowe wsparcie naszej działalności, a nawet o podjęcie wysiłku stałego i systematycznego wspierania naszych projektów. Bez Pana stworzony przez nas bastion niezależności nie będzie mógł przetrwać.

Aby wesprzeć działania Instytutu Ordo Iuris, proszę kliknąć w poniższy przycisk

Wspieram działania Ordo Iuris

Z wyrazami szacunku
Adw. Jerzy Kwaśniewski - Prezes Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

P.S. Gdy partnerzy z amerykańskich organizacji konserwatywnych dowiadują się, jak wiele osiągnęliśmy przy budżecie nie przekraczającym 5% ich rocznych przychodów, niezmiennie wyrażają podziw dla skuteczności Instytutu Ordo Iuris i całej naszej społeczności. Dla nas to ważne potwierdzenie profesjonalnego i rozumnego zarządzania powierzonymi nam środkami. Ta umiejętność kierowania każdej złotówki na najwłaściwszy odcinek frontu wojny o nasze prawa i wolności będzie miała szczególne znaczenie w nachodzących latach. Trzeba powiedzieć to wprost: bez naszego – mojego i Pana – stanowczego zaangażowania Polska i nasz Naród mogą doznać nieodwracalnych strat. Ten czas będzie miał dla naszej Ojczyzny przełomowe znaczenie.

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest fundacją i prowadzi działalność tylko dzięki hojności swoich Darczyńców.
Facebook Twitter
Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa
+48 793 569 815
www.ordoiuris.pl

Jeżeli nie życzy sobie Pan/Pani otrzymywać więcej takiej korespondencji na adres e-mail, na który wysłaliśmy niniejszą wiadomość ( aszumanski@gmail.com ), prosimy o wypisanie się przy użyciu linka: wypisuję się.

Wiadomość ta została wysłana pod podany adres zgodnie z dostarczoną Panu/Pani klauzulą informacyjną w ramach utrzymywania stałego kontaktu z Fundacją Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie (administrator danych) w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych przez naszą Fundację. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zasad przetwarzania danych osobowych w naszej Fundacji może Pan/Pani zapoznać się w naszej polityce prywatności.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez naszą Fundację, w szczególności żądania ich usunięcia (tzw. prawa do bycia zapomnianym), prosimy o kontakt na adres iod@ordoiuris.pl.

Data:
Kategoria: Gospodarka
Tagi: #ordo #YURIS

Aleksander Szumański

Aleszum.blog - https://www.mpolska24.pl/blog/aleszumblog111111

Lwowianin, korespondent światowej prasy polonijnej w USA, Kanadzie,RPA, akredytowany w Polsce. Niezależny dziennikarz i publicysta,literat, poeta, krytyk literacki.
Publikuje również w polskiej prasie lwowskiej "Lwowskie Spotkania".

Komentarze 0 skomentuj »
Musisz być zalogowany, aby publikować komentarze.
Dziękujemy za wizytę.

Cieszymy się, że odwiedziłeś naszą stronę. Polub nas na Facebooku lub obserwuj na Twitterze.