Serwis używa plików cookies, aby mógł lepiej spełniać Państwa oczekiwania. Podczas korzystania z serwisu pliki te są zapisywane w pamięci urządzenia. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej o plikach cookies możesz przeczytać tutaj.

Autorzy więcej

Petycja do Ministra Finansów z dnia 08.07.2015

W dniu 08.07.2015 podczas spotkania na Świętokrzyskiej w Warszawie złożyliśmy petycję skierowaną do Ministra Finansów, która wskazuje obszary bandyctwa skarbowego oraz sposoby jego zakończenia. Oczekujemy na pisemną odpowiedź i wskazanie podjętych środków zaradczych. Treść petycji w załączeniu.

Petycja do Ministra Finansów z dnia 08.07.2015
Spotkanie w MF
źródło: Niepokonani 2012


Przedmiotem wielokrotnych wystąpień Stowarzyszenia Niepokonani 2012  do Ministra Finansów nie są działania organów na podstawie prawa oraz zgodnie z obowiązującym prawem w RP. Przedmiotem wystąpień SN2012 są stwierdzone i udokumentowane przypadki patologii w funkcjonowaniu aparatu podatkowego państwa. Neutralność podatku VAT stała się w naszym kraju fikcją i iluzorycznym pojęciem, a procesowanie przedsiębiorcy przez organy skarbowe do skutku stało się stanem powszechnym, wręcz akceptowalnym. Skala nieprawidłowości jest zatrważająca, pomimo wielu analogicznych spraw, prawomocnie rozstrzygniętych przez sądy administracyjne, które wskazują na rażące naruszanie prawa przez organy podatkowe obu instancji, organy nadal dążą do nieuzasadnionego przedłużania zwrotu należnego przedsiębiorcom podatku VAT oraz do wydania za wszelką cenę wymierzonej w te podmioty decyzji wymiarowej. Jedynym i wyłącznym celem takich działań jest tymczasowy cel fiskalny,  czego wynikiem są nieodwracalne bankructwa i upadłości coraz większej liczby podmiotów gospodarczych.

Dążymy do narzucenia rozstrzygnięć dla aparatu skarbowego i podatkowego stanowiące o respektowaniu obowiązującego prawa w RP, zgodnie z ideą prawnego państwa. Poniżej przedstawiamy wskazania dot. obszarów, które wymagają bezpośrednich interwencji Ministra Finansów jako odpowiedzialnego za funkcjonowanie aparatu podatkowego:

I.         Czas trwania kontroli:

-  jeśli istnieje prawomocny wyrok WSA w sprawie to oczekujemy zakończenia kontroli w terminie bez zbędnej zwłoki tj. do 2 m-cy od otrzymania orzeczenia WSA.

II.        Zwrot bezprawnie przetrzymywanego podatku VAT:

- jeśli istnieje prawomocny wyrok WSA, co do bezzasadnego przedłużania kontroli [etc] to oczekujemy dopełnienia obowiązku zwrotu w terminie do 2 m-cy od daty otrzymania orzeczenia WSA w sprawie. Organ może po ustaleniach z podmiotem kontrolowanym wypłacać w ratach ale poprzez dobrowolne porozumienie stron.

III.      Zakres i istnienie zabezpieczeń na poczet należności podatkowych i/lub celnych:

- jeśli istnieje orzeczenie WSA w sprawie dot. bezprawności działania organu podatkowego to nakaz dokonania zwolnienia spod zajęcia mienia w terminie do 2 m-cy od daty otrzymania prawomocnego orzeczenia WSA w sprawie lub redukcji poziomu zabezpieczeń o 50% po uzgodnieniu rozwiązań szczegółowych z podatnikiem. Jest niedopuszczalnym istnienie zajęć mienia na poczet należności, które są de facto i de iure fikcyjne.

IV.       W przypadku wielokrotności postępowań i wydawania skarżalnych decyzji, co do których jako tożsamych WSA wydał prawomocne wyroki, iż są bezprawne:

- zaniechanie dokonywania zabezpieczeń na czas postępowania i umarzanie postępowań jeśli analogiczny tok procesowy tzw. nadzwyczajny [skarga kasacyjna] jest dla organów niekorzystny,

-wprowadzenie sankcji karnych za próbę obejścia prawa, tak aby organy w swoich decyzjach kierowały się zasadą ostrożności co do wykładni - czyli analogicznie jak wymaga się to od przedsiębiorców.

V.        Zakazanie biegłym skarbowym występowania w sprawach cywilnych na rzecz innych podmiotów niż Skarb Państwa w formułach prawnych wskazujących na status biegłego skarbowego w postępowaniu.

VI.       W trakcie administracyjnych postępowań egzekucyjnych, które są zawieszone przez organ nakaz wystąpienia przez organ do stosownego Komornika/sądu o zawieszenie postępowań cywilnych, w których organ bierze udział jako wierzyciel np. hipoteczny [casus: NSA II FSK 1881/12].

VII. Koniecznym staje się, w obliczu skali wyłudzeń podatku VAT obniżenie i ujednolicenie stawki podatku na poziomie 16%.

VIII. Wprowadzenie publicznego rejestru oceny pracy naczelników US i dyrektorów IS, UKS poprzez systematyczne publikowanie w ujęciu rocznym spraw, których pierwotne decyzje zostały wydane w danym roku, w szczególności:

- ilość wydanych decyzji wraz z kwota podatku,

 - ilość decyzji zaskarżonych do IS,

- ilość decyzji uchylonych przez IS ,

- ilość decyzji IS zaskarżonych do WSA ,

 - ilość decyzji IS uchylonych przez WSA wraz z kwotami.

IX. Przywrócenie poszanowania zasad wynikających z art. 120. 121, 125, 139, 141 Ordynacji Podatkowej, w szczególności zasady praworządności, zaufania do organów podatkowych, szybkości postępowania.

Powyższe wskazania są w większości wykonalne na podstawie rozporządzeń/zaleceń Ministra Finansów skierowanych do organów i nie wymagają zmian norm ustawowych.

Zdiagnozowanym zjawiskiem jest występowanie organów podatkowych jako uczestników cywilnych postępowań egzekucyjnych na podstawie fikcyjnych roszczeń z tytułu nieistniejących wierzytelności [fikcyjne wpisy hipotek]. Taka sytuacja jest dyskontowana przez zorganizowane grupy przestępcze posługujące się fikcyjnymi, cywilnymi tytułami wykonawczymi oraz wyłudzanymi orzeczeniami sądów cywilnych [casus: I Co 1277/02/K – Kraków, odniesienie do II FSK 1881/12].

Problemem, który doprowadza do występowania SN2012 w sprawach organów podatkowych nie jest nieustanne podnoszenie i doskonalenie poziomu wypełniania nakładanych na nie obowiązków lecz stwierdzone i udokumentowane przypadki nie respektowania prawomocnych sądowych orzeczeń oraz celowe i świadome kreowanie fikcyjnych zobowiązań podatkowych w celu pozbawiania mienia obywateli RP na rzecz Skarbu Państwa. Zwracamy uwagę, że brak zwrotów podatku VAT przy istniejących orzeczeniach WSA o bezprawnym przedłużaniu postępowań jest de facto i de iure zaborem mienia, co stanowi o wyczerpaniu określonych norm KK RP. Potencjalny, dobrowolny zwrot odsetek nie zmienia wydźwięku prawnego i faktycznego.

Wprowadzanie dodatkowych pojęć dot. oznaczeń podatników jako godnych lub nie godnych zaufania przez aparat podatkowy państwa jest naruszeniem norm konstytucyjnych z zakresu równości wobec prawa w RP [etc]. Innymi słowy jaka jest cena za zakwalifikowanie do kasty podatników uprzywilejowanych i jak taką cenę należy uiszczać oraz komu. Zwracamy uwagę, że SKOK Wołomin był podmiotem ze wszech miar godnym zaufania dla organów państwa….

Ze względu na fakt, iż przyczyną relacji SN2012 z Ministrem Finansów jest obszar patologii w działaniu aparatu podatkowego państwa proponujemy powołanie Społecznej Rady Bezpieczeństwa Podatkowego przy Ministerstwie Finansów celem m.in. przeprowadzania skutecznych mediacji między skonfliktowanymi stronami i zapobieżeniu upadłości firm.

Uprzejmie zwracamy uwagę, że pustymi deklaracjami o respektowaniu prawa, o przygotowywaniu nowych rozwiązań i statystykami nie zwalcza się patologii w działaniu aparatu podatkowego państwa. Jeśli Minister Finansów nie okaże skuteczności w ograniczaniu patologii to będzie to sygnałem dla aparatu podatkowego, iż jest realne przyzwolenie na każde bezprawie, łącznie z fałszowaniem dokumentów, wydawaniem decyzji wymiarowych na podstawie sfałszowanych dokumentów, zmanipulowanych przesłuchań świadków, zatajaniem dowodów przemawiających na korzyść podatnika, preparowaniem kłamliwych doniesień do prokuratur, etc. Na takie działania nie ma i nie będzie zgody SN2012, jak również wszystkich innych organizacji zjednoczonych w ramach Porozumienia Ruchów Społecznych.

Problemy takie SN2012 okazało w petycji do Prezydenta RP na podstawie ustaleń polskich prokuratur.

Adam Gizicki

Stop bandyctwu skarbowemu! - https://www.mpolska24.pl/blog/stop-bandyctwu-skarbowemu

Chciałbym dedykować ten blog wszystkim przedsiębiorcom walczącym z patologiami skarbowymi. Od tylu lat walczymy z bandyctwem skarbowym, że znamy już wszystkie możliwe scenariusze ich działań oraz wszystkie podłości które są w stanie uczynić.

Komentarze 0 skomentuj »
Musisz być zalogowany, aby publikować komentarze.
Dziękujemy za wizytę.

Cieszymy się, że odwiedziłeś naszą stronę. Polub nas na Facebooku lub obserwuj na Twitterze.