Serwis używa plików cookies, aby mógł lepiej spełniać Państwa oczekiwania. Podczas korzystania z serwisu pliki te są zapisywane w pamięci urządzenia. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej o plikach cookies możesz przeczytać tutaj.

Autorzy więcej

Rozwód - ile kosztuje i trwa?

Samo zawarcie małżeństwa, jak i jego zakończenie z innych przyczyn niż śmierć jednego z małżonków pozostają pod kontrolą państwa. Rozwód to nic innego jak prawne zakończenie istniejącego małżeństwa.

Rozwód - ile kosztuje i trwa?
źródło: pixabay.com

W Polsce nie można rozwiązać małżeństwa w drodze porozumienia, musi zostać wydany wyrok sądu w tym zakresie. Wynika to przede wszystkim z tego, że małżeństwo i monogamia są szczególnie chronione przez ustawodawcę. Orzecznictwo uznaje trwałość małżeństwa i równouprawnienie małżonków za jedną z podstawowych zasad polskiego prawa rodzinnego. Duże znaczenie ma tu także dobro dziecka, które powinno rozwijać się w rodzinie, w bezpiecznych i stabilnych warunkach.  

Kiedy sąd może orzec rozwód? 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy zawiera jedną przesłankę pozytywną orzeczenia rozwodu, jest to trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego i trzy przesłanki negatywne, które uniemożliwiają orzeczenia rozwodu. Przy czym, w pierwszej kolejności sąd bada, czy istnieje przesłanka pozytywna, by później zbadać, czy nie zachodzą w konkretnej sprawie jakiekolwiek przesłanki negatywne. O trwałości i zupełności rozkładu pożycia małżeńskiego mówimy wtedy, gdy między małżonkami nie istnieją więzi fizyczne, duchowe, czy gospodarcze. Istnienie jednej z tej więzi powoduje, iż orzeczenie rozwodu jest niedopuszczalne, podobnie jak w przypadku istnienia więzi cielesnej, mimo braku pozostałych więzi. 

Oczywiście więź uczuciowa dotyczy uczuć między małżonkami, czy jeszcze darzą sie uczuciem, czy widzą szanse na naprawę swojego związku. Więź duchowa oznacza szczególną więź opartą na miłości, zaufaniu, szacunku, lojalności.  Z kolei więź gospodarcza dotyczy tego, czy małżonkowie prowadzą wspólne gospodarstwo domowe, czy wspólnie dysponują zarobionymi pieniędzmi. 

Jak przebiega i ile kosztuje rozwód? 

W pierwszej kolejności należy podjąć kluczową decyzję- czy rozwód będzie z orzekaniem o winie, czy też bez. Inną ważną kwestią jest też uregulowanie (w sytuacji, gdy małżonkowie doczekali się wspólnych małoletnich dzieci- o dzieciach pełnoletnich nie orzeka sąd rozwodowy) spraw związanych z władzą rodzicielską i kontaktami. Kolejnym krokiem jest zebranie wszystkich dokumentów, dowodów, które będą niezbędne w sprawie i o których dopuszczenie i przeprowadzenie będziemy wnosić w pozwie. 

Zaznaczyć trzeba, iż statystycznie o wiele krócej będzie trwał rozwód bez orzekania o winie, ponieważ sąd nie musi przeprowadzać wtedy z reguły obszernego postępowania dowodowego, w tym także przesłuchiwać świadków. W sytuacji, gdy małżonkowie posiadający dzieci porozumieją się co do najistotniejszych kwestii związanych z dziećmi, w szczególności jeśli chodzi o samą władzę rodzicielską i kontakty, rozwód zakończy się szybciej, ponieważ sąd nie będzie musiał powoływać biegłych na te okoliczności dot. dzieci jak władza rodzicielska, czy kontakty, a jedynie oceni, czy rozwiązania proponowane małżonków-rodziców są zgodne z dobrem dziecka. Najlepszy rozwiązaniem będzie, gdy rodzice przedstawią w sądzie tzw. porozumienie rodzicielskie (plan wychowawczy), w którym to określą te najważniejsze kwestie dotyczące dziecka. 

Pozew rozwodowy, tak jak każdy inny pozew winien czynić zadość warunkom pisma procesowego oraz spełniać inne regulacje zawarte w kodeksie postępowania cywilnego. Pozew podlega kontroli formalnej, której dokonuje sąd, bada się tu również, czy pozew został prawidłowo opłacony. W sytuacji, gdy pismo wszczynające postępowanie nie jest obarczone brakami formalnymi, sąd zarządzi doręczenie pozwu pozwanemu i wezwie go do złożenia odpowiedzi na pozew. Zatem przez wystąpienie jakichkolwiek braków formalnych, sprawa może opóźnić się nawet o kilka miesięcy, bowiem jeśli pismo procesowe nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych lub jeśli nie uiszczono prawidłowej opłaty, przewodniczący wzywa stronę do uzupełnienia lub opłacenia pisma.

Następnym etapem postępowania jest wyznaczenie rozprawy, na pierwszy termin rozprawy w większych miastach w przypadku rozwodu bez orzekania o winie czeka się ok. 3 miesięcy, w przypadku rozwodów z orzekaniem o winie może to być nawet powyżej pół roku. 

Czy rozwód może zakończyć się na pierwszej rozprawie? 

Jest to możliwe. Jedynym dowodem obligatoryjnym w postępowaniu rozwodowym, zgodnie z przepisem art. 432 kpc jest przesłuchanie stron. Sąd na pierwszą rozprawę wzywa strony postępowania. Wyrok rozwodowy na pierwszej i ostatniej rozprawie zapadanie najczęściej wtedy, gdy pozew złożono bez orzekania o winie, a małżonkowie albo nie posiadają małoletnich dzieci, albo uzgodnią wszystko przed rozwodem w ich sprawie i nie będzie to budziło wątpliwości sądu. Wtedy sąd najczęściej ograniczy się jedynie do przesłuchania samych małżonków, zada im podstawowe pytania tj. jak doszło do rozkładu pożycia, jakie są okoliczności rozstania, czy widzą szansę na naprawienie relacji, czy żywią do siebie jakieś uczucia itp. W przypadku małoletnich dzieci i nawet w sytuacji, gdy wszystko jest uzgodnione, niektóre sądy obligatoryjnie przesłuchują dodatkowo jednego świadka na okoliczności związane z dziećmi, jednak taki świadek też jest wzywany równolegle ze stronami na pierwszą i zarazem ostatnią rozprawę. 

Ile kosztuje rozwód? 

Niezmiennie od dłuższego czasu obowiązuje stała opłata od pozwu rozwodowego w wysokości 600 zł, jest to opłata, którą wpłaca się na konto danego sądu okręgowego. Można to zrobić albo przez przelew (z dołączeniem do pozwu potwierdzenia dokonania przelewu) lub poprzez zakupienie i naklejenie na pierwszą stronę pozwu znaku opłaty sądowej. Jeśli małżonek wnoszący pozew lub odpowiedź na pozew będzie domagał się dokonania podziału majątku (po spełnieniu ku temu przesłanek) w postępowaniu rozwodowym będzie musiał dodatkowo uiścić kwotę 300 zł lub 1000 zł – w zależności od tego, czy wniosek o podział jest zgodny, czy sporny dla małżonków. 

W sprawach rozwodowych trzeba mieć na uwadze, że sąd może zlecać przeprowadzenie dowodów z opinii biegłych. Przeważnie będą to biegli psychologowie- w sprawach odnośnie władzy rodzicielskiej i kontaktów, jeśli są sporne. Przy jednoczesnym wniosku o podział majątku wspólnego, sąd może dopuścić też opinie biegłego rzeczoznawczy, który będzie szacował wartość majątku lub poszczególnych rzeczy. Koszt każdej z opinii jest różny, ale przeważnie waha się od tysiąca do kilku tysięcy złotych. 

Zasadą jest, że to strona przegrywająca proces ponosi koszty postępowania. W przypadku rozwodu zasada ta będzie się spełniała, gdy jeden z małżonków zostanie uznany winnym rozkładowi pożycia małżeńskiego. W takiej sytuacji w wyroku kończącym postępowanie będzie zobowiązany do zwrócenia niewinnemu małżonkowi koszty procesu, także zastępstwa procesowego (przez profesjonalnego pełnomocnika). 

Rozwód - wynagrodzenie adwokata

Jeśli chodzi o wynagrodzenie dla adwokata za prowadzenie sprawy rozwodowej, będzie to prezentowało się inaczej każdorazowo dla  konkretnej sprawy. Im bardziej skomplikowana, tym wynagrodzenie będzie z pewnością większe. Najwyżej wyceniane będą postępowania rozwodowe z orzekaniem o winie oraz z konfliktem na tle małoletnich dzieci. 

Źródło: https://poznanrozwod.pl/

Data:

Mikolaj777

Blog żeglarski - https://www.mpolska24.pl/blog/blog-zeglarski

Informacje i ciekawostki ze świata żeglarstwa. Nasz blog opisuje najpopularniejsze zagadnienia żeglarskie, zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych żeglarzy.

Komentarze 0 skomentuj »
Musisz być zalogowany, aby publikować komentarze.
Dziękujemy za wizytę.

Cieszymy się, że odwiedziłeś naszą stronę. Polub nas na Facebooku lub obserwuj na Twitterze.