Serwis używa plików cookies, aby mógł lepiej spełniać Państwa oczekiwania. Podczas korzystania z serwisu pliki te są zapisywane w pamięci urządzenia. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej o plikach cookies możesz przeczytać tutaj.

Gospodarka więcej

W lutym silniejszy od oczekiwań wzrost wskaźnika inflacji do 2,2% r/r

W lutym silniejszy od oczekiwań wzrost wskaźnika inflacji do 2,2% r/r
źródło: pixabay.com

Według danych GUS wskaźnik inflacji w lutym wyniósł 2,2% r/r. Wynik za styczeń został skorygowany w dół do 1,7% r/r wobec wstępnego szacunku na poziomie 1,8% r/r (sporządzonego na podstawie „starego” koszyka inflacyjnego). Wynik lutowego wskaźnika inflacji okazał się wyższy od mediany prognoz rynkowych (2,1% r/r) oraz od naszej prognozy (1,9% r/r).

Opublikowane dziś dane zostały sporządzone w oparciu o nową strukturę wag koszyka inflacyjnego sporządzoną na podstawie struktury wydatków gospodarstw domowych w ubiegłym roku. W porównaniu z system wag, który obowiązywał w 2016 r. w obecnym koszyku inflacyjnym wzrosły waga: żywności, rekreacji i kultury, odzieży i obuwia, zdrowia, wyposażenia mieszkania oraz wydatków na restauracje i hotele. Jednocześnie obniżyła się waga: transportu, łączności oraz „innych towarów i usług”. Zmiany w strukturze wydatków gospodarstw odzwierciedlają zarówno efekty zmian cen w ostatnim roku (m.in. spadek cen paliw), jak i poprawę sytuacji dochodowej (wzrost udziału wydatków na dobra „wyższego rzędu”). 

Wyraźny wzrost wskaźnika inflacji w lutym był wynikiem kontynuacji wzrostu dynamiki rocznej paliw (głównie utrzymującego się silnego efektu bazy sprzed roku) oraz żywności (dalszy wzrost cen żywności przetworzonej oraz warzyw i owoców). Różnica między naszym szacunkiem inflacji lutowej a wynikiem opublikowanym przez GUS wynika z: niedoszacowania wzrostu cen żywności, silniejszego od oczekiwań wzrostu cen rekreacji i kultury (nowe cenniki za telewizję kablową i cyfrową) oraz mniejszego od oczekiwań spadku cen energii (efekt obniżki taryf za gaz zniwelowany przez wzrost cen opału). Biorąc pod uwagę wyższy wzrost cen rekreacji i kultury, w lutym najprawdopodobniej kontynuowany był trend wzrostowy inflacji bazowej po wyłączeniu cen żywności i energii, która najprawdopodobniej ukształtowała się w przedziale 0,3-0,4% r/r (publikacja jutro o g. 14.00) wobec 0% r/r na koniec 2016 r. Należy jednak zastrzec, że szacunki te są obarczone ryzykiem, ze względu na brak pełnych danych statystycznych niezbędnych do obliczenia indeksu (m.in. szeregi czasowe dot. poszczególnych kategorii dóbr i usług za 2016 r. przeliczone z użyciem nowego koszyka inflacyjnego).

Wśród niespodzianek dot. publikacji wskaźnika inflacji za luty największą jest kontynuacja silnego wzrostu cen żywności. W przypadku cen żywności przetworzonej zarówno dane z rynku hurtowego, jak i szczątkowe dane nt. cen w hipermarketach wskazywały na spadek cen tłuszczów i nabiału. Także w przypadku cen warzyw i owoców dane z rynku hurtowego świadczyły o tendencji do stabilizacji cen. Wygląda na to, że w lutym miało miejsce opóźnienie reakcji cen detalicznych na tendencje na rynku hurtowym, przy wysokiej konkurencji na rynku detalicznym mało prawdopodobne jest trwałe powiększenie marży miedzy cenami detalicznymi i hurtowymi. Biorąc pod uwagę kontynuowany w marcu trend spadkowy cen hurtowych żywności przetworzonej (głównie masło, sery, wyroby mleczne) oraz silną korektę spadkową cen warzyw importowanych oceniamy, że w marcu z dużym prawdopodobieństwem nastąpi już wyraźny miesięczny spadek cen żywności  skutkujący obniżeniem dynamiki rocznej cen żywności. Wstępnie szacujemy, że może ona wynieść blisko 1%, co obniżyłoby dynamikę roczną cen żywności w okolice 3% wobec 3,9% r/r w lutym, niemniej dopiero pełne dane GUS za styczeń i luty oraz kolejne dane z rynku hurtowego pozwolą na pełniejszą i pewniejszą prognozę. Niezależnie od tego, że punktowa prognoza wskaźnika CPI za marzec wymaga oszacowania na podstawie pełniejszych danych, oceniamy jako bardzo prawdopodobne, że marcowy indeks CPI ukształtuje się poniżej wyniku lutowego.        

Od ostatecznej oceny jaka część notowanego od grudnia ub.r. roku dynamicznego wzrostu cen żywności miała charakter okresowy, a jaka trwały zależeć będzie czy prognozowana przez nas ścieżka wskaźnika CPI w kolejnych miesiącach ukształtuje się powyżej 2%, czy też lekko poniżej tego poziomu. Oczekując wyraźnej marcowej korekty w dół cen żywności zdecydowanie bliższy jest nam jest scenariusz inflacji kształtującej się w okolicach 2% z okresowym spadkami poniżej tego poziomu, niż scenariusz dalszego wzrostu wskaźnika CPI w kierunku celu inflacyjnego NBP na poziomie 2,5%.  

Przy założeniu jedynie okresowego silnego wzrostu cen owoców i warzyw z początkiem 2017 r. oczekujemy lekkiego spadku dynamiki cen żywności od II kw. 2017 r. Cały czas, dynamika cen żywności będzie utrzymywała się wyraźnie powyżej poziomu z l. 2014-2016, głównie przy odbiciu globalnych cen surowców żywnościowych skutkujących wyższymi wskaźnikami cen żywności przetworzonej. Jeśli tak jak oczekujemy skala wzrostu cen surowców żywnościowych pozostanie ograniczona oraz spełni się standardowe założenie przeciętnych warunków pogodowych, bardzo prawdopodobne jest, że w trakcie 2017 r. nastąpi osłabienie dynamiki cen żywności po bardzo silnym jego wzroście w I kw.

Czynnikiem ograniczającym dalszy wzrost wskaźnika CPI powinno być też wyhamowanie wzrostu rocznej dynamiki cen paliw. Gwałtowny wzrost indeksu CPI w okresie listopad 2016 r. – luty 2017 r. w dominującym stopniu wynikał z wzrostu rocznej dynamiki cen paliw. Ten efekt to wypadkowa bardzo niskiej bazy odniesienia (gwałtowny spadek cen ropy na przełomie l. 2014 i 2015 oraz na przełomie lat 2015 i 2016) oraz bieżącego wzrostu cen w warunkach stabilizującej się sytuacji na rynku surowca. Zakładając utrzymanie jedynie stopniowego wzrostu cen ropy naftowej w miesiącach kolejnych, wygaśnięcie efektu bazy poskutkuje już spadkiem rocznej dynamiki cen paliw od II kw br.

W trakcie roku w miejsce wyższych na przełomie 2016 i 2017 r. rocznych dynamik cen żywności i paliw wejdą wyższe dynamiki cen towarów i usług silniej zależnych od efektów cyklicznych. W trakcie 2017 r. oczekujemy systematycznego wzrostu inflacji CPI po wykluczeniu żywności, energii oraz pozostałych cen administrowanych z uwagi na: utrzymujący się już od kilku kwartałów solidny wzrost konsumpcji prywatnej, - odnotowane przyspieszenie dynamiki jednostkowych kosztów pracy, - oczekiwane w trakcie 2017 r. wyhamowanie deflacji cen importowanych (efekt globalnego ograniczenia deflacji).

Dla ostatecznego oszacowania prognozy inflacji na bieżący rok konieczne jest przeliczenie wskaźnika CPI z uwzględnieniem nowej struktury wag w oparciu o pełne, obecnie niedostępne dane GUS, co nastąpi w najbliższych dwóch tygodniach. Niemniejukształtowanie się w lutym wskaźnika CPI na poziomie wyraźnie przewyższającym naszą prognozę skutkuje ryzykiem korekty w górę naszej dotychczasowej prognozy średniorocznego wskaźnika inflacji w 2017 r. na poziomie 1,7%.

Biorąc pod uwagę jednoznacznie łagodny przekaz RPP po ostatnim posiedzeniu Rady (tolerancja dla ujemnej realnej stopy NBP, preferencja dla stabilizacji stóp NBP w 2017 r.) oraz fakt iż najnowsza projekcja NBP „przygotowała” Radę na wzrost wskaźnika inflacji powyżej 2%, dzisiejszy odczyt inflacji jest neutralny z punktu widzenia krótkoterminowych perspektyw polityki monetarnej. Wydaje się, że przynajmniej do lipca – kiedy zostanie opublikowana kolejna projekcja NBP – wewnątrz Rady utrzyma się generalny konsensus co do stabilizacji stóp procentowych w 2017 r., szczególnie jeśli, tak jak oczekujemy wskaźnik CPI pozostanie poniżej celu inflacyjnego NBP. Podtrzymujemy ocenę, że dopiero trwałe ożywienie inwestycji, przy utrzymującej się dynamice PKB w okolicach 3,5% oraz inflacji w pobliżu 2,0% poskutkuje zaostrzeniem polityki monetarnej przez RPP. W naszej ocenie do korekcyjnego dostosowania stóp procentowych NBP o 50 pkt. baz. dojdzie w 2018 r.

źródło: BOŚ Bank 

Komentarze 0 skomentuj »
Musisz być zalogowany, aby publikować komentarze.

mBlogi więcej

 • Avatar

  Na Kowno

  Szczególnie trudną dla II RP była kwestia stosunków z Litwą, która odnosiła się do Polski wrogo. Nastroje wrogości do Polski liczącej, że uda się wspólnie z „braćmi Litwinami” odbudować Rzeczpospolitą „obojga narodów”, były

 • Avatar

  Działo Macierewicza?

  Czytam rozmowę na portalu mpolska24 przeprowadzoną przez Annę Raciniewską i Mariusza Giereja z ministrem Obrony Narodowej Antonim Macierewiczem w trakcie #TweetupMON 16 listopada 2017. A tam jest coś takiego:

 • Avatar

  RODO – Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

  25.05.2018 wejdzie w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679. Z czym to się je postaram się w prostej formie przybliżyć.

 • Avatar

  Praktyczna strona austriackiej teorii ekonomii

  Z przyjemnością dowiedziałem się o wydaniu książki Marcina Mrowca pt. Austriacka Szkoła Ekonomii – Jak może pomóc wyjaśnić stagnację gospodarki Japonii.

 • Avatar

  Nocne Polaków rozmowy

  Ot takie nocne Polaków rozmowy czy przemyślenia, kiedy nie można zasnąć.

 • Avatar

  FRONTEX, EBA, EMA, DUPA

  Polska przegrała wyścig o schedę po Wielkiej Brytanii, która po Brexit traci swoje miejsca na mapie siedzib różnych europejskich agencji, a polski rząd puszcza zasłonę propagandową.

 • Avatar

  Kulisy antypolskiej rezolucji w PE

 • Avatar

  Tadżycki dyktator na wojnie z islamistami

 • Avatar

  Co czeka nas na rynku metali szlachetnych?

  W wielu artykułach wspominaliśmy o przepływach kapitału pomiędzy rynkami rozwiniętymi a rynkami wschodzącymi. Ostatnie lata przyniosły nam dodatkowo przepływy kapitału w postaci złota. Należy jednak zaznaczyć, że tutaj kierunek jest

 • Avatar

  Rosyjskie „szutki” w Azji, „Witze” w Bundestagu ...

 • Avatar

  Fundamentaliści w butach adidasa

  Polska bastionem bezpieczeństwa – pisze Gazeta Polska Codziennie. Z najnowszego raportu Global Terrorism Index 2017 wynika, że w 2016 roku nastąpił spadek liczby ofiar zamachów terrorystycznych o 13 % w porównaniu do roku poprzedniego. Czy

 • Avatar

  Społeczne wyzwania sztucznej inteligencji (długie i nudne!)

 • Avatar

  Zmartwiony Czarnecki

Dziękujemy za wizytę.

Cieszymy się, że odwiedziłeś naszą stronę. Polub nas na Facebooku lub obserwuj na Twitterze.