Serwis używa plików cookies, aby mógł lepiej spełniać Państwa oczekiwania. Podczas korzystania z serwisu pliki te są zapisywane w pamięci urządzenia. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej o plikach cookies możesz przeczytać tutaj.

Autorzy więcej

Vivat Polonia! Ustawa 447, Auschwitz vel Oszpicin vel Oświęcim..

„Policzymy się z Niemcami po wojnie. Panie Karski, proszę mnie ewentualnie wyprowadzić z błędu, ale czy Polska jest krajem rolniczym? Czy nie potrzebujecie koni do uprawy waszej ziemi?”[15].” F.D.Roosvelt 31 marca odbędzie się wielki protest Polonii w USA przeciwko prerogatywom zawartym w Ustawie 447. Planowane miejsca protestu to: Philadelphia, Boston, Nowy Jork, Chicago, Los Angeles. Protesty odbędą się pod hasłami: „Repeal Fraudulent Act S.447”, „We Say NO to the Giveaway of Heirless Property”, „Act S.447 is a Fraud” i „Act S.447 = Unconstitutional Precedent”. Organizatorzy: Komitet Ochrony Pomnika Katyńskiego i Obiektow Historycznych (New Jersey)Polish American Strategic InitiativeNarodowe Sily Zbrojne Nowe Pokolenie (Chicago, Illinois) Polish Heritage Council of North America, Inc. (New York) Polish American Congress of Southern California (California) · Publiczne, oficjalne dostępne oceny skutków ustawy to: oficjalna wersja MSZ i rządu polskiego: ustawa nas nie obliguje do spłat, mamy umowy indemnizacyjne z państwami, które przejęły obowiązek rekompensat. A pojęcia: mienie bezspadkowe nie obowiązuję w prawie rzymskim. Tyle oficjalnie, ·Polonia uważa z kolei, że: Ustawa 447 zagraża egzekucją ogromnego majątku z mienia Polski. Na poziomie żądań rachunku wystawionego przez World Jewish Restitution Organization, czyli 300 mld US(wyliczenia wg S.Michalkiewicza).Te dwie, jak wydaje się na pierwszy rzut oka, przeciwstawne opinie dot. ustawy 447- wcale nimi nie są.

Wczytajmy się w stan prawny, przedstawiany przez stronę rządową oraz oceńmy obawy Polonii na bazie istniejących przepisów prawa i zawartych umów międzynarodowych.
1. Nadzwyczajna umowa międzynarodowa między Niemcami a Izraelem, tzw. Umowy Luxemburskiej z roku 1952, w której to Niemcy przyjęły na siebie pełną odpowiedzialność za eksterminację i inne zbrodnie popełnione na mniejszości żydowskiej w Niemczech i we wszystkich krajach okupowanych przez Niemcy, także w Polsce.
2.  1962 rok: umowy indemnizacyjne pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi, Wielka Brytanią, Francją, Kanadą, Szwecją, Danią, Szwajcarią, Lichtensteinem, Holandią, Grecją, Norwegią, Austrią, Belgią i Luxemburgiem.

Art. I mówi wyraźnie, że kwota 40 mln dol. przeznaczona jest "na całkowite uregulowanie i zaspokojenie wszystkich roszczeń obywateli Stanów Zjednoczonych, zarówno osób fizycznych, jak prawnych, do Rządu Polskiego z tytułu nacjonalizacji i innego rodzaju przejęcia przez Polskę mienia oraz praw i interesów (...), które miało miejsce w dniu lub przed dniem wejścia w życie niniejszego Układu".

Art. V mówi: "W celu zabezpieczenia Rządu Polskiego przed możliwym dochodzeniem za pośrednictwem krajów trzecich, lub w inny sposób, roszczeń uregulowanych niniejszym układem, Rząd Stanów Zjednoczonych dostarczy Rządowi Polskiemu kopii takich formalnych oświadczeń odnośnie roszczeń, jakie zostaną przedstawione przez wnoszących.

3.Deklaracja Teresińska, 30 czerwca 2009 r.
W Deklaracji pojawia się pozycja „mienie bezdziedziczne” bezspadkowe.

„Wiedząc, że ochrona praw własności jest zasadniczym komponentem demokratycznego społeczeństwa i zasadą prawa; Potwierdzając niewymierne szkody poniesione przez osoby i wspólnoty żydowskie w wyniku nielegalnych przejęć majątku w czasie Holokaustu (Shoah); Uznając ważność restytucji lub zrekompensowania konfiskat związanych z Holokaustem dokonanych w dobie Holokaustu w latach 1933-45 i w jego bezpośredniej konsekwencji; Wiedząc o ważności odzyskiwania nieruchomego majątku wspólnotowego i religijnego w ramach ożywiania i wzmacniania żydowskiego życia, zapewnienia mu przyszłości, wspierania potrzeb bytowych ofiar Holokaustu (Shoah), które przeżyły, jak również wspierania zachowania żydowskiego dziedzictwa kulturowego,”
4. Na mocy Deklaracji powstał Europejski Instytut Dziedzictwa Zagłady (EIDZ). Jego rolą był nadzór nad państwami, które podpisały dokument, w zakresie realizacji jego postanowień.
EIDZ zakończył pracę w 2017 roku. W końcowym raporcie pojawia się następujące stwierdzenie
„spośród państw Europy Wschodniej Bośnia i Hercegowina oraz Polska są jedynymi, które nie ustanowiły całościowego systemu restytucji prywatnej własności odebranej podczas Holocaustu lub w erze komunizmu”.:”

Autorzy raportu wskazują, także, iż w Polsce nie ma specjalnej ścieżki do restytucji majątku dla Żydów. Nie uznają stanowiska ówczesnego ministra SZ Witolda Waszczykowskiego: „ „etniczne czy religijne tło nie ma znaczenia, polskie prawo wszystkich traktuje tak samo”, ·twierdząc: Zwykłe prawodawstwo dotyczy zwykłych wydarzeń. Holocaust nim nie był”
5. ACT 447 – podpisany przez Prezydenta Donalda Trumpa w 2019 roku.  Od zakończenia działalności EIDZ trwały intensywne prace w USA nad przejęciem jego roli kontrolnej. Wynikiem tych prac jest właśnie ACT 447. Nakłada obowiązek na USA kontrolowania wykonania wobec narodu żydowskiego Deklaracji: Od Sztokholmskiej, poprzez Waszyngtońska i Terezińską.
Oceniając sytuację Polski w ramach przepisów „twardego prawa” prawa, zarówno polskiego jak i międzynarodowego- roszczenia diaspory Żydowskiej są bezzasadne.

Tu polski rząd ma rację. Tym bardziej, że W 1997 r. Sejm uchwalił ustawę o zwrocie mienia komunalnego, dzięki której polskie społeczności żydowskie odzyskały wiele obiektów publicznych. Zwrot nastąpił w bardzo szerokim zakresie, a formalności zostały maksymalnie zredukowane. Słusznie więc minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski stwierdził, że Polska szczodrze zwróciła mienie komunalne gminom żydowskim.’
       
Ale istnieje też tzw. ”miękkie prawo”- tu wpisują się właśnie deklaracje woli, które są później egzekwowane poprzez różne naciski polityczne czy też finansowe.
I na ten aspekt zwracają uwagę środowiska Polonii. Jak najbardziej słusznie.
  
 Należy też wspomnieć o braku ustawy reprywatyzacyjnej w Polsce. Tyle, że dotyczy ona wszystkich obywateli polskich poszkodowanych w wymuszonych przejęciach dóbr w PRL.
Prace nad ustawą reprywatyzacyjną były prowadzone za czasów ministra Balcerowicza, w której zakładano rekompensatę w wysokości 15% wartości majątku.
W roku 2008 ‘Problem zwrotu prywatnego mienia żydowskiego w Polsce zostanie rozwiązany jeszcze w tym roku - obiecał premier Donald Tusk podczas spotkania z przedstawicielami organizacji żydowskich w Nowym Jorku. Rządowe prace nad restytucją już się rozpoczęły - prowadzi je wiceminister skarbu Krzysztof Łaszkiewicz. - Minister Łaszkiewicz jest w stałym kontakcie m.in. ze środowiskiem żydowskim, ale nie tylko, bo reprywatyzacja dotyczy wszystkich obywateli polskich, którzy utracili swój majątek - zapewnił szef gabinetu politycznego premiera Sławomir Nowak. Według Nowaka, koordynujący projekt wiceminister dostał polecenie od premiera, aby przyspieszyć prace. -   Tak żeby wiosną rząd skończył pracę nad projektem, a do jesieni tego roku ustawa mogła być przedstawiona Sejmowi - wyjaśnił szef gabinetu politycznego premiera.)  Ustawy nie było. Dość głośno mówiono o tym, że restytucja miała być przeprowadzona w naturze miedzy innymi na gruntach należących do Lasów Państwowych.  Obecnie Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło projekt ustawy reprywatyzacyjnej w październiku ubiegłego roku. Z przedstawionych wtedy informacji wynika, że przewiduje on m.in. takie rozwiązania jak rekompensatę w wysokości do 20 proc. wartości mienia przejętego przez państwo po 1944 r. czy zakaz zwrotów w naturze i handlu roszczeniami. Szacunkowy koszt jej skutków wyniósłby od 10 do 15 mld zł.’” Środowiska żydowskie nie akceptowały15%, a z wielu publicznych wypowiedzi wynika, że proponowane rozwiązania będą niezadowalające.
  O ile Polska nie została imiennie wymieniona ani w Deklaracji Teresińskiej ani w Act447 jest niewątpliwie „na celowniku” instytucji żydowskich.
  
Dlaczego tak ważna jest akcja Polonii amerykańskiej? Otóż obecnie na świecie żyje niewiele więcej niż 17 mln obywateli żydowskich. Największą diasporę poza Izraelem stanowią Amerykanie pochodzenia żydowskiego.
Miękkie prawo to różnego rodzaju deklaracje, oficjalne wystąpienia itp., które stanowią narzędzie nacisku na niepokornych. Żeby móc naciskać należy znaleźć dobrze opisany powód. Nie bez kozery zatem od ponad 10 lat nasila się akcja uznania Polaków współwinnych Holocaustowi. Z roku na rok przybiera na sile skala oskarżeń. Niestety, jakże często te oskarżenia pochodzą od naukowców, rodem z Polski. Im więcej oskarżeń, użycia polskiego nazewnictwa dla niemieckich obozów koncentracyjnych na terenie Polski- tym łatwiej opiniotwórcze środowiska na świecie przekonać do przyłączenia się do ataku na Polskę.
   Trudno zapomnieć, ze spośród 17 mln narodu żydowskiego aż 3,5 mln mieszkało w Polsce. W czasie wojny zginęła populacja ok. 6 mln żydów, z których większość w niemieckich obozach koncentracyjnych.         Nic dziwnego, że niemiecka eksterminacja doprowadziła u nas do śmierci największej ilości polskich żydów.
  Nie można zapomnieć o tym, ze polscy Żydzi ginęli także w innych państwach. Takim jaskrawym przykładem jest łapanka  Vel’de’Hiv w Paryżu. Na paryskim welodromie przebywało ponad 13 tysięcy osób. W tym ponad 5000 kobiet i ponad 4000 dzieci.  Francuska policja nadzorowała ich wywóz do obozów koncentracyjnych na terenie Francji. Przeżyły tylko 24 osoby, w tym żadne dziecko.  We Francji odnotowujemy częste incydenty świadczące o dużym poziomie antysemityzmu. A jednak to w Paryżu właśnie odbył się sąd nad rzekomym antysemityzmem Polaków. Nie Francuzów. Przy skwapliwej akceptacji polskich uczonych. W stolicy Francji, która stworzyła w okresie wojny na swoim terenie liczne obozy koncentracyjne, zarządzane przez Francuzów! https://www.salon24.pl/u/giz3/751538,francuskie-obozy-koncentracyjne
 Gdy w grę wchodzi interes polityczny i kasa - na przyzwoitość nie było i nie ma miejsca.
       Im dalej od wojny, im mniej żyjących świadków wydarzeń- tym więcej oskarżeń wobec Polski i wydłuża się lista żądań. W protokole EIDZ pojawia się zwrot mienia przejętego w okresie komunizmu. Do Holocaustu podłączono kolejny etap historii. Pojawia się mienie bezdziedziczne, czyli bezspadkowe.  Ktoś musi przejmować roszczenia i żądać zwrotu. Do końca świata i o jeden dzień dłużej? Płacić ma Polska i Polacy. Bo są przecież współwinni Holocaustowi. Tak jak jacyś naziści- nie Niemcy, nie Francuzi wspierający rząd w Vichy. Nie -współpracująca z niemieckimi faszystami policja żydowska. Ta ostatnia miała prawo bronić swojego życia. Polacy- zagrożeni za pomoc Żydom śmiercią ich samych i ich rodzin-nie.
Czy świat wie, kto należał do Waffen SS?
Nie wolno nam milczeć. Musimy bronić prawdy historycznej. Nie pozwalać, aby światowa opinia publiczna, karmiona przykładami szmalcowników w Polsce była faszerowana przekonaniem o współudziale Polaków w haniebnym procederze eksterminacji. Od lat relatywizuje się rolę Niemców. Nie ma mowy o innych państwach, kolaborujących z Niemcami. Nie ma mowy o narodowościach ochotników walczących w formacji Waffen SS!
Armia w szczycie liczyła ponad 940 tys. żołnierzy. W tym np. 38 tysięcy Belgów, 50 tys. Holendrów, 30 tys. Chorwatów i wielu innych. Polaków –jednostki.
    Ale na celowniku jest Polska. Ta, która tyle ucierpiała w czasie wojny. Która stworzyła do walki z okupantem największą, zbrojną organizację oporu. Która – mimo straszliwych zagrożeń- uratowała największą liczbę Żydów. Która jako pierwsza ostrzegała świat przed zbrodniczym działaniem Niemców wobec narodu żydowskiego. Za Wikipedią: „Uważa się, że na podstawie dokumentów przywiezionych przez Karskiego w postaci mikrofilmów i potwierdzonych jego świadectwem, ówczesny minister spraw zagranicznych w rządzie RP w Londynie Edward Raczyński przygotował i 10 grudnia 1942 przedstawił aliantom szczegółowy raport o holokauście] . Była to najważniejsza jego misja.

28 lipca 1943 roku Karski został przyjęty przez Franklina Delano Roosevelta, prezydenta USA. Polski wysłannik przekazał przedstawicielom najwyższych władz alianckich postulaty przywódców żydowskich o ratunek dla Żydów. Proponował wystosowanie ultimatum wielkich mocarstw wobec Niemiec, że jeżeli nie zaprzestaną mordu na Żydach, zbombardowane zostaną ich miasta. Innym rozwiązaniem byłoby bombardowanie linii kolejowych do obozów zagłady lub dostarczanie broni, pieniędzy oraz paszportów partyzantom i uciekającym przed zagładą Żydom. Podczas tego spotkania w pewnym momencie prezydent Roosevelt przerwał raport polskiego emisariusza na temat Żydów i powiedział: „...Policzymy się z Niemcami po wojnie. Panie Karski, proszę mnie ewentualnie wyprowadzić z błędu, ale czy Polska jest krajem rolniczym? Czy nie potrzebujecie koni do uprawy waszej ziemi?”[15].”  Gdzie byli amerykańscy Żydzi w tym czasie? Były jakieś naciski na rząd USA?

Świat musi wiedzieć o roli oraz losach Polski i Polaków. Z polskich rejestrów w tym samym czasie „zniknęło”…11 mln Polaków. Zginęli, bądź nie wrócili do Polski z powodów politycznych. W efekcie-, o czym nie wolno zapominać – polski skarb państwa, opustoszony przez dwóch okupantów, z których jeden zamienił się na sojusznika, co nie odwróciło jego postawy wobec dóbr materialnych Polski i Polaków. Oprócz strat materialnych, wyliczalnych – należałoby także estymować, jakie spustoszenie uczyniła w potencjale Polski kolejna okupacja. Podstemplowana układem z Jałty. Z woli sojuszników. Teraz, przez naciski w postaci „raportów” i fałszywych narracji próbuje się kolejny raz ograbić Polskę.
    I z tego Polonia sobie doskonale zdaje sprawę. My, tutaj w Polsce- takiej wyobraźni nie mamy. Owszem, narzekamy, ale to daleko do skutecznego odarcia historii z fałszywych narracji. Dobrze, że czyni to coraz bardziej skutecznie Reduta Dobrego Imienia. Że czyni to IPN, przez ujawnienia zakłamań w publikacjach pseudo-historycznych.
Polski MSZ winien zrobić listę muzeów, miejsc pamięci, cmentarzy i wszelkich form materialnego wsparcia ogólnopolskich i lokalnych miejsc upamiętniających polskich Żydów. Tych ograbionych przez Niemców na terenie Polski  z życia i  majątków.
     Polonia masowo protestuje przeciwko ACT 447 z dwoma przesłaniami: wprost- ustawa zawiera pozaprawną treść wprowadzając pojęcie mienie bezspadkowe. Drugim przesłaniem (miękkim) jest sprzeciw przeciwko atakowaniu Polski i Polaków.
Diaspora żydowska w USA jest liczna. Jej przedstawiciele piastują wysokie stanowiska i stanowią ścisłą elitę opiniotwórczą za oceanem. W Nowym Jorku mieszka niewiele mniej Żydów niż w Tel Avivie. Ponad pół miliona w Miami. Dziesiątki tysięcy mieszkają w Filadelfii, Waszyngtonie, Bostonie, Chicago. Łącznie w USA mieszka 5,7 mln, a w Izraelu -6,1mln. Nic dziwnego, że USA ma być kontrolerem wykonania zaleceń kolejnych Deklaracji, sformułowanych przez World Jewish Restitution Organization. Liczba i wpływy to jedno. Drugie, nie mniej ważne- niewiele państw na świecie nie ugina się pod presją nacisków rządów USA. Dlatego: Vivat Polonia!
P.S. Z informacji rozesłanych przez przedstawicieli Kongresu Polonii wynika, że próba protestów pod ambasadą Izraela jest prowokacją.
https://www.nimoz.pl/files//articles/88/Deklaracja_Terezinska%2C_2009.pdf

https://www.pch24.pl/just-act-i-duch-bartoszewskiego--co-dalej-z-zydowskimi-roszczeniami--,59810,i.html

https://wolnosc24.pl/2017/04/25/polska-znow-atakowana-w-kwestii-zwrotu-majatku-zydom-jedyny-kraj-unii-ktory-nie-wywiazuje-sie-z-deklaracji/

https://wolnosc24.pl/2017/04/25/polska-znow-atakowana-w-kwestii-zwrotu-majatku-zydom-jedyny-kraj-unii-ktory-nie-wywiazuje-sie-z-deklaracji/

http://antykomunista.neon24.pl/post/121186,oddajcie-zydom-170-tys-nieruchomosci-za-pogromy-z-1968

https://www.tygodnikprzeglad.pl/polska-juz-zaplacila/

https://www.prawo.pl/prawo/kiedy-powstanie-ustawa-reprywatyzacyjna,295299.html

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ob%C5%82awa_Vel_d%E2%80%99Hiv

https://www.salon24.pl/u/giz3/751538,francuskie-obozy-koncentracyjne

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Karski

http://www.wehrmacht-polacy.pl/wcielenia_waffen.html

http://blogmedia24.pl/node/79470

http://auschwitz.org/historia/liczba-ofiar/

https://www.salon24.pl/u/fraszkowanie/944270,protest-polonii-amerykanskiej

https://naszeblogi.pl/53002-protest-polonii-amerykanskiej#comment-274325

https://www.tysol.pl/b30687-Jacek-Matysiak-Protest-Polonii-Amerykanskiej-

http://niepoprawni.pl/blog/jacek-km/protest-polonii-amerykanskiej

https://prawy.pl/101460-protest-polonii-amerykanskiej/

http://blogpress.pl/node/25703

  http://www.auschwitz.org/muzeum/aktualnosci/czlowiek-nie-powinien-wychodzic-z-tego-miejsca-biernym-posiedzenie-rady-mceah-,2015.html

Maud Puternicka

1 Maud Puternicka - https://www.mpolska24.pl/blog/1-maud-puternicka

Dawniej rzemieślnik,dyrektor PR w koncernie Unilever, właściciel spółek. Członek wspierający Stowarzyszenie Rodzin Katyń 2010

Komentarze 0 skomentuj »
Musisz być zalogowany, aby publikować komentarze.
Dziękujemy za wizytę.

Cieszymy się, że odwiedziłeś naszą stronę. Polub nas na Facebooku lub obserwuj na Twitterze.