Serwis używa plików cookies, aby mógł lepiej spełniać Państwa oczekiwania. Podczas korzystania z serwisu pliki te są zapisywane w pamięci urządzenia. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej o plikach cookies możesz przeczytać tutaj.

Autorzy więcej

Lichwa – środek przymusu bezpośredniego

Nowi Władcy Świata starają się ubezwłasnowolnić ludzi i narody topiąc je w długach. System zadłużania to nic innego jak ordynarna lichwa. Biblia wielokrotnie odnosi się do lichwiarstwa i je potępia. Księga Wyjścia 22.24. Jeśli pożyczysz pieniądze ubogiemu z mojego ludu, żyjącemu obok ciebie, to nie będziesz postępował wobec niego jak lichwiarz i nie karzesz mu płacić odsetek.

Lichwa – środek przymusu bezpośredniego
źródło: Internet

Nowi Władcy Świata starają się ubezwłasnowolnić ludzi i narody topiąc je w długach. System zadłużania to nic innego jak ordynarna lichwa.

Biblia wielokrotnie odnosi się do lichwiarstwa i je potępia.

Księga Wyjścia 22.24.

Jeśli pożyczysz pieniądze ubogiemu z mojego ludu, żyjącemu obok ciebie, to nie będziesz postępował wobec niego jak lichwiarz i nie karzesz mu płacić odsetek.

Księga Powtórzonego Prawa 23.20

Nie będziesz żądał od brata swego odsetek z pieniędzy, z żywności ani odsetek z czegokolwiek, co się pożycza na procent.

Chociaż kolejny werset mówi :

Od obcego możesz się domagać, ale od brata nie będziesz żądał odsetek, aby ci Pan, Bóg twój, błogosławił we wszystkim, do czego rękę przyłożysz w ziemi, którą idziesz posiąść.

Księga Ezechiela 18.8

nie uprawia lichwy, nie żąda odsetek, odsuwa swą rękę od nieprawości, sprawiedliwie rozsądza między jednym człowiekiem a drugim

i dalej 18.13

(kto) uprawiał lichwę i żądał odsetek – ten nie będzie żył, bo popełnił wszystkie te bezeceństwa. Ten na pewno umrze, a [odpowiedzialność za] krew jego spadnie na niego samego.

Księga Ezechiela 22.12

Pobierasz odsetki i lichwę, gwałtem ograbiasz swego bliźniego, ale o Mnie zapominasz – wyrocznia Pana Boga.

Księga Kapłańska 25.36

Nie będziesz brał od niego odsetek ani lichwy. Będziesz się bał Boga swego i pozwolisz żyć bratu z sobą. (37) Nie będziesz mu dawał pieniędzy na procent. Nie będziesz mu dawał pokarmu na lichwę.

Ewangelia Łukasza 6.34-35

Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to dla was wdzięczność? I grzesznicy grzesznikom pożyczają, żeby tyleż samo otrzymać. (35) Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka, i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych

Ezechiela 18.16-17

nie uciskał nikogo, nie zwlekał z płaceniem długów, nie popełniał gwałtów, łaknącemu udzielał chleba, przyodziewał nagiego, (17) odwracał rękę od zła, nie uprawiał lichwy, nie żądał odsetek, wypełniał moje nakazy i postępował według moich ustaw: ten nie umrze skutkiem wykroczeń swego ojca, ale żyć będzie.

Księga Kapłańska 25.35-37

Jeżeli brat twój zubożeje i ręka jego osłabnie, to podtrzymasz go, aby mógł żyć z tobą przynajmniej jak przybysz lub osadnik. (36) Nie będziesz brał od niego odsetek ani lichwy. Będziesz się bał Boga swego i pozwolisz żyć bratu z sobą. (37) Nie będziesz mu dawał pieniędzy na procent. Nie będziesz mu dawał pokarmu na lichwę.

Księga Przysłów 22.7

Ubogimi kieruje bogaty, sługą wierzyciela jest dłużnik

Księga Przysłów 28.8

Odsetką i lichwą powiększać majątek – to zbierać dla tych, co miłosierni dla biednych.

Księga Psalmów 15.5

ten, kto nie daje swoich pieniędzy na lichwę i nie da się przekupić przeciw niewinnemu. Kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje.

Księga Nehemiasza 5.1-13

I podniósł się lament wielki ludu i żon ich na braci żydowskich. (2) Jedni mówili: Synów naszych i córki nasze oddajemy w zastaw celem nabycia zboża, by jeść i żyć. (3) A inni mówili: Pola nasze i winnice nasze, i domy nasze oddajemy w zastaw celem nabycia zboża podczas głodu. (4) Jeszcze inni mówili: Na podatek królewski pożyczyliśmy pieniędzy, obciążając nasze pola i winnice. – (5) I teraz: jak ciało braci naszych, jest i ciało nasze; jak synowie ich, są i synowie nasi; a jednak oto my oddajemy w niewolę synów naszych i córki nasze; i niektóre z córek naszych są poniżane, a myśmy bezsilni, gdyż pola nasze i winnice nasze należą do innych. (6) I rozgniewałem się bardzo, gdy usłyszałem ich lament i te słowa. (7) Wtedy – po namyśle – wystąpiłem przeciw możnym i zwierzchnikom, mówiąc do nich: Wy nakładacie ciężar jeden na drugiego! I wyznaczyłem przeciw nim wielkie zgromadzenie, (8) i powiedziałem im: My wedle możności wykupiliśmy braci swoich, Żydów, zaprzedanych poganom; natomiast wy sprzedajecie braci swoich, i oni nam się zaprzedają. Oni zamilkli i nie znaleźli odpowiedzi. (9) I dalej powiedziałem im: Nie jest dobre to, co czynicie. Czy nie powinniście żyć w bojaźni Boga naszego dla uniknięcia obelgi [ze strony] pogan, wrogów naszych? (10) I ja, bracia moi i słudzy moi pożyczyliśmy im pieniędzy i zboża. Darujmyż ten dług! (11) Zwróćcież im natychmiast ich pola, winnice, ogrody oliwne i domy oraz darujcie udzieloną im pożyczkę pieniędzy, zboża, wina i oliwy. (12) A oni odpowiedzieli: Zwrócimy i od nich żądać nic nie będziemy. Tak uczynimy, jak ty każesz. Wtedy zawołałem kapłanów i zaprzysiągłem wierzycieli, że postąpią zgodnie z tą obietnicą. (13) Nadto wytrząsnąłem zanadrze swoje i rzekłem: Tak niech Bóg wytrząśnie każdego z domu jego i z nabytku jego, kto nie dotrzyma tej obietnicy! Tak niech on będzie wytrząśnięty i ogołocony! I całe zgromadzenie powiedziało: Amen i wielbili Pana. I lud dopełnił tej obietnicy.

Ewangelia Mateusza 25.27

Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność.

Księga Psalmów 15.1-5

Psalm. Dawidowy. Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie, kto zamieszka na Twojej świętej górze? (2) Ten, który postępuje bez skazy, działa sprawiedliwie, a mówi prawdę w swoim sercu (3) i nie rzuca oszczerstw swym językiem; ten, który nie czyni bliźniemu nic złego i nie ubliża swemu sąsiadowi; (4) kto złoczyńcę uważa za godnego wzgardy, a szanuje tego, kto się boi Pana; ten, kto dotrzyma, choć przysiągł ze swoim uszczerbkiem; (5) ten, kto nie daje swoich pieniędzy na lichwę i nie da się przekupić przeciw niewinnemu. Kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje.

Ksiega Izajasza 1.23

Twoi książęta zbuntowani, wspólnicy złodziei; wszyscy lubią podarki, gonią za wynagrodzeniem.

Księga Psalmów 112.5-6

Dobrze się wiedzie mężowi, który lituje się i pożycza, postępuje w swych sprawach uczciwie. (6) Na pewno się nie zachwieje; sprawiedliwy będzie w wiecznej pamięci.

Ksiega Nehemiasza 5.2-15

Jedni mówili: Synów naszych i córki nasze oddajemy w zastaw celem nabycia zboża, by jeść i żyć. (3) A inni mówili: Pola nasze i winnice nasze, i domy nasze oddajemy w zastaw celem nabycia zboża podczas głodu. (4) Jeszcze inni mówili: Na podatek królewski pożyczyliśmy pieniędzy, obciążając nasze pola i winnice. – (5) I teraz: jak ciało braci naszych, jest i ciało nasze; jak synowie ich, są i synowie nasi; a jednak oto my oddajemy w niewolę synów naszych i córki nasze; i niektóre z córek naszych są poniżane, a myśmy bezsilni, gdyż pola nasze i winnice nasze należą do innych. (6) I rozgniewałem się bardzo, gdy usłyszałem ich lament i te słowa. (7) Wtedy – po namyśle – wystąpiłem przeciw możnym i zwierzchnikom, mówiąc do nich: Wy nakładacie ciężar jeden na drugiego! I wyznaczyłem przeciw nim wielkie zgromadzenie, (8) i powiedziałem im: My wedle możności wykupiliśmy braci swoich, Żydów, zaprzedanych poganom; natomiast wy sprzedajecie braci swoich, i oni nam się zaprzedają. Oni zamilkli i nie znaleźli odpowiedzi. (9) I dalej powiedziałem im: Nie jest dobre to, co czynicie. Czy nie powinniście żyć w bojaźni Boga naszego dla uniknięcia obelgi [ze strony] pogan, wrogów naszych? (10) I ja, bracia moi i słudzy moi pożyczyliśmy im pieniędzy i zboża. Darujmyż ten dług! (11) Zwróćcież im natychmiast ich pola, winnice, ogrody oliwne i domy oraz darujcie udzieloną im pożyczkę pieniędzy, zboża, wina i oliwy. (12) A oni odpowiedzieli: Zwrócimy i od nich żądać nic nie będziemy. Tak uczynimy, jak ty każesz. Wtedy zawołałem kapłanów i zaprzysiągłem wierzycieli, że postąpią zgodnie z tą obietnicą. (13) Nadto wytrząsnąłem zanadrze swoje i rzekłem: Tak niech Bóg wytrząśnie każdego z domu jego i z nabytku jego, kto nie dotrzyma tej obietnicy! Tak niech on będzie wytrząśnięty i ogołocony! I całe zgromadzenie powiedziało: Amen i wielbili Pana. I lud dopełnił tej obietnicy. (14) Następnie: od dnia, kiedy powołano mnie na naczelnika ziemi judzkiej – od roku dwudziestego aż do trzydziestego drugiego roku [panowania] króla Artakserksesa: przez dwanaście lat – ani ja nie jadłem chleba namiestnikowskiego, ani moi bracia. (15) Natomiast dawniejsi namiestnicy, którzy byli przede mną, nakładali na lud ciężary i pobierali od nich na chleb i wino dziennie czterdzieści syklów srebra; również ich słudzy wyzyskiwali lud. Lecz ja tak nie postępowałem z bojaźnie Bożej.

Księga Powtórzonego Prawa 15.7-11

Jeśli będzie u ciebie ubogi któryś z twych braci, w jednym z twoich miast, w kraju, który ci daje Pan, Bóg twój, nie okażesz twardego serca wobec niego ani nie zamkniesz swej ręki przed ubogim swym bratem, (8) lecz otworzysz mu swą rękę i szczodrze mu udzielisz pożyczki, ile mu będzie potrzeba. (9) Strzeż się, by nie powstała w twym sercu niegodziwa myśl: Blisko jest rok siódmy, rok darowania, byś złym okiem nie patrzał na ubogiego twego brata, nie udzielając mu pomocy. On będzie wzywał Pana przeciwko tobie, a ty obciążysz się grzechem. (10) Chętnie mu udziel, niech serce twe nie boleje, że dajesz. Za to będzie ci Pan, Bóg twój, błogosławił w każdej czynności i w każdej pracy twej ręki. (11) Ubogiego bowiem nie zabraknie w tym kraju, dlatego ja nakazuję: Otwórz szczodrze rękę swemu bratu uciśnionemu lub ubogiemu w twej ziemi.

Księga Kapłańska 25.36

Jeżeli brat twój zubożeje i ręka jego osłabnie, to podtrzymasz go, aby mógł żyć z tobą przynajmniej jak przybysz lub osadnik. (36) Nie będziesz brał od niego odsetek ani lichwy. Będziesz się bał Boga swego i pozwolisz żyć bratu z sobą. (37) Nie będziesz mu dawał pieniędzy na procent. Nie będziesz mu dawał pokarmu na lichwę.

 

I co Wy na to?

Należy przypomnieć że tradycja chrześcijańska opierająca się na Starym Testamencie także zakazuje lichwy. Jest o tym mowa nie tylko w cytowanych powyżej Ewangeliach. Czy tak bezpodstawnie od wieków przywiązywano tak wiele uwagi do walki z lichwiarzami?

 

5e7b81f9aa04387be31306e219e6248e,0,0.png


Data:

Nathanel

Nie_Co_Dziennik - https://www.mpolska24.pl/blog/nie-co-dziennik1111

Zwykły człowiek, jak wszyscy. Motto: Ja informuję, Ty decydujesz. Czytasz tego bloga na własną odpowiedzialność. Skargi i zażalenia nie będą przyjmowane. © Copyright by Nathanel. All rights reserved.

Komentarze 8 skomentuj »

A co na to Katechizm Kościoła Katolickiego? Zakazuje pożyczania na procent?

Kościół nie zajmuje się bankowością na co dzień a jak widzisz z powyższej notki powiedziane zostało wyraźnie.

Zysk ma być godziwy.

Tu nie jest czas i miejsce na rekolekcje ale zachęcam do studiowania Ewangelii. Warto nawet gdy się jest ateistą, tak samo jak warto czytać o Kosmosie gdy się nie jest kosmonautą. Jedna z przypowieści mówi o tym jak ukarano sługę który nie pomnożył pieniądza jako dostał na przechowanie od pana. Można ta przypowieść interpretować dosłownie ale i w przenośni.

Pisma natchnione nie bez powodu zostały tak nazwane.

A katechizm jedynie wyjaśnia niektóre wybrane aspekty wiary- nie wszystkie i nie wszystko.

PS. Warto pamiętać że człowiek nie umiera na zawsze. Zmartwychwstanie albo życia wiecznego albo na potępienie według swej wolnej woli i własnego wyboru.

A jak miast pożyczać pieniądze, kupię mieszkanie i je wynajmę, to już mogę pobierać czynsz?

Myli pan pojęcia. Wynajem mieszkania nie jest pożyczaniem pieniędzy na procent. Zresztą cały czas obowiązuje pojęcie uczciwego zysku.
Wie pan, ja też potrafię być przekorny i odpowiedzieć pytaniem na pytanie: A co z handlarzem który kupił niedoważającą wagę i sprzedaje 99 dekagramów jako kilogram? Też zainwestował?

Tak jak bankier który używa pieniędzy bez pokrycia, ba pieniędzy tak naprawdę wirtualnych, nawet tych które dopiero ma zarobić.

Słyszał pan o roku szabatowym, w którym darowywano wszelkie długi? Dlaczego nie robią tego dzisiejsi banksterzy?

To bzdury/nie ma co z Panem w ogóle dystktować/szkoda czasu

No to żegnaj Einsteinie. Zaczynasz rozmowę a gdy brakuje ci wiedzy i argumentów zmykasz jak zając pod miedzę. Śmieszny jesteś. Ale młody- to jeszcze cie życie może czegoś nauczy.
Na początek najlepiej odrobinę kultury.

Wtedy będziesz wiedział że jak się do kogoś przychodzi w gości, to się gospodarza jego rodziny ani innych gości nie lekceważy.

Tylko skąd taka "kawiorowa" ( z kaszanki) ynteligencja, wyjadacze od "Sowy" może wiedzieć?

Żegnam.

Życzę miłych, zdrowych świąt.

Musisz być zalogowany, aby publikować komentarze.
Dziękujemy za wizytę.

Cieszymy się, że odwiedziłeś naszą stronę. Polub nas na Facebooku lub obserwuj na Twitterze.