Serwis używa plików cookies, aby mógł lepiej spełniać Państwa oczekiwania. Podczas korzystania z serwisu pliki te są zapisywane w pamięci urządzenia. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej o plikach cookies możesz przeczytać tutaj.

Polska Lokalna więcej

Powiedz co trzeba… a to zrobię

Powiedz co trzeba… a to zrobię
źródło: fot. archiwum Andrzej Dycha

Andrzej Dycha startuje po fotel wójta gminy Bartoszyce. Stawia m.in. na urzędników, edukację, kulturę, biznes, inwestycje i turystykę. Co faktycznie kryją hasła zawarte w jego programie? Na jakie działania mogą liczyć mieszkańcy?

Panie Andrzeju, rozpoczyna Pan kampanię na urząd wójta gminy Bartoszyce i ma Pan zamiar prezentować swoją ofertę dla mieszkańców. Jak powstał Pański plan na zarządzanie gminą?

Andrzej Dycha: To efekt licznych rozmów i spotkań z mieszkańcami gminy. To przede wszystkim faktyczne problemy, które dotykają nas na co dzień i wyzwania, którym trzeba sprostać. To plan uczciwej pracy, która jest skrojona na nasze potrzeby. 

To co na początek?

Andrzej Dycha: Przede wszystkim urząd i jego faktyczna dostępność dla mieszkańców. Potrzebna jest nowa struktura organizacyjna urzędu, atrakcyjna i rzeczowa oferta dla inwestorów, czy w końcu profesjonalna promocja gminy.  Chcę, aby raz w tygodniu urząd był otwarty do godziny 18-stej tak, aby osoby pracujące dłużej mogły załatwić swoje sprawy. Potrzebna jest pomoc prawna dla mieszkańców, komórka w referacie rolnictwa, która będzie zajmowała się szacowaniem szkód spowodowanych przez dziką zwierzynę oraz klęski żywiołowe. Pora, by zabrać się też  za rewizję podatków i gospodarkę komunalną. Mam na myśli gospodarkę odpadami tak, aby faktycznie zmniejszyć obciążenia finansowe mieszkańców.

Czyli Pańskie plan dla gminy przygotował Pan wspólnie z mieszkańcami? Widzi Pan w okresie kampanii wielu samorządowców mówi w ten sposób, a potem codzienność weryfikuje wiele obietnic…  

Andrzej Dycha: Pani redaktor – mieszkańcy rządzą. Hasło „ NIC o WAS bez Was”, to dla mnie nie tylko puste słowa, to faktycznie wspólna odpowiedzialność za naszą małą ojczyznę. Dlatego będę nalegał, aby stworzyć od podstaw budżet obywatelski, z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi, z przemyślanym harmonogramem i przejrzystą procedurą wyboru wniosków. Chcę wprowadzić możliwość zgłoszenia projektu uchwały przez minimum 100 mieszkańców naszej gminy, a nie tylko przez wójta i radnych. Potrzebujemy rady pożytku publicznego, tak aby bezpośrednio dać również głos organizacjom pozarządowym. Podobnych potrzeb jest jeszcze wiele, to choćby budowa wspólnoty mieszkańców poprzez zacieśnienie współpracy z sołectwami i pomoc w pozyskiwaniu funduszy na inicjatywy oddolne. Jestem za przywróceniem funduszu sołeckiego.

Żeby było co dzielić trzeba najpierw chyba zadbać o budżet i finansowanie… Ma pan na to plan?

Andrzej Dycha: W pierwszej kolejności konieczne jest nawiązanie współpracy z jednostkami samorządowymi. Potrzebujemy partnerów samorządu w realizacji zadań publicznych. Dzięki temu mamy szansę na efektywne pozyskiwanie środków unijnych na rozwój Naszej Gminy w każdym aspekcie jej funkcjonowania (komunikacja, oświata-edukacja, agroturystyka, rolnictwo, sport, OSP itp.). Musimy sięgnąć po dofinansowania m.in. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację inwestycji zagospodarowania przestrzeni publicznej, np. ścieżki rowerowe, termomodernizację, inwestycje w odnawialne źródła energii, budowę siłowni zewnętrznych i placów zabaw. Mamy przecież szansę na dofinansowania wspierające rozwój agroturystyki, rolnictwa i sportu, rozwój oświaty,  szkolenia i podnoszenie kwalifikacji przez członków OSP i innych stowarzyszeń.

Czyli stawia Pan na edukację?  

Andrzej Dycha: Edukacja to podstawa od najmłodszych lat do jesieni życia. Na początek czeka nas reforma szkół i przedszkoli. Niezbędna jest też infrastruktura. Mam na myśli zmniejszenie kosztów utrzymania obiektów poprzez ich modernizację. Jestem też zwolennikiem utworzenia stypendium/nagród dla najlepszych uczniów szkół podstawowych oraz wsparcia finansowego dla rodzin posiadających dzieci w wieku żłobkowym. Musimy znaleźć środki na bezpłatny dowóz do szkoły dla wszystkich dzieci. Chodzi mi po głowie pilotażowy program "Szkolny Gabinet Dentystyczny" z kontraktem z NFZ (nieodpłatnie) na podstawie potrzeby dzieci. Po południu z możliwością obsługi osób dorosłych (na zasadach ogólnych). Chciałbym aby do każdej szkoły wróciły też pielęgniarki. To wielowymiarowa korzyść i bezpieczeństwo. 

A w jakiej kondycji jest gmina jeśli chodzi o kulturę? Mieszkańcy mają do niej w ogóle dostęp? Czy muszą jeździć do większych miast?

Andrzej Dycha: Wiadomo, że każdy codziennie zmierza się z różnymi obowiązkami i priorytetami. Dlatego chcę, aby nasz Gminny Ośrodek Kultury był faktycznym organizatorem różnorodnych form edukacji kulturalnej i społecznej. Jestem za powołaniem zespołu animującego kulturę przy świetlicach wiejskich (np. kółka teatralne, zespoły muzyczne, kółka plastyczne i rękodzielnictwa, taneczne) oraz wdrożeniem zasad funkcjonowania świetlic zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców. Musimy reaktywować rozwój kół gospodyń wiejskich w sołectwach. Konieczna jest też zmiana działalności aktualnych obiektów tak, aby przynosiły dodatkowe dochody dla świetlic, np. poprzez użyczanie obiektów na imprezy okolicznościowe. W przypadku inicjatyw kulturalnych także sięgniemy po środki wspierające zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci, we wszystkich miejscowościach, które zgłoszą takie potrzeby. 

…a co z biznesem, nowymi miejscami pracy, konkurencją która sprzyja zamożniejszym kieszeniom mieszkańców??

Andrzej Dycha: bezwzględnie biznes - przedsiębiorczość  jest filarem rozwoju gminy. Potrębujemy opracować preferencyjne, przejrzyste warunki dla podmiotów tworzących nowe miejsca pracy i zatrudniających osoby długotrwale bezrobotne, w tym m.in. ulgi w podatku, czynszu czy dzierżawie. Jesteśmy odpowiedzialni jako samorząd za promowanie lokalnej przedsiębiorczości i produktów lokalnych i najwyższa pora zacząć realizować to zobowiązanie. Powołam Gminną Radę Przedsiębiorców i Producentów skupiającą wszystkich przedsiębiorców działających ma terenie gminy. 

Edukacja, kultura, biznes… a nowe inwestycje? Czy to aby nie powinien być priorytet?

Andrzej Dycha: Wszystkie inicjatywy, które służą rozwojowi naszej gminy są priorytetem. Najważniejsze by słuchać ludzi, to oni nadają kierunek i kolejność zmian. Oczywiście jestem za zweryfikowaniem kosztów aktualnych i planowanych inwestycji. Chcę wspierać projekty wykorzystywania sieci światłowodowej "docelowo szerokopasmowy internet powinien być dostępny w każdym domu". Musimy rozwijać infrastrukturę komunalną m.in poprzez dalszą rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej (wymiana sieci azbestowej, modernizacja istniejących oczyszczalni ścieków). Ogromnym wyzwaniem będzie poprawa komunikacji w gminie. Musimy zadbać o poprawę stanu dróg gminnych, budowę systemu ich oświetlenia oraz nowe chodniki. Konieczne jest wsparcie urzędu dla mieszkańców chcących przeprowadzić termomodernizację swoich domów (Program Czyste Powietrze) i budowę oczyszczalni przydomowych. Myślę, że najwyższa pora, aby przyśpieszyć działania związane z przejęciem dróg od osób prywatnych na terenach objętych planem zagospodarowania przestrzennego… i to czego nam szczególnie brakuje zaangażowanie w rozwój bazy turystycznej i sportowej w gminie.

Od czego Pan chce zacząć?

Andrzej Dycha: Od  zweryfikowania aktualnych kosztów i planowanych wydatków przeznaczonych na sport i promocję. Trzeba zacieśnić współpracę z gospodarstwami agroturystycznymi oraz postawić na promocję gminy przy wykorzystaniu jej położenia geograficznego. Atrakcją mogą być spływy kajakowe nad Łyną, ścieżka rowerowa green velo oraz zmodernizowana plaża nad jeziorem w Kinkajmach. Chcę zawalczyć o wsparcie dla stowarzyszenia „Wiraż”, tak aby pozyskać grunty pod tor motokrosowy, który będzie promował naszą gminę na poziomie ogólnopolskim poprzez min. organizację ogólnopolskich zawodów krosowych. Koniecznej jest utworzenie Gminnego Ośrodka Sportu przy hali widowiskowej w Bezledach. Ten obiekt musi być bardziej atrakcyjny i dostępny dla mieszkańców.

Nic Pan nie wspomina o seniorach? Jest ich w gminie coraz więcej… 

Andrzej Dycha: Już mówię. Wprowadzimy systemu „Koperta życia” dla osób w podeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych. On znacznie ułatwi pomoc w nagłych przypadkach związanych z ich stanem zdrowia. Powstanie Gminny Domu Pomocy Społecznej, który zapewni opiekę i pozwoli racjonalnie wydatkować środki finansowe. Przygotujemy profesjonalną pomoc dla osób długotrwale bezrobotnych. Będą szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe oraz wsparcie podczas szukania zatrudnienia. Zależy mi, aby powstał systemu stałego kontaktu pracownika socjalnego z podopiecznymi. Musimy szybciej reagować w trudnych sytuacjach życiowych, przeciwdziałać patologii, która często zmierza do nieuzasadnionego korzystania z poszczególnych świadczeń socjalnych.

Naszą rozmowę zaczęliśmy od zmian, które czekają urząd, jeśli wygra Pan wybory… Nasza redakcja dowiedziała się, że podobno liczne grono urzędników jest wzywane przez Pańskiego konkurenta i odbywają się z nimi rozmowy wychowawcze, które wskazują im pożądane przez władze kierunki funkcjonowania urzędników w okresie kampanii. Czy potwierdza Pan takie zjawisko? Jak Pan to ocenia?

Andrzej Dycha: Owszem, do mnie też doszły takie informacje. Dziwi mnie takie zachowanie, każdy ma prawo mieć swoje poglądy. Trudno jest wymazać mnie z ludzkiej pamięci i pozbawić sympatii przyjaciół. Zarządzanie poprzez wymuszenie posłuszeństwa nie prowadzi do niczego dobrego, a wykorzystywanie swojej pozycji świadczy tylko o słabości konkurencji. Takie działanie, gdyby rzeczywiście miało miejsce, byłoby świadectwem słabości.

Dziękuję za rozmowę.

Andrzej Dycha: Dziękuję!

Komentarze 0 skomentuj »
Musisz być zalogowany, aby publikować komentarze.

mBlogi więcej

 • Avatar

  Weryfikacja danych personalnych klienta instytucji pozabankowej

  Pożyczki przez internet z oferty instytucji pozabankowej są udzielane przy zastosowaniu uproszczonej formie aplikacji, która jest oparta o prosty formularz online. W którym klienci podają podstawowe dane personalne z dowodu osobistego i

 • Avatar

  30 lat konsekwencji Okrągłego stołu

  W ostatnich dniach trzydziesta rocznica rozpoczęcia obrad Okrągłego stołu nieoczekiwanie Zbiegła się ze śmiercią Jana Olszewskiego – prawnika, opozycjonisty, premiera, którego rząd upadł Z powodu potężnej awantury związanej z próbą

 • Avatar

  Polityka energetyczna według Roberta Biedronia

  WIOSNA Roberta Biedronia przedstawiła założenia programowe. Konferencja założycielska nowego ruchu odbyła się w ostatni weekend. Jednym z wiodących tematów jest energetyka - temat ostatnio modny i bardzo medialny. Co dla energetyki

 • Avatar

  Jak kobiety rujnują swoje związki starając się dominować nad mężczyznami

  Dominacja kobiety nad mężczyzną to najgorsze co może się przydarzyć związkowi, a dominacja kobiet - czyli feminizm, uprzywilejowanie, a potem matriarchat to najgorsze co może się stać logicznie, spójnie budowanemu społeczeństwu opartemu

 • Avatar

  Uśmiechnięta twarz faszyzmu

  Tysiące razy odbywało się już takie schow. Młody, zadbany, przedsiębiorczy biznesmen lub polityk dziarsko wyskakuje na scenę i doskonale wytrenowanym głosem, manierami i gestami rozpoczyna sprzedaż. Sprzedaje zwykle nadzieję, wiosnę,

 • Avatar

  Warszawska "dzika" reprywatyzacja pod kontrolą służb?

  M. Bajko, szef warszawskiego BGN - WSI, J. Rudnicki, jego zastępca - CBA, człowiek od najdroższych reprywatyzacji - jawny rezydent ABW. Tak wg mec. Roberta Nowaczyka wyglądała czołówka warszawskiej reprywatyzacji. Czyżby to służby

 • Avatar

  Zamiast sondy lepszy sąd

  Po co komu portal internetowy? Po co komu dziennikarstwo? … na te pytania odpowiedź najszybciej można znaleźć czytając artykuły, które w założeniu miały być „Echem Gorzowa”. Trudno nie odnieść wrażenia, że na ich opinie i

 • Avatar

  Top 25 Freelance Jobs Hiring Near Me in 2018

  While freelancing represents a large percentage of the United States workforce and is on a steady rise in Europe, the global trend is clear: from innovative upstarts to those paid for individual tasks; freelancing is the future of the global

 • Avatar

  Alternatywa społeczna

  Alternatywa to możliwość wyboru jednej z dwóch wykluczających się opcji.

 • Avatar

  Pytania czytelnika o kobietę manipulatorkę, czyli zrozumienie toksycznej osoby

  W tej części analizy relacji czytelnika dowiemy się jak zrozumieć w pełni toksyczną osobę, w jaki sposób ona pojmuje miłość, ale i swoje, własne reakcje. Poznamy też rozwiązania problemów, jeśli wchodzimy w takie związki, ale i

 • Avatar

  The Undateables, czyli gdy wygląd i pierwotne instynkty górują nad dobrym sercem

  Na przykładzie programu "The Undateables" z Netflixa (nierandkowalni) wspólnie z laxmanCR7 dzielimy się z Wami swoimi wnioskami, które zaobserwowaliśmy jeśli chodzi o rynek matrymonialny (randkowy). Program pokazuje co tak naprawdę

 • Avatar

  O historii, ekonomii, mediach i negocjacjach – pierwszy zjazd Akademii Patriotyzmu

  Dlaczego negocjacje z potencjalnym samobójcą najlepiej zacząć od herbaty lub kawy? Jak rozpoznać „typowego terrorystę”? Czy dziennikarstwo pozostaje jeszcze sztuką, czy tylko umiejętnością pisania pod z góry założoną tezę?

 • Avatar

  Testament śp. Pawła Adamowicza vs spadkobiercy

  Nie minęły nawet dwa tygodnie od dramatu w Gdańsku. A już, tak jak to w życiu bywa, ujawniają się bliżsi i dalsi spadkobiercy testamentu politycznego zmarłego Prezydenta. Jako pierwsza zgłosiła się publicznie pełniąca komisaryczne

Dziękujemy za wizytę.

Cieszymy się, że odwiedziłeś naszą stronę. Polub nas na Facebooku lub obserwuj na Twitterze.