Serwis używa plików cookies, aby mógł lepiej spełniać Państwa oczekiwania. Podczas korzystania z serwisu pliki te są zapisywane w pamięci urządzenia. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej o plikach cookies możesz przeczytać tutaj.

Autorzy więcej

Kompromitacja PKW

Nie tak dawno usłyszeliśmy od pewnego "polityka", o przerośniętym ego, że nasze państwo istnieje tylko teoretycznie oraz że Polska to "ch...j, d.....a i kamieni kupa". Zapomniał tylko o podstawowej sprawie – że jest jedną z osób najbardziej odpowiedzialnych za taki stan rzeczy.

    Kompromitacja PKW
źródło: .

Wczoraj w artykule: "Szwindel w PKW" (http://naszeblogi.pl/56626-szwindel-w-pkw) informowałem o:

 1. rozwiązaniu przez PKW w dniu 18.08.2015 r. naszego komitetu wyborczego KWW Ruch Społeczny RP i o braku możliwości uzyskania w PKW jakichkolwiek informacji o tym kuriozalnym posunięciu;

 2. o przyjęciu w tym samym dniu przez PKW zgłoszenia komitetu o nazwie identycznej jak nazwa naszego komitetu wyborczego.

Wczoraj udało mi się uzyskać w końcu kopię uchwały PKW o rozwiązaniu KWW Ruch Społeczny RP. I zostałem porażony "głębią" uzasadnienia prawnego tej decyzji.  Nie ma sensu tego uzasadnienia tutaj komentować.

Moim komentarzem jest "Protest wyborczy" adresowany zarówno do PKW, jak i do Sądu Najwyższego.

Poniżej uchwała PKW, a dalej tekst "Protestu wyborczego" w wersji do Sądu Najwyższego (ten adresowany do PKW różni się jedynie adresatem w nagłówku" i ostatnim akapitem). 

Uchwała PKW z dnia 18.08.2015 r.

"Państwowa Komisja Wyborcza zawiadamia, że w dniu 17 sierpnia 2015 r. otrzymała oświadczenia Pana Sławomira Izdebskiego i Pana Leszka Mariusz Knapa o wystąpieniu z Komitetu wyborczego Wyborców Ruch Społeczny Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z tymi oświadczeniami liczba osób wchodzących w skład Komitetu Wyborczego wynosi 14, zatem jest mniejsza niż określona w art. 89 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks Wyborczy (Dz.U. Nr 21 poz. 112 z późniejszymi zmianami) minimalna liczba osób tworzących komitet wyborczy.

Z uwagi na powyższe, zgodnie z art. 101 § 3 Kodeksu Wyborczego, Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Społeczny Rzeczypospolitej Polskiej uległ rozwiązaniu z mocy prawa."


Poniżej "Protest wyborczy", którego adresatami są: Sąd Najwyższy i PKW. 

                                                                               Sąd Najwyższy

                                                          Plac Krasińskich 2/4/6, Warszawa

                                                               Protest w trybie wyborczym

                                 Wniosek o uchylenie uchwał PKW z dnia 18. 08. 2015 r.


PKW w dniu 18.08.2015 roku podjęła uchwałę o rozwiązaniu naszego Komitetu Wyborczego Wyborców Ruch Społeczny Rzeczypospolitej Polskiej po złożeniu przez dwie osoby oświadczenia o wystąpieniu z komitetu. Jako podstawę prawną PKW podaje art. 101§3 Kodeksu Wyborczego, co – nie można nie użyć tego określenia – jest kuriozalne. 

Art. 101 § 1 brzmi:

"Komitet wyborczy może ulec rozwiązaniu przed dniem wyborów w trybie przepisów o jego utworzeniu, z zastrzeżeniem § 3"

Tworzenie komitetu wyborczego wyborców opisuje zaś art. 89 Kodeksu Wyborczego.

Art. 89 § 1 brzmi: "Obywatele, w liczbie co najmniej 15, mający prawo wybierania mogą tworzyć komitet wyborczy wyborców". 

Słowo "tworzyć" oznacza proces, którego celem jest powstanie (ukonstytuowanie się) komitetu wyborczego wyborców mającego umocowanie w Kodeksie Wyborczym.

Kolejne paragrafy art. 89 opisują inne czynności konieczne, aby proces tworzenia komitetu wyborczego wyborców mógł się zakończyć jego utworzeniem – co potwierdza rejestracja w PKW. 

Utworzenie KWW Ruch Społeczny RP poparło 16 osób, a prawidłowość procesu tworzenia tego komitetu zatwierdziła PKW swoją uchwałą.

KWW Ruch Społeczny RP może więc zostać prawnie rozwiązany tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli zostaną spełnione łącznie dwie przesłanki:

 1. za rozwiązaniem komitetu opowie się, w drodze uchwały, większość osób tworzących KWW Ruch Społeczny RP (co wynika z norm prawa cywilnego);

 2. za rozwiązaniem opowie się minimum 15 osób (co wynika właśnie z art. 89).


Art. 101 § 3 brzmi:

" Komitet wyborczy wyborców ulega rozwiązaniu z mocy prawa, jeżeli liczba osób, które utworzyły komitet wyborczy będzie mniejsza od określonej w kodeksie minimalnej liczby wymaganej dla utworzenia danego komitetu wyborczego".


Art. 103§3 określa więc, co się dzieje, jeśli liczba osób, które utworzyły komitet wyborczy wyborców jest mniejsza niż wymaga tego art. 89 §1 dla jego utworzenia – czyli jeśli ta liczba jest mniejsza niż 15.

Przyczyny zaistnienia takiej sytuacji mogą być, na przykład, następujące :

 1. utworzenie komitetu wyborczego wyborców poparło mniej niż 15 osób, więc uchwała tych osób jest obarczona wadą prawną, skutkującą właśnie rozwiązaniem komitetu z mocy prawa;wszystkie dalsze czynności tych osób są nieskuteczne prawnie;

 2. utworzenie komitetu wyborczego wyborców poparła wymagana liczba osób, jednak część z tych osób nie miała prawa wybierania (co jest warunkiem koniecznym wpisanym w art. 89§1), a zostało to stwierdzone, na przykład, w momencie rejestracji w PKW (stąd słowo "będzie" użyte przez ustawodawcę), a także już po rejestracji danego komitetu.


Art. 101 § 3 odnosi się do aktu utworzenia (do całego procesu tworzenia), w żaden sposób – nawet dorozumiany – nie odnosi się natomiast do istnienia (procesu trwania) komitetu wyborczego wyborców po jego skutecznym (prawnym) utworzeniu, potwierdzonym rejestracją w PKW (oczywiście - jeśli jego utworzenie nie było obarczone wadą prawną) . 

Kodeks Wyborczy nie określa w żadnym artykule minimalnej liczby osób, koniecznych do istnienia komitetu wyborczego wyborców po jego zgłoszeniu (rejestracji). Można byłoby to ustalić pośrednio z przepisów o konieczności posiadania przez ten komitet pełnomocników: wyborczego i finansowego.

Paradoks polega na tym, że Kodeks Wyborczy w żadnym artykule nie przewiduje dla osób, które utworzyły komitet wyborczy wyborców, możliwości wystąpienia z tego komitetu.

Państwowa Komisja Wyborcza powinna więc zacząć od rozstrzygnięcia tego zagadnienia prawnego - czy jest to prawnie dopuszczalne, a więc czy dane oświadczenie jest skuteczne. 

Dodatkowym (pośrednim) potwierdzeniem braku prawnej możliwości wystąpienia z komitetu wyborczego wyborców jest zapis zawarty w art. 101§2, który ma na celu ochronę trwałości koalicyjnego komitetu wyborczego po jego zarejestrowaniu, przed "zagrywkami" podobnymi do zaprezentowanych przez 2 osoby, wchodzące w skład KWW Ruch społeczny RP. 

W związku z powyższym wnoszę o natychmiastowe przywrócenie poprzedniego statusu prawnego Komitetu Wyborczego Wyborców.

Wnoszę jednocześnie o wydanie uchwały o odmowie rejestracji zgłoszonego wczoraj komitetu wyborczego wyborców o identycznej nazwie, zastrzeżonej dla naszego komitetu. 

Pismo o identycznej powyższej treści jest wnoszone jednocześnie do PKW.  Informuję jednocześnie, że pismo to zostanie także upublicznione.

                                                                                     Dariusz Grudziecki

                                                                                   Pełnomocnik Wyborczy

                                                                        Komitetu Wyborczego Wyborców

                                                                 Ruch Społeczny Rzeczypospolitej Polskiej


..........................................................................................

Inne teksty autora na:

 1. http://grudziecki.salon24.pl/

 2. http://naszeblogi.pl/blog/5461

 3. http://niepoprawni.pl/blogi/dariusz-grudziecki

 4. http://www.mpolska24.pl/blog/demokracja-czy-postmonarchia

 Data:
Kategoria: Polska
Komentarze 0 skomentuj »
Musisz być zalogowany, aby publikować komentarze.
Dziękujemy za wizytę.

Cieszymy się, że odwiedziłeś naszą stronę. Polub nas na Facebooku lub obserwuj na Twitterze.