Serwis używa plików cookies, aby mógł lepiej spełniać Państwa oczekiwania. Podczas korzystania z serwisu pliki te są zapisywane w pamięci urządzenia. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej o plikach cookies możesz przeczytać tutaj.

Autorzy więcej

Senator PiS Grzegorz Bierecki zawieszony w prawach członka klubu parlamentarnego

Potężny siłą SKOK-ów Grzegorz Bierecki został zawieszony w prawach członka klubu. Senator miał po ostatnich publikacjach "Wprost" i "Gazety Wyborczej" składać wyjaśnienia przed szefem klubu Prawa i Sprawiedliwości, Mariuszem Błaszczakiem. Wydaje się, że one były niesatysfakcjonujące szefa klubu. Przypominamy, że pierwsze publikacje na temat potężnych problemów SKOK i dwuznacznej roli senatora Biereckiego pojawiły się u nas na portalu już w 2012 roku. Tomasz Urbaś opublikował szereg materiałów na ten temat zanim pojawił się oficjalny raport KNF. Poniżej publikujemy również linki do tych materiałów.

Senator PiS Grzegorz Bierecki zawieszony w prawach członka klubu parlamentarnego
źródło: Flickr

O de­cy­zji PiS po­in­for­mo­wał rzecz­nik par­tii Mar­cin Ma­sta­le­rek. De­cy­zja o za­wie­sze­niu Bie­rec­kie­go zo­sta­ła pod­ję­ta przez szefa klubu par­la­men­tar­ne­go Prawa i Spra­wie­dli­wo­ści w po­ro­zu­mie­niu z Ja­ro­sła­wem Ka­czyń­skim - czy­ta­my w oświad­cze­niu.

W ostatnim czasie tygodnik "Wprost" opublikował, że senator PiS wyprowadził z systemy SKOK-ów kilkadziesiąt milionów złotych do spółki, której jest właścicielem i prezesem o czym miał informować Andrzej Jakubiak szef Komisji Nadzoru Finansowego w swoim piśmie wysłanym do premier Ewy Kopacz, szefów CBA i ABW oraz marszałka Senatu.

Ewa Ko­pacz na kon­fe­ren­cji pra­so­wej powiedziała, że za­po­zna­ła się z pi­smem, ale było ono kie­ro­wa­ne do sze­fów CBA - Pawła Woj­tu­ni­ka i ABW - płk Da­riu­sza Łu­cza­ka.


- Za­rów­no CBA, jak i ABW, które były ad­re­sa­ta­mi tego pisma, pew­nie zaj­mu­ją się ana­li­zą for­mal­no-praw­ną tego pisma i ewen­tu­al­nie oceną tego pisma, ale sy­tu­acja jest bar­dzo po­waż­na. Uwa­żam, że tę sy­tu­ację na­le­ży wy­ja­śnić

- stwierdziła premier. 

"Wprost" i "GW" twierdzą, że z ma­te­ria­łów KNF wy­ni­ka jakoby ma­ją­tek zli­kwi­do­wa­nej w 2010 r. Fun­da­cji na rzecz Pol­skich Związ­ków Kre­dy­to­wych, która kon­tro­lo­wa­ła SKOK-i został przekazany do spół­ki, gdzie właścielami jest kilka osób na czele z senatorem Biereckim.

Cała spraw SKOK-ów toczy się od wielu lat. Latami trwały polityczne przepychanki by cały system objąć nadzorem KNF, która po objęciu ich kuratelą zarządziła w nich audyt. Od tego momentu w oficjalnym obiegu rozpoczęły się pojawiać coraz bardziej niepokojące informacje na ich temat. Jakiś czas temu ogłoszono upadek SKOK "Wołomin" gdzie wykryto potężne nadużycia, sprawą zajęły się służby. 

Przypomnijmy, że nasz autor Tomasz Urbaś na swoim blogu ponad dwa lata temu, zanim pojawił się oficjalny raport KNF opisał całą sytuację panującą w tym systemie, Kasa Krajowa nawet oficjalnie straszyła autora i redakcję sądem i na straszeniu się skończyło. Przypominamy chronologicznie niektóre publikacje Tomasza Urbasia na ten temat:

29.10.2012 Bankrutujące SKOK-i

05.11.2012 Skoki żądają cenzury

26.07.2013 System SKOK-ów niewypłacalny

I kolejne na blogu autora: Tomasz Urbaś

Wydaje się, że zarzuty tego autora zaczynają się potwierdzać w kolejnych działaniach państwa.

Data:
Kategoria: Polska
Komentarze 2 skomentuj »

No to pan Senator wykonał niezły SKOK. Nic dziwnego że przestał na różnych portalach wypisywać laurki na swoją cześć i chwałę.

A tymczasem na portalu prawica.net będącym własnością Andrzeja Szczęśniaka - jednego z tutejszych ekspertów, mamy taki oto artykuł, w którym twierdzi się, że (jak to podsumowano w jednym z komentarzy) Grzegorz Bierecki ukradł ale winni kradzieży są Żydzi

Musisz być zalogowany, aby publikować komentarze.
Dziękujemy za wizytę.

Cieszymy się, że odwiedziłeś naszą stronę. Polub nas na Facebooku lub obserwuj na Twitterze.