Serwis używa plików cookies, aby mógł lepiej spełniać Państwa oczekiwania. Podczas korzystania z serwisu pliki te są zapisywane w pamięci urządzenia. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej o plikach cookies możesz przeczytać tutaj.

Autorzy więcej

Słowacja rajem podatkowym, patriotyzm vs. biznes...

Dla Polaka, który przez urzędników finansowych i zusowskich jest traktowany jak potencjalny oszust podatkowy warunki, jakie stwarza Słowacja przedsiębiorcom wydają się rajem.

Słowacja rajem podatkowym, patriotyzm vs. biznes...
zamek orawski
źródło: http://podroze.gazeta.pl/podroze/51,114158,13370840.html?i=9

Od czasu, kiedy Słowacja weszła do strefy euro ze zdumieniem obserwowałem, że Słowakom wyraźnie poprawiła się stopa życia...widzę Słowaków w eleganckich, luksusowych samochodach...

Zacząłem drążyć temat i okazuje się, że Słowacja jest powszechnie uważana za raj podatkowy, zadaję sobie pytanie...raj podatkowy, czy normalne państwo dbające o przedsiębiorczość swoich obywateli?

Dla Polaka, który przez urzędników finansowych i zusowskich jest traktowany jak potencjalny oszust podatkowy warunki, jakie stwarza Słowacja przedsiębiorcom wydają się rajem. Dla mnie, jako przedsiębiorcy tak powinno wyglądać państwo, które dba o to, by stworzyć obywatelom godne warunki prowadzenia działalności. Przecież państwo, które pielęgnuje przedsiębiorczość zbiera później plony w podatkach. Niestety polska mentalność urzędnicza przebiła czasy, kiedy trawa malowana była na zielono...czasem mam wrażenie, że zaszły skutki nieodwracalne, podobne do nowotworu ... choć może sprawa jest ciężka, ale...może nie beznadziejna. Być może odpływ przedsiębiorców na Słowację da do myślenia urzędnikom i może zmienią swoje parszywe nastawienie do swoich bliźnich...zobaczymy.

Mój szwagier często powtarzał : “Kochajmy się jak bracia, a liczmy się jak Żydzi”...często to powtarzał, sugerując, że w biznesie nie ma sentymentów.

Miał racje, ma teraz wielkie przedsiębiorstwo, które zbudował od zera, doszedł do tego wielką determinacją i uporem, a co ważne nie dał się łatwo traktować różnym doradcom i kuglarzom, a zwłaszcza zastraszać urzędnikom...całe przedsiębiorstwo ma w swojej głowie.

Czy będąc Polakiem powinienem dać się skubać pazernym urzędnikom dla idei? Myślę, że każdy powinien sam zmierzyć się z tematem...ja jednak myślę, że skoro państwo jest teoretyczne i teoretycznie będzie mi wypłacać teoretyczną emeryturę, którą w pocie czoła w zębach każdego piętnastego zanoszę w składkach, to ja praktycznie mam pełne prawo do szukania optymalnych warunków płacenia składek i podatków.

Wsiadam w samochód, jestem na Słowacji w dwadzieścia minut...czy powinienem zaprzepaścić taką okazję ?

Proszę państwa, Słowacja ma przede wszystkim proste prawo podatkowe, mniejszy vat (teraz 20 %), o połowę mniejszą składkę “zusowską”...zdrową służbę zdrowia (bez durnych, dziurawych koszyków świadczeń)...i całą gamę możliwości rozwiązań podatkowych. Jest opcja spółek, jest opcja jednoosobowych firm prywatnych, jest opcja transgranicznych dostawców usług.

Jak założyć firmę na Słowacji ?

Polacy mogą prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Słowacji na takich samych zasadach, jak obywatele tego państwa. Wszyscy potencjalni przedsiębiorcy muszą jednak spełniać określone w ustawie o działalności gospodarczej ogólne warunki. Od przyszłych właścicieli firm wymaga się:

- pełnoletności,

- niekaralności za czyny umyślne.

Podobnie jak w Polsce w niektórych przypadkach dodatkowo konieczne jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji lub doświadczenia zawodowego.

Obywatel Polski, który zamierza rozpocząć działalność na terenie Słowacji jako osoba fizyczna (również na zasadach samozatrudnienia), po zapoznaniu się z wymaganiami określonymi w ustawie o działalności gospodarczej, powinien udać się do dowolnego urzędu wojewódzkiego i po prostu zgłosić fakt wykonywania działalności gospodarczej w Wydziale ds. Działalności Gospodarczej. Opłata za rejestrację firmy nie jest wysoka (5 euro) i wnosi się ją w postaci znaczków skarbowych, które można kupić na miejscu. Za rejestrację działalności rzemieślniczej i wolnej trzeba zapłacić nieco więcej, bo 15 euro. Dużym udogodnieniem dla przedsiębiorców jest możliwość uzyskania wypisu z rejestru prowadzenia działalności gospodarczej w każdym wydziale ds. działalności gospodarczej na terenie Słowacji.


Rejestracja w punkcie

W ramach programu obniżania obciążeń administracyjnych na Słowacji w wydziałach ds. działalności gospodarczej funkcjonują pojedyncze punkty kontaktowe (PPK). W punkcie można otworzyć działalność gospodarczą, dokonać rejestracji podatkowej w urzędzie skarbowym oraz zarejestrować się w systemie obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Punkty kontaktowe również bezpłatnie pośredniczą w uzyskaniu z Rejestru Karnego wypisu o niekaralności. Jedyna czynność, która obecnie nie jest jeszcze możliwa do załatwienia za pośrednictwem punktu, to rejestracja ubezpieczenia społecznego.

Bez zbędnej zwłoki

Przyszły przedsiębiorca może natychmiast rozpoczynać działalność, bo do czasu uzyskania potwierdzenia o prowadzeniu działalności gospodarczej może ją prowadzić na podstawie tzw. cichej zgody (tymczasowym dokumentem poświadczającym uprawnienia do prowadzenia własnego biznesu jest urzędowo potwierdzona kopia zgłoszenia działalności). Wydział ds. działalności gospodarczej ma obowiązek wydania potwierdzenia o działalności gospodarczej w terminie 5 dni, a potwierdzenie o prowadzeniu działalności gospodarczej jest wydawane na czas nieokreślony. Jeśli przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w szerszym zakresie, nie musi się starać o pozwolenie na każdy rodzaj swojej działalności, Wydział ds. działalności gospodarczej wydaje tylko jedno potwierdzenie określające wszystkie rodzaje działalności. Ułatwieniem dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą jest też możliwość składania do wniosku o wydanie potwierdzenia załączników w postaci kopii dokumentów (oryginały i potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie oraz tłumaczenia wymagane są jedynie w wyjątkowych sytuacjach).


Rodzaje działalności

Na Słowacji nie ma obecnie działalności, która wymagałaby uzyskania pozwolenia. Obowiązek posiadania pozwolenia na prowadzenie koncesjonowanej działalności gospodarczej (tzw. koncesna listina) został zniesiony od 1 czerwca 2010 roku. Pozostaje jedynie działalność gospodarcza, wolna, wiązana i rzemieślnicza. Przedsiębiorca, który zamierza prowadzić na Słowacji działalność rzemieślniczą, musi wykazać się posiadaniem uprawnień zawodowych oraz udokumentować 6-miesięczną praktykę w wykonywaniu danego zawodu. Od czerwca 2010 roku zostały wprowadzone nowe kategorie działalności rzemieślniczej (np. dekarz, manikiurzystka). Do prowadzenia działalności wiązanej konieczne jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji, a w przypadku działalności wolnej wystarczy spełnienie warunków ogólnych.


Transgraniczny dostawca usług

Istotnym ułatwieniem dla przedsiębiorców zagranicznych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą na Słowacji jest wprowadzenie pojęcia transgranicznego dostawcy usług. To przedsiębiorca, który ma swoją siedzibę w Polsce lub innym kraju członkowskim UE, a swoje usługi świadczy na Słowacji sporadycznie. Transgraniczny dostawca usług może świadczyć usługi na terenie Słowacji, pod warunkiem że spełnia wymogi określone dla danej usługi w kraju pochodzenia. Przed pierwszą dostawą usługi dostawca jest zobowiązany do okazania uwierzytelnionej kopii dokumentu o kwalifikacji i praktyce zawodowej. Usługodawca jest także zobowiązany do posiadania dokumentu potwierdzającego uprawnienia do świadczenia tych samych usług w kraju pochodzenia oraz dokumentu potwierdzającego, że jego działalność nie została ograniczona lub zabroniona.


Stawki podatkowe

Jeśli chodzi o stawki podatkowe, to w 2013 roku Słowacja zrezygnowała z 19% podatku liniowego. Od tego roku obowiązują 3 stawki podatku dochodowego : 19% od osób fizycznych (PIT) do wysokości 3.311 EURO miesięcznej podstawy opodatkowania, 22% od osób prawnych (CIT) - obniżona w 2014 roku o 1% (z 23%) w stosunku do 2013 roku, oraz stawka 25% od osób fizycznych (PIT) od podstawy opodatkowania powyżej 3.311 EURO. Stawka podatku VAT od towarów i usług obowiązująca od 01.01.2012 roku wynosi aktualnie 20% (na kilka wyjątków obowiązuje niższa stawka 10% VAT - leki, wózki inwalidzkie, soczewki kontaktowe itp.). Oprócz tego od 2014 roku dla osób prawnych wprowadzono obowiązkowy tzw. roczny podatek minimalny (nazywany "licencją skarbową"), który realnie dotknie przede wszystkim firmy wykazujące stratę lub niskie zyski. Podatek ten wynosi : dla firm nie będących podatnikami VAT - 480 EURO, dla podatników VAT - 960 EURO, dla firm z obrotami nad 500.000 EURO - 2.880 EURO. O tę kwotę będą firmy mogły obniżyć swój roczny podatek, czyli zapłacą już tylko różnicę.

Co ciekawe, znajomi, którzy założyli firmy na Słowacji (głównie transportowe) chwalą sobie, że nie ma tam podatku od środków transportu, a tamtejszego Urzędu Skarbowego nie widzieli nigdy na oczy. Ale przede wszystkim chodzi o przejrzystość prawa podatkowego, a zwłaszcza co jest zmorą u nas jednolita interpretacja prawa podatkowego.

Dobrą ofertą dla przedsiębiorców są tzw. spółki, które można wykupić. Niestety od 1 stycznia tego roku nie ma już możliwości optymalizacji wypłaty dywidendy z wykorzystaniem słowackiej spółki komandytowej...jest to wynik wydeptania ścieżki przez polskiego, pazernego fiskusa, który tak nękał Słowaków, że w końcu się udało. Więcej o spółkach tutaj.


Niemniej Słowacja i tak jest atrakcyjna pod względem płacenia podatków i składek ubezpieczeń zdrowotnych.

Ja dostałem ofertę wykupienia jednoosobowej społki z o.o. Spółka z o.o. to najoptymalniejsza forma prowadzenia biznesu na Słowacji przez obcokrajowca. Nie tylko właściciel spółki nie odpowiada swoim prywatnym majątkiem w razie niepowodzenia to również nie musi płacić jakiekolwiek składki ZUS za siebie (z pewnymi wyjątkami) oraz nie musi mieć pełnomocnika kontaktowego na terenie Słowacji. Spółka z o.o. jest też uważana przez kontrahentów, klientów czy banki i inne instytucje za wiarygodniejszą formę firmy. Trzeba mieć tylko fizycznie 5000 euro na wpłatę kapitału zakładowego podczas rejestrowania spółki. Minimalny koszt miesięczny prowadzenia spółki VAT na Słowacji oscyluje w granicach od 130-150 euro tj. siedziba od 25 euro, biuro rachunkowe od 100 euro, konto bankowe od 5 euro, i zależy głównie od ilości dostarczanych dokumentów księgowych.

No i nie sposób nie wspomnieć o samochodzie osobowym, który można kupić na firmę. Na Słowacji od zakupu samochodu oraz paliwa do niego można odliczyć pełną kwotę VAT naliczonego, także amortyzacja dokonywana jest od całego kosztu zakupu.

Dodać należy, że na Słowacji samochody nie są obciążone akcyzą co powoduje, że zwłaszcza modele luksusowe są generalnie tańsze niż w Polsce.

W związku z faktem, że ani przepisy dotyczące ubezpieczenia pojazdów, ani przepisy ustawy o ruchu drogowym, nie ograniczają w istotny sposób poruszania się po polskich drogach pojazdu zarejestrowanego na Słowacji zakup takiego samochodu przez spółkę słowacką i eksploatacja go w Polsce jest ciekawą propozycją obniżenia kosztów użytkowania samochodów osobowych w firmie.

Jak to wygląda w Polsce ? Limit kosztów do amortyzacji, ograniczone prawo do odliczenia podatku Vat, czyli tylko połowę Vat i nie więcej niż 6000 pln od zakupu auta i brak odliczenia od paliwa. Wspomnę jeszcze o złodziejskiej akcyzie, czyli 18,6 % od samochodu ponad 2000 cm3 sprowadzonego z innego kraju wspólnotowego.

Na Słowacji nikt nie pyta, czy samochodem służbowym szef jeździ na grzyby, czy do kochanki :))...w Polsce trzeba uważać, żeby nie palnąć, że się było służbowym autem w kościele...

No i te nasze nieszczęsne “zusy”. Na Słowacji w celu obliczenia kosztów zatrudnienia pracownika i odprowadzanych z tego tytułu składek na ubezpieczenie społeczne przyjmuje się tzw. podstawę wymiaru (wynagrodzenie netto + składki "ZUS" odprowadzane przez pracownika). Wyliczenia przedstawimy na przykładzie ustawowej płacy minimalnej (stan na styczeń 2014) : Minimalna podstawa wymiaru jest ustalona na 352,00 euro. Na podstawę wymiaru składa się płaca minimalna netto w wysokości 304,84 euro oraz składki odprowadzane przez pracownika które wynoszą 47,16 euro (tj. zdrowotne 4% + społeczne 9,4% = 13,4% z podstawy wymiaru). Składki odprowadzane przez pracodawcę wynoszą 35,2% podstawy wymiaru (tj. zdrowotne 10% + społeczne 25,2%) czyli 123,89 euro. Łączny całkowity koszt zatrudnienia takiego pracownika dla pracodawcy wynosi 475,89 euro.

Szanowni Rodacy, jesteśmy pod okupacją, jeśli więc weszliśmy już do tego Eurokołchozu, to wykorzystajmy przysługujące nam przywileje, a nuż polskim gryzipiórom zmiękną rury, jak zobaczą coraz mniejsze wpływy z podatków i składek...kochajmy się jak bracia, a liczmy się jak Żydzi...

Zdjęcie: Zamek Orawski (Oravski Hrad) Oravski Podzamok...odległość ode mnie co koń wyskoczy


Literatura:

http://www.podatki.sk/

http://www.se.pl/super-biznes/firma/zacznij-dziaac-na-sowacji_296881.html

http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/807642,ostatni-moment-na-skorzystanie-z-polsko-slowackiej-optymalizacji.html

http://www.firmanaslowacji.pl/faq/4-faq.html

http://forsal.pl/artykuly/854083,wlasciciele-firm-uciekaja-z-zus-slowacja-nowym-rajem-dla-polskich-przedsiebiorcow.html

Data:
Kategoria: Gospodarka
Komentarze 0 skomentuj »
Musisz być zalogowany, aby publikować komentarze.
Dziękujemy za wizytę.

Cieszymy się, że odwiedziłeś naszą stronę. Polub nas na Facebooku lub obserwuj na Twitterze.