Serwis używa plików cookies, aby mógł lepiej spełniać Państwa oczekiwania. Podczas korzystania z serwisu pliki te są zapisywane w pamięci urządzenia. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej o plikach cookies możesz przeczytać tutaj.

Autorzy więcej

Rzeczpospolita 2044

Wizja Rzeczpospolitej do 2044 r. jest prowokacją intelektualną. Przed skomentowaniem proszę odpowiedzcie na pytania: Czy w takim lub podobnym państwie chcielibyście żyć? Czy przez następne dziesięciolecia chcecie być pariasami Europy na czwartym miejscu od końca w UE pod względem PKB na osobę liczonym z zachowaniem parytetu siły nabywczej? Czy zerwiemy się do nakreślenia śmiałej wielkiej strategii, którą krok po kroku zrealizujemy mimo różnych scenariuszy przynoszonych przez życie? Dzisiejszy dzień sprzyja kreśleniu nawet fantastycznych planów. Ma nastąpić koniec świata. Jak nie całego, to przynajmniej starego :-)

Rzeczpospolita 2044

Recesja 2013

Tąpnięcie na rynku nieruchomości w Polsce. Spadek cen w rekordowym miesiącu przekracza 5 %, średnio ceny dołują o 2-3 % miesięcznie. Coraz więcej inwestorów próbuje zbyć mieszkania. Część właścicieli usiłuje sprzedać lokale, aby za uzyskane środki później kupić większe i lepiej położone. Rośnie frustracja kredytobiorców spłacających wielkie kredyty za coraz mniej warte mieszkania, którzy są w istocie ubezwłasnowolnieni. Banki żądają dobezpieczenia kredytów pod rygorem wypowiedzenia umów kredytowych.

Rośnie pesymizm konsumentów i przedsiębiorców. Spadają konsumpcja i inwestycje. Bezrobocie wzrasta do 15 %. W połowie roku oficjalnie rozpoczyna się recesja. Pogarsza się spłacalność kredytów w bankach. Kolejne banki ogłaszają o konieczności tworzenia coraz większych rezerw na złe kredyty oraz w związku z rosnącą luką pomiędzy wartością lokalu, a kwotą hipoteki. Rośnie liczba lokali sprzedawanych przez komorników w postępowaniu egzekucyjnym.

Dochody budżetu okazują się mniejsze od założeń ustawy budżetowej. Rosną wydatki na pomoc społeczną i zasiłki dla bezrobotnych. Finanse NFZu i ZUSu rozjeżdżają się. Coraz większy deficyt budżetowy oraz dług publiczny.

Eskalacja propagandowej wojny o smoleńskie trumny. Trzydziesta trzecia ekshumacja i kolejne zagadki. Na szczątkach Tu 154 M odkryto śladowe ilości Polonu-210. Przeciek do prasy, prokuratura wydaje oświadczenie o naturalnym pochodzeniu izotopu, zamieszki.

Właściciele banków w Polsce intensyfikują wycofywanie kapitału dla ratowania płynności spółek matek na zachodzie. Zaczyna się run na zagrożone banki. Banki zwracają się o pomoc płynnościową do NBP. Spada kurs złotego, pogarsza się spłacalność kredytów walutowych. Wyprzedaż polskich obligacji, wzrost rentowności, coraz większe odsetki żądane od nowych emisji.

Dynamiczny spadek produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej w strefie euro. Powtórna recesja pogłębia się. Po fiasku dotychczasowej restrukturyzacji zadłużenia Grecji Unia Europejska ogłasza kolejny ostateczny program. Europejski Bank Centralny emituje euro dla ratowania bankierów w Hiszpanii i Włoszech. W kolejce ustawiają się banki francuskie. Komisja Europejska ogłasza ambitny program redukcji emisji CO2, forsuje drakońską akcyzę na węgiel, która ma stanowić dochód własny Komisji. Spontaniczne inicjatywy marszu gniewnych na Brukselę. Zamieszki z udziałem mniejszości etnicznych.

Porządek 2014

Panika bankowa, oszczędzający ignorują zapewnienia NBP i Rady Polityki Pieniężnej o dobrej kondycji systemu bankowego. Recesja pogłębia się. Bezrobocie osiąga poziom 20 %. Na jaw wychodzą oszustwa statystyczne dotychczasowych rządów m.in. w zakresie długu publicznego, inflacji, bezrobocia i PKB oraz sprawozdawczości banków.

Przedterminowe wybory. Do parlamentu wchodzi trzecia siła. Partie pookrągłostołowe nie mogą porozumieć się, co do koalicji. Eksodus młodych polityków z partii systemowych. Trzecia siła zyskuje większość uprawniającą do zmiany konstytucji i tworzy rząd.

Parlament uchwala pakiet ustaw, w tym konstytucyjnych oraz zmienia skład organów państwa. Główne pakiety ustaw:

 • wolność oszczędzania na cele emerytalne z zachowaniem praw nabytych (zniesienie przymusu ubezpieczeń społecznych), zwiększenie wolności: pracy (likwidacja ograniczeń w dostępie do zawodów), działalności gospodarczej (likwidacja koncesji, zezwoleń i innych utrudnień biurokratycznych), budowania (likwidacja pozwoleń na budowę domów jednorodzinnych oraz ograniczenie władztwa planistycznego i ochrony gruntów rolnych),
 • powszechne nieoprocentowane stypendia na naukę, programy dokształcania i przekwalifikowania dla dorosłych, zwiększenie nakładów budżetowych na naukę, usunięcie barier administracyjnych w karierze naukowej, zmniejszenie zakresu i skrócenie czasu ochrony patentowej,
 • szkolenie i uzbrojenie obrony terytorialnej (przeszkoleni ochotnicy mają prawo do przechowywania broni osobistej w domach) oraz zbrojenia w szczególności w zakresie zdalnych i automatycznych środków walki XXI w.,
 • roboty publiczne przy budowie infrastruktury oraz szkolenia wojskowe w oddziałach obrony terytorialnej dla bezrobotnych,
 • program  pełnych i natychmiastowych gwarancji dla oszczędzających, restrukturyzacja kredytów hipotecznych skutkująca zmniejszeniem rat oraz obciążenie kosztami kryzysu bankowego właścicieli banków, które wywołały bańkę spekulacyjną na nieruchomościach.

Niepewność i nadzieja. Zahamowanie spadku zatrudnienia i PKB.

Przesilenie 2015

Właściciele zachodnich banków oraz reprezentujący ich politycy oskarżają władze Polski o przerzucenie kosztów kryzysu bankowego na kapitał zagraniczny. Żądają cofnięcia reform, wypłaty odszkodowań i ustąpienia władz Polski pod rygorem zajęcia aktywów NBP za granicą i zażądania natychmiastowej spłaty zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa. Zbiera się zgromadzenie narodowe, które podejmuje następujące decyzje:

 • spłacenie zagranicznego długu sektora publicznego aktywami rezerwowymi NBP,
 • NBP staje się własnością wszystkich Polaków, zyski z emisji złotego wypłacane są właścicielom banku,
 • wprowadzenie pełnych rezerw od depozytów bieżących,
 • zakaz reklamowania i marketingu bezpośredniego dla banków jako instytucji zaufania publicznego,
 • wydanie europejskich nakazów aresztowania kierownictw banków komercyjnych za wywołanie bańki spekulacyjnej, mobbing pracowników i wyrządzenie szkód gospodarczych w wielkim rozmiarze, ucieczka sprawców za granicę,
 • ograniczenie w przepływie kapitału spekulacyjnego, zwłaszcza z krajów o arbitralnych metodach emisji pieniądza (poluzowania ilościowe),
 • opodatkowanie zainwestowanego kapitału spekulacyjnego w Polsce, tym większe im krócej jest zainwestowany.

Demonstracja poparcia dla polityki nowych władz w centrum Warszawy. Szok na międzynarodowych rynkach finansowych. Polska jako pierwszy kraj na świecie uwalnia się od publicznego zadłużenia zagranicznego. Kończy z nakręcaniem spirali długu. Zmniejsza koszty budżetowe obsługi zadłużenia. Za zysk z emisji pieniądza nie są już nabywane obligacje zagraniczne, renta emisyjna wypłacana jest bezpośrednio Polakom. Wielkie ponadnarodowe banki inwestycyjne tracą źródło łatwego dochodu w Polsce.

Erupcja przedsiębiorczości Polaków dzięki pakietowi wolnościowemu. Powrót optymizmu, wzrost zatrudnienia, konsumpcji i inwestycji. PKB Polski zaczyna rosnąć, a bezrobocie maleć.

W Unii Europejskiej coraz większy spadek PKB oraz wzrastające bezrobocie. Europejski Bank Centralny drukuje euro dla banków francuskich i niemieckich. Pusty kapitał miota się i destabilizuje rynek za rynkiem. Nie przekracza granic Polski.

Rzeczpospolita 2016

Kryzys zadłużeniowy we Francji i Niemczech.

Węgry, Czechy, Słowacja i Polska finalizują w legendarnym Welehradzie negocjacje o utworzeniu wspólnoty narodów dla zabezpieczenia się przed rozpadem Unii Europejskiej. Narodziny Rzeczpospolitej Narodów liczącej 64 mln mieszkańców, w tym 38 mln Polaków.

Rzeczpospolita jest konfederacją utworzoną na zasadach wolności: podróżowania i osiedlania się, handlu i przepływu oszczędności. Umawiające się strony podejmują wspólne prace naukowe, nad budową infrastruktury transportowej, prowadzą wspólną politykę zagraniczną, razem rozbudowują siły zbrojne oraz udzielają wzajemnych gwarancji suwerenności i bezpieczeństwa.

Rzeczpospolita reprezentuje objęte wspólnotą narody w kontaktach z Unią Europejską. Jest otwarta na poszerzenie dla narodów podzielających jej wartości oraz na współpracę z pozostałym narodami świata. Intensyfikacja kontaktów gospodarczych Rzeczpospolitej z Chinami i Indiami.

Wzrost PKB Polski i Rzeczpospolitej przekracza 10 % rocznie. Bezrobocie spada do 9 %. Początek powrotów Polaków z diaspory.

Geostrategia 2018

Do Rzeczpospolitej przyłączają się Ukraina, Białoruś, Litwa, Słowenia i Chorwacja. Rzeczpospolita sięga od morza do morza. Liczy 129 mln mieszkańców. Po kilkudziesięciu latach Polacy z Kresów są w jednym organizmie państwowym z Polską.

Dynamiczna ekspansja gospodarcza w oparciu o obfitość dotychczas ekstensywnie wykorzystywanych zasobów. Efektywnie wykorzystywane zasoby Rzeczpospolitej skutkują rewitalizacją i awansem cywilizacyjnym rozległych obszarów wschodnich. Osiągnięcie równowagi strategicznej wobec Rosji i Niemiec.

Rewolucja energetyczna. Stany Zjednoczone zwiększają wydobycie gazu i ropy naftowej z łupków, rośnie ich eksport ze Stanów. Spadek cen tradycyjnych surowców energetycznych. Pogorszenie sytuacji gospodarczej w krajach OPEC oraz w Rosji. Wzrost ekstremizmu religijnego. Doniesienia o sukcesach naukowców Rzeczpospolitej w badaniach nad wytwarzaniem, magazynowaniem oraz transmisją energii w przestrzeni kosmicznej.

Destabilizacja społeczna i gospodarcza we Francji i Niemczech. Liderzy Unii Europejskiej odczuwają skutki: wspierania właścicieli banków kosztem zadłużania narodów, ratowania państwowych dłużników dla zachowania twarzy i przetrwania utopii polityczno-gospodarczych, polityki migracyjnej oraz fiaska asymilacji.

Rzeczpospolita przeprowadza próbę broni wysokoenergetycznej opartej o energię z przestrzeni kosmicznej. Przekaz z unicestwienia asteroidy o wielkości ponad 5 km w pasie głównym planetoid jest transmitowany na cały świat. Oświadczenie o nieproliferacji nowej broni poza Rzeczpospolitą.

Depresja gospodarcza w Rosji. Władimir Putin ucieka z Kremla. Pojmany zostaje zlinczowany. Kołowrotek rządów przejściowych i technicznych. Anarchia. Władzę lokalną przejmują uzbrojone gangi. Świat niepokoi się, kto kontroluje rosyjskie strategiczne siły nuklearne. Przerwy w dostawach ropy i gazu z Rosji do Europy i Chin.

Chiny wnoszą problem destabilizacji w Rosji na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ. Weto przedstawiciela Rosji w głosowaniu nad rezolucją o skierowaniu do Rosji międzynarodowych sił stabilizacyjnych.

Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza samodzielnie rozpoczyna operację na terytorium Rosji. Największy w dziejach desant i mosty powietrzne. Chiny zajmują Środkową Syberią. Okrążone na Dalekim Wschodzie siły rosyjskie kapitulują. Niekończące się chińskie kolumny pancerne i zmotoryzowane prą przez Kazachstan w kierunku Moskwy. Panika i exodus ludności cywilnej Rosji w kierunku granic Rzeczpospolitej.

Wspólne posiedzenie zgromadzeń narodowych Rzeczpospolitej oraz Rosji postanawia o rozszerzeniu Rzeczpospolitej po Ural. Odbudowa morale Rosjan i instytucji państwowych. Rzeczpospolita wysyła broń dla uzbrojenia powoływanej w Rosji obrony terytorialnej. Doradcy wojskowi Rzeczpospolitej szkolą obrońców. Na przedpolu Uralu Rosjanie i Chińczycy używają taktycznej broni nuklearnej. Rzeczpospolita kieruje na front armady bezzałogowych samolotów oraz robotów naziemnych. Linia frontu ustala się w górach Uralu.

Państwa arabskie i inni eksporterzy ropy naftowej z regionu Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki pogrążają się w kryzysie. Rośnie pauperyzacja mas i materialna dysproporcja z elitami, które zagarnęły dochody z ropy naftowej. W wyniku rewolucji fundamentalistycznej świat arabski zjednoczył się. Jednak nieskuteczne reformy etatystyczne pogarszają sytuację gospodarczą. Przywódcy religijni ogłaszają świętą wojnę z Europą. Inwazja na Włochy i południową Francję. Atak przez Półwysep Bałkański zatrzymuje na Dunaju obrona terytorialna Rzeczpospolitej. Kontratak armii Rzeczpospolitej odrzuca napastników za cieśniny Bosfor i Dardanele. Część Stambułu położona na zachodnim brzegu Bosforu odzyskuje historyczną nazwę Konstantynopol.

Ogłoszenie zawieszenia broni i rozpoczęcie rozmów pokojowych w Warszawie. Słupy graniczne Rzeczpospolitej i Chin wzdłuż Uralu. Morska granica z Turcją. Trakt pokojowy i o powojennej współpracy. Powstaje największy na świecie obszar wolnego handlu. Wymiana młodzieży. Współpraca naukowa. Transkontynentalne autostrady i linie szybkiej kolei. Wspólne ćwiczenia wojskowe.

Braterstwo 2024

Do Rzeczpospolitej dołączają wschodnie landy Niemiec, Serbia, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Bułgaria, Rumunia, Mołdawia, Gruzja, Armenia i Azerbejdżan. Rzeczpospolita rozpościera się od Bałtyku, M. Barentsa i M. Białego po Adriatyk, M. Egejskie, M. Marmara, M. Czarne, Kaukaz i M. Kaspijskie oraz od Łaby po Ural. Liczy 300 mln mieszkańców. Osiąga równowagę strategiczną z Zachodnią Europą.

Podpisanie umowy o strefie wolnego handlu pomiędzy Rzeczpospolitą i Indiami. PKB na per capita w Polsce osiąga poziom Zachodniej Europy. Bezrobocie poniżej 5 %.

Badanie ludzkiego genomu rozwikłuje zagadkę pochodzenia Słowian, Indoeuropejczyków i reszty mieszkańców Ziemi, nadając nowy wymiar braterstwu narodów. Zmniejszenie napięć międzynarodowych i etnicznych.

Polskość staje się modna. Liczni obywatele Rzeczpospolitej odkrywają polskie korzenie W Polsce w najlepszych uniwersytetach i politechnikach wolnego świata uczy się młodzież z całej Rzeczpospolitej. Język polski staje się najpopularniejszym językiem obcym w Europie centralnej i wschodniej. Polska kultura, idee rozpowszechniają się w całej Europie. W 2025 r. Polacy świętują tysiąclecie koronacji Bolesława Chrobrego.

Baby boom w Rzeczypospolitej. Większość rodzin ma trójkę dzieci. Zachodnia Europa pogrążona w kryzysie demograficznym. Obywatele Rzeczpospolitej nabywają coraz więcej wciąż taniejących nieruchomości poza granicami konfederacji jako drugie domy.

Wielobiegunowość 2034

Gospodarka Rzeczpospolitej kwitnie, stagnacja na Zachodzie. Wykorzystanie taniej energii z przestrzeni kosmicznej na skalę przemysłową. Energetyczna rewolucja technologiczna. Wzrost wydajności pracy i zamożności. Zbliżenie narodów dzięki nowym szybkim środkom transportu.

Rzeczpospolita nieodpłatnie udostępnia nowe technologie krajom trzeciego świata.  Stabilizacja, pokój i dynamiczny rozwój w Afryce. Umowa o wolnym handlu między Rzeczpospolitą, a narodami Afryki. Wzrost światowego prestiżu Rzeczpospolitej, która z aliantami liczy ponad 1 mld mieszkańców.

Uzyskanie równowagi strategicznej z Chinami. Na świecie powstaje wielobiegunowy układ sił z Chinami, Rzeczpospolitą i jej aliantami, Indiami oraz Stanami Zjednoczonymi.

Rzeczpospolita inicjuje projekt budowy stałej bazy na Księżycu i Marsie.

Lider 2044

Rzeczpospolita rozpoczyna kolonizację kosmosu. Budowa kolonii orbitujących w przestrzeni kosmicznej oraz na ciałach niebieskich. Eksploatacja surowców naturalnych z Księżyca, Marsa i pasa planetoid chroni środowisko na Ziemi.

Naukowcy przeprowadzają testy napędów do poruszania się z prędkościami bliskimi prędkości światła.

Przywódcy Rzeczpospolitej wygłaszają oświadczenie o wybitnym i przełomowym znaczeniu cywilizacyjnym dla ludzkości.

Data:
Kategoria: Polska

Tomasz Urbaś

Jak nie wiadomo o co chodzi... - https://www.mpolska24.pl/blog/urbas1

Ekonomista i publicysta.

Pasjonuje się makroekonomią, polityką pieniężną oraz finansami publicznymi i międzynarodowymi. Miłośnik książek, nauk ścisłych i historii.

Komentarze 101 skomentuj »

Unia Słowiańska była by doskonałym rozwiązaniem. Wszystkie słowiańskie kraje razem, wtedy by nam "zachód" buty czyścił. Jaka fantazja i odwaga! eh pomarzyć można

Marcin Tarasiewicz 10 lat 1 miesiąc temu
+8

nawet jak na marzenia, jest tonierealne, bo istnienie narodu z językiem polskim nie leży w niczyim interesie... tak samo jak unia słowiańska. to rosja ma gaz, arabowie rope, a stany broń. tak było, jest i neistety będzie

@ MArcin Technologia nie stoi w miejscu. Sto lat temu w większości domów nie było energii elektrycznej. Pierwsza elektrownia jądrowa powstała 58 lat temu. 21 lat temu w Polsce nie było internetu.

Nie zawsze tak było i z pewnością nie zawsze tak będzie. Rosja niedługo straci kartę przetargową spowodu wyczerpania złóż... no może nie niedługo, ale w nie tak dalekiej przyszłośći. Ameryka ma broń. Wątpie żeby zaatakowała Europę.
Pytanie kto pierwszy zadba o nowe technologie i kto pierwszy zniesie bankową lichwę.

Tomasz Urbaś@ Tylko gdzie w Polsce, w których ośrodkach zostaną odkryte te technologie? Nawet gdyby nastąpiła rewolucja budżetowa i nakłady na rozwój ośrodków akademickich i na rozwój nowych technologii wzrosłyby o (hmm kilkaset procent?) to najpierw musielibyśmy dogonić resztę świata (chociażby infrastrukturalnie, już o opóźnieniu technologicznym nie wspominając), a dopiero później myśleć o przełomowych wynalazkach ;)
Budowa samej elektrowni jądrowej w Żarnowcu ma trwać do 2020 ;)

Nakłady na naukę z budżetu państwa są rzędu 0,3 % PKB. Dochody z PIT ok. 8-9 % PKB. Bardzo poważne zwiększenie nakładów na naukę jest najłatwiejsze.

Marcin Sutkowski 10 lat 1 miesiąc temu
+1

Deficyt budżetowy w tym roku (wg Forbsa) wyniósł ok. 22 mld, struktura demograficzna jest bardzo niekorzystna (wydatki na emerytów będą tylko rosły, a wpływy z PITów malały -coraz mniej osób w wieku produkcyjnym)
Bardzo poważne zwiększenie nakładów na jakikolwiek sektor nie jest najłatwiejsze :)
Jeżeli mamy deficyt, to żeby go jeszcze bardziej nie powiększyć musimy z któregoś sektora zabrać, by na inny dołożyć - proste.
Bez rewolucji budżetowej nic się nie zmieni.

Damy radę.

Marek Chentkiewicz 10 lat 1 miesiąc temu

Patryk Sadowski USA szybciej się rozleci niż mój twaróg speśnieje

Mateusz Czołg Brzezinka 10 lat 1 miesiąc temu
+2

Tomasz Urbaś - Wszyscy tu mówią o nauce, ale za przeproszeniem bez wojska g... zdziałamy

A co jest w trzecim pakiecie ustaw z 2014? ;-)

Piękne plany i marzenia. Kiedy zaczną rządzić ludzie normalni, niektóra a może nawet większość z tych rzeczy jest możliwe, ale jak na razie...

Krzysztof Garwoliński 10 lat 1 miesiąc temu
+13

Jak normalni w końcu coś zechcą zrobić to będzie dobrze. Na razie jest samo biadolenie i czekanie na zbawce. Nie tędy droga

Tu się zgadzam. Niestety nawet Ci, którzy mówią o wybawieniu i naprawie kraju często sami nic nie robią. Nie mówię, że wszyscy, ale sam znam takich.

Tylko jedno ale. Jeżeli obecnie Unia składająca się z gospodarek wysokorozwiniętych ma ogromne problemy finansowe, to jak Rzeczpospolita składająca się z krajów biedniejszych się ich wyzbędzie ? ;)

A jak do licha rozwinęły się biedne Stany Zjednoczone i jeszcze biedniejsza Szwajcaria w XIX w.? Pracą, oszczędnością, nauką.

My nie musimy sztucznie pompować kasy w banki i instytucje państwowe jak ma to miejsce na zachodzie! Ja nie mówię że to łatwe a i taki proces musiałby długo trwać aby się wszystko dogryzło, wydaje mi się że jedynym problemem było by to że Rosja chciała by mieć większość albo decydujący głos w takiej radzie. Gdyby jednak udało się to unormować. Kto wie!

Marcin Sutkowski 10 lat 1 miesiąc temu
+1

Oczywiście masz racje, ale my nie mówimy o jednym kraju, a o unii kilku krajów ;)
By kilka krajów rozwijało się w podobnym tempie, trzeba wprowadzić podobne reformy a z tym może być problem (analogia do próby wprowadzenia chociażby paktu fiskalnego - zawsze znajdą się kraje którym jedna reforma się bardziej spodoba a druga mniej)

Nie chcę negować twojej wizji, aczkolwiek nie podoba mi się pomysł na utworzenie ogromnej Unii. Już teraz jedną mamy ;)
Ewentualna Unia powinna zakończyć się na grupie wyszehradzkiej, ewentualnie później po kilkunastu, kilkudziesięciu latach powolutku mogłaby być powiększana o inne kraje.

"Ewentualna Unia powinna zakończyć się na grupie wyszehradzkiej, ewentualnie później po kilkunastu, kilkudziesięciu latach powolutku mogłaby być powiększana o inne kraje." Tak jakbym o tym pisał :-)

1. Stany nigdy nie były biedne. 2. Nie miały od 1815 roku nigdy u swoich granic uzbrojonej po zęby armi.

Zauważcie że kryzysy były i będą pojawiały się w Europie, nie takie wielkie koalicje padały przez jakieś niejasności. Unia Słowiańska moim zdaniem jest do realizacji pod warunkiem że Rosja będzie miała tylko jeden głos w niej a nie decydującą rolę. Zauważcie że jesteśmy samo wystarczali w takiej Unii. Nie potrzebujemy niemal nic z zachodu ( państwa starej UE), gdybyśmy połaczyli siły możemy wtedy konkurować gospodarczo z USA czy ze starą unią która prędzej czy później się sypnie, bo jest zbudowana na chorym systemie bankowym. I tak naprawdę jest zrobiona tylko po to aby owe banki się rozwijały. Dlaczego jak rząd Polski chce wesprzeć gospodarkę to nie wolno a pompowanie milardów euro w banki jednak możliwe, i po co się pompuje tą kasę ( z naszych podatków) a po to aby banki znowu mogły zdzierać z Nas % za Naszą kasę. To musi pęknąć prędzej czy później, No chyba że już tak nam wyprali mózgi i przyjmiemy to za normalność.

JA wiem że realnie taka unia to ogromny kłopot bardziej polityczny niż gospodarczy. I państwom starej unii nie na rękę takie rozwiązanie. Ale kto wie! Chciałbym dożyć takiego dnia. Problemem jest jeszcze na drodze Austra i Węgry ich lokalizacja przeszkadza w spójności granic Unii Słowiańskiej, jest mase pytań co zrobić z Łużycami? itp

Rzeczpospolita leży w interesie USA. USA nie dopuszczają do wyrośnięcia hegemona na kontynencie. Rzeczpospolita zapewnia jego brak i równowagę. To nie przypadek:
http://polska.newsweek.pl/george-friedman--staniecie-sie-potega,50709,1,1.html

Krzysztof Zając 10 lat 1 miesiąc temu
+1

Bardziej realistyczna wizja, zresztą moja ulubiona. Nie jest to analiza polska, tylko białoruska, całą stronę polecam a tu link do artykułu po polsku: http://www.manarchija.org/nrp-pl

Minimalista :-)

Holandia jest tyci-tyci, ale żyje się tam cudownie. Rosja jest giga-giga, ale żyje się tam raczej kiepsko. Po co tworzyć potęgę terytorialną? Zajmijmy się tym, co mamy.

Nie chodzi głównie o terytorium, a o ludność. Im więcej pracujących tym łatwiej realizować najbardziej ambitne plany np. w zakresie nauki.

Marek Chentkiewicz 10 lat 1 miesiąc temu

Eksterminacją Indian i eksploatacją zasobów ?? Proste, pozdrawiam :)

Im lepsza sytuacja wewnętrzna kraju, adminstacja, wojsko, ogólnie jakość życia tym mwiększa szansa na powstanie imperium. To, iż Rosja jest giga-giga i żyje się tam tragicznie nie znaczy to, że musi tak być Nie zależy to od obszaru zajmowanego przez państwo, a od polityki tam prowadzonej. Rosja głównie stawai na wojsko, jest to kraj typowo militarny. A i przypominam, że kiedyś byliśmy silni i władaliśmy ziemiami nad trzema morzami. Żyło się względnie dobrze. Oczywiście nie mówię o chłopstwie, bo to inne czasy były. Ale byliśmy wielcy i mocni.
Niestety historia uczy nas, że KAŻDE imperium upada, czasem po 200 latach, czasem po tysiącach, ale w końcu upada. Jednak lepiej być tym imperium i mieć wpływ na światowe wydarzenia niż nigdy ich nie mieć.
Przypominam także, że jest to plan marzeń. :)

"Największym problemem Polski jest właśnie to, że nie zdajecie sobie sprawy z własnej siły. Musicie wreszcie przestać umniejszać swoją rolę. Polska gospodarka zajmuje 18. miejsce na świecie i ósme w Europie. Polacy nie tylko o tym zapominają, lecz na dodatek niezmiennie postrzegają siebie jako ofiary. Nie widzą gospodarczej siły swojego kraju i jego potencjalnej potęgi militarnej. Kiedy mówi się im: „Wasz kraj już jest ważnym graczem w Europie, a stanie się jeszcze ważniejszy” – nie mogą się nadziwić, że ktoś może w ogóle w ten sposób o Polsce myśleć."
http://polska.newsweek.pl/george-friedman--staniecie-sie-potega,50709,1,1.html

Jarosław Wojciechowski 10 lat 1 miesiąc temu
+4

Nakręca to TVN i Polsat bo dla nich zły przekaz to dobry przekaz .

Chociaż jest chyba niuans. Mam wrażenie, że Polsat jest mnie prorządowy niż TVN.

Dokłądnie tak

Gangrena Polityczna 10 lat 1 miesiąc temu

Ciekawe, ciekawe, ale trudno uwierzyć by obecna gangrena polityczna oddała bezkrwawo władzę.

No niestety ale czytając takie przewidywania nasuwa mi się tylko:
http://youtu.be/bAh_N_1q_jU?t=6m
Jako prowokacja intelektualna to na youtubie jest aż przesilenie tego typu wizjami (Zabawne że to który kraj osiąga sukces jest zbieżne z krajem pochodzenia autorów i zmienia się z filmiku na filmik).
Co więcej takie przewidywania zalatują mi strasznym mistycyzmem porównywalnym z marzeniami Romantyków "Polska Winkerlidem/zbawicielem/wyzwolicielem narodów".
Takie wizje uważam za prowadzące do swego rodzaju "narodowej masturbacji" która nie wnosi nic a jedynie zamyka "patryjotę" w ślepym przekonaniu o "dziejowym następstwie sukcesu" czy też o "Bożej opiece nad ojczyzną" które w ostatecznym wywodzie są następstwem (coraz częstszego w tym kraju) myślenia magicznego że "Sukces pochodzi od Następsztwa dziejów/Boga/Szczęścia/Fatum/Lania wosku w Andrzejki" a nie z własnego sprytu, własnej pracy i przedsiębiorczości.

To nie "Sny o potędze" ale "Mokre sny o potędze".

Po drodze by się okazało, że ktoś zapomniał zadzwonić do polityków innych państw, albo nasz prezydent i premier nie mogliby się dogadać kto tam leci, albo padło by hasło, że bez Niemiec nie można decydować, i wszystko by się rozeszło jak koszula po wybielaczu.

No przecież tu jest o sprycie, własnej pracy i przedsiębiorczości. Marcin chyba czytaliśmy inne teksty :D

Oczywiscie Mariuszu że czytaliśmy ten sam tekst, ja natomiast wypowiadam się nie tyle o samym tekście ale bardziej o samym zjawisku "wizji wielkości narodu" które są (niestety) obecne od ponad 100 lat.

Paweł Krzyżanowski 10 lat 1 miesiąc temu
+2

a co w tym złego? Dobrze Ci na pozycji ostatniego o niczym nie decydującego?

Bez wizji i snów niczego nie zrealizujesz. Poza tym generalizujesz, bo gdyby od 100 lat cały naród kierował się jedną wizją to już dawno byłaby zrealizowana. I na tym polega rozbijactwo agentów wpływu Niemiec i Rosji. I ja powiem, że NIESTETY wizja nie jest obecna w polskim narodzie i to największa tragedia i przyczyna obecnego marazmu.

Marcin Konopka Jak Polska wyglądałaby bez wizji Piastów, czy Jagiellonów? PS Czy to nie w czasach Jagiellonów sięgnęliśmy M. Czarnego?

Paweł Krzyżanowski 10 lat 1 miesiąc temu
+1

Dodam jeszcze, że Twoja postawa to właśnie owoc pracy niemiecko-rosyjskiej. Bo może i wizja Ci towarzyszy, ale ją wyśmiewasz zamiast realizować w życiu codziennym.

Nie, mi towarzyszy coś takiego jak realizm, (i lekki sceptycyzm), z pewnością lepszy od wymysłów ludzi pokroju Sienkiewicza którego fantazje negują rozum.
"Marcin Konopka Jak Polska wyglądałaby bez wizji Piastów, czy Jagiellonów? PS Czy to nie w czasach Jagiellonów sięgnęliśmy M. Czarnego?" - Nie wiem jak, a także szczerzę wątpię by Piastowie i Jagiellonowie mieli takie "wizje" przeto argumentu w tym nie ma.
"Bez wizji i snów niczego nie zrealizujesz." - Samą wizją i mokrymi snami tym bardziej nie zmienię. Jedynie praca, rozum i spryt są w stanie coś zmieniać w przeciwieństwie do "fantazji narodu".
Tak czy inaczej wszelkie tak oderwane od rzeczywistości, nie wnoszące nic (bo to czysta fantastyka i to bez wartości literackiej) wizję proszą się aż o "Zmień dilera albo bierz połowę"

ps: "owoc pracy niemiecko-rosyjskiej" - a nie było Islandii? (Albo chociaż Żydomasonerii <3 )

Paweł Krzyżanowski 10 lat 1 miesiąc temu
+1

... i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on to właśnie robi :)

Jest tak, jak myślisz, że jest.

Pozdro

P.S. A z tymi mokrymi snami pewnie powinieneś udać się do specjalisty.

Paweł Krzyżanowski 10 lat 1 miesiąc temu
+4

Rzeczpospolita powinna organizować coroczne zawody głównie dronów i podobne robotów naziemnych i na/podwodnych z poważnymi nagrodami pieniężnymi. Te roboty wspierałyby szeregi obrony terytorialnej. Dzięki różnorodności trudniej byłoby przechwytywać takie maszyny i atak każdego rejonu wiązałby się z większym wysiłkiem agresora.
Pozdrawiam

W Szwajcarii co roku urządza się pikniki rodzinne. Ze strzelaniem z broni przechowywanej w domach.

KONIEC ŚWIATA JAKI ZNAMY !
Wielkie brawa dla Sienkiewicza XXI w.

Jeżeli ludzie dobrze wybiorą to jest to nawet do zrealizowania. Obecnie tylko chyba KNP ma najbliższy program do takiego ładu. Lecz watpię by ktokolwiek potrafił zagłosować inaczej niż na PO i PiS . i raczej podzielimy Los Francji etc. No chyba że ludzie zaczną glosować na to co im się opłaca a nie na tych których lubią

Paweł Krzyżanowski 10 lat 1 miesiąc temu

najbliższy jest Urbaś :)

a kandyduje ?

Poczekaj ;) aż będą się zbliżać wybory

Mateusz Kaźmierczak 10 lat 1 miesiąc temu
+3

niech się stanie

Jak bym czytał Wielką Rzeczpospolitą :D http://www.wielkarzeczpospolita.net/

Michał Kazimierski 10 lat 1 miesiąc temu
+2

Coś pięknego

Piękne - czekam na realizację - chociaż następnych parę lat będzie nieciekawe - ale żeby było lepiej, najpierw musi być gorzej. Polaków zawsze ciągnęło, i to naturalnie, ponieważ mamy wspólne korzenie, do naszych wschodnich sąsiadów a nie Europy Zachodniej. No, ale co poniektórzy muszą być zauroczeni zachodem i są ślepi na inne opcje. To ćwiczenie intelektualne w dużej mierze pokrywa się z przewidywaniami Stratfor'u.

Chociażby tylko z tego powodu -- "wydanie europejskich nakazów aresztowania kierownictw banków komercyjnych za wywołanie bańki spekulacyjnej, mobbing pracowników i wyrządzenie szkód gospodarczych w wielkim rozmiarze, ucieczka sprawców za granicę" to się musi stać. :)

Jacek Michałowski 10 lat 1 miesiąc temu

:) fajnie ale jako POLSKA RZECZPOSPOLITA lub odwrotnie RZECZPOSPOLITA POLSKA

Kurcze - zgodnie z tym scenariuszem jesteśmy na baaardzo napiętym grafiku ... jedna, piękna, aczkolwiek nie wiem jak realna rzecz, której nie widzę - tak szybki rozwój technologii militarnych w Polsce - ale co tam, bądźmy dobrej myśli.

Hi from Belarus, dear neighbors!
We say - every joke has a piece of a joke (implying the rest might well be truth :)). I don't know about pan-Slavic ideas, but there is no question that Central-Eastern Europe (aka Intermarium) could have been a much more significant force had we started to work RAZEM. We here have our own problems, ideas, desires, issues, interests and aspirations that not a single bureaucrat in either Brussels, or Berlin, or Moscow knows, or even cares about.
Intermarium has more people living in it as in the whole of Russia. Are we that stupid that we cannot become a force of our own by simply putting our petty squabblings aside, and starting to talk to each other?

See -- our brethren behind our eastern border are already expressing willingness to work together. Great. :) -- that's a good sign.

Gosia Skrzypczak 10 lat 1 miesiąc temu
+2

już się cieszę! ale czy dożyję?????

Nie zgodzę się ze sceptycznymi komentarzami że jest to nierealne. Uważam że jak najbardziej możliwe i wykonalne, najpierw jedynie trzeba otworzyć oczy Polakom. Grecy mogą mieć wszystko wnoście po strajkować i wszyscy skaczą wokół nich. Mu też musimy zebrać kilka ciężarówek opon wsypać na WSIOWEJ i pozbyć się nie Polskiego rządu!!!!

Jednym słowem plan Uni Narodów Słowiańskich Piłsudskiego, potem Kaczyńskiego .... powaraca u Urbasia.... wbrew pozorom najbardziej naciągane są te prognozy na najbliższe 5 lat.... mimo wielu trafnych spotrzeżeń.... Urbaś niestety nie idzie śladem Orbana i nie buduje szerokiego ruchu poparcia tylko rozdrobniony ruch kontestacji, licząc na rewolucję, której moim zdaniem raczej nie będzie...... Bardziej prawdopodobna jest wymiana PO na PiS... ale jeśli prawica sie rozdrobni to niestety PO nadal pozostanie największą "bezsiłą" w parlamencie.... choć liczyłbym na jeszcze jedną partię prawicową obok PiS... byle nie było to przymierze Giertychów, Sikorskiego, Pińskiego z Hajdarowiczem, JKM etc....

Idą świeta więc panowie wolą filozofować niż pomagać w przygotowaniach ;)

My zawsze i tylko o poważnych sprawach ;-) zwłaszcza przed świętami i imprezami :D

niech się stanie!

Ale to już było - Summa Technologiae
Co tam Panie w polityce ? - Chińczycy trzymają się mocno !

piękne stary piękne

Jak chcecie graniczyć z Chinami to musicie gadaćz Winnickim :)

Dawno się tak nie uśmiałem :D

Co za piramidalne bzdury !

Paweł Krzyżanowski 10 lat 1 miesiąc temu
+1

niby dlaczego. Takie są trendy. Zachodnia Europa upada pod naporem imigrantów. W ciągu 20 lat Francja będzie emiratem ... prawdopodobna wojna domowa. Chiny będą rosły w siłę a zawsze jak Chiny były mocne to i Polska. I w interesie USA i Chin jest Międzymorze. Rosja udając, że Europa środkowa jest wrogiem będzie się zbroić przeciw Chinom. Już jest plan, że mamy być zapleczem dla wojny chińsko-rosyjskiej. Nawet Aplebaum ..zna sikorskiego coś pobąkiwała. Co się Panu nie zgadza?

Paweł Krzyżanowski 10 lat 1 miesiąc temu

* żona

Spoko, panie Szymonie. To tylko taki geopolityczny dowcip libertariana :)

Henryk Olbrycht Libertariana? Z czego Pan to wnosi :D

Marek Chentkiewicz 10 lat 1 miesiąc temu

Buahahahaha zachodnie niemcy (celowo z małej litery) dawne NRD mają należeć do ligii słowiańskiej ? Niemcy (bądź Branderbuczycy )
mają tyle wspólnego z nami co jajco z jelitem bawoła

Paweł Krzyżanowski 10 lat 1 miesiąc temu

proszę spojrzeć co się stało po zjednoczeniu Niemiec ... wydali 1200 mld euro i nic ....cały czas marazm i rejon się wyludnia a na miejsce wkraczają Polacy.

Marek Chentkiewicz 10 lat 1 miesiąc temu

nie tylko z resztą, i według Ciebie Pawle, to, że tam pojawia się dużo Polaków to anschluss będzie usprawiedliwiony ?? Pozdrawiam.

Paweł Krzyżanowski 10 lat 1 miesiąc temu

koncepcja nie opiera się na przyłączaniu. Świętość granic i braterstwo narodów. Jeżeli Niemcy się kiedyś rozpadną pod naporem obcych to już reszta zależy od miejscowych. To samo z Królewcem.
Rzeczpospolita nie prowadzi wojen prewencyjnych i napastniczych.

Tu niezły zarys koncepcji ze szkicem historycznym.
http://grzegorz.rossa.salon24.pl/204707,miedzymorze-nowa-koncepcja

Pozdro

Paweł Krzyżanowski 10 lat 1 miesiąc temu

ale tu nie ma mowy o odbijaniu tylko braterstwie narodów ...wspólnym interesie

Eh marzenia, które trzeba wcielić w życie

Zabrakło jednej reformy- prawa. obywatel ma prawo do uslyszenia wyroku w max trzy miesiące od postawienia zarzutów! Sad gospodarczy wydaje wyrok -max- 90 dni od zlozenia pozwu!

Chciałbyś...

Wojciech Balcerzak 10 lat 1 miesiąc temu
+1

I tak oto spełniłaby się przepowiednia z Tęgoborza o Rzeczpospolitej od morza do morza, tzw. Rzeczpospolitej ABC (Adriatyk, Bałtyk, Czarne Morze).

Janusz Szabłowski 10 lat 1 miesiąc temu

Bez komentarza.

Duperele, ale miłe. Ciekawi mnie tylko ta "trzecia siła" w wyborach... dzieci lemingów?

Mateusz Czołg Brzezinka 10 lat 1 miesiąc temu

hahahahah :D ale kit :D

Телекомпанія Галичина 10 lat 1 miesiąc temu

:) )))))))))))))))))))

Marzenia czy nierealne? być może ale jak to mówią bez marzeń nie bylibyśmy nawet tu gdzie jesteśmy. wszystko jest możliwe nawet taki scenariusz rodem z powieści SF.

Ambitne plany...jedynym rozwiązaniem tego celu jest odkrycie nowych źródeł które by powaliły dotychczasowy system jaki panuję w Europie!!! Ktoś ma pomysły na nowe źródła energetyczne???

Pomysły były bardzo blisko:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nikola_Tesla
inspiracja jest.

Bogusław Iwanowski 10 lat 1 miesiąc temu
+1

Sen wariata :)

Piotr Belphegor Napierała 10 lat 1 miesiąc temu

Panslawizm made in Poland? Bez szans, ale wizja ciekawa.

Leszek Giziński 10 lat 1 miesiąc temu
+1

Czyżby w tym tekście jest napisane że Ruch Palikota dojdzie do władzy?Czyli zbawcą Polski będzie Palikot?Jestem jego zwolennikiem ale czy on da rade wyrządzić aż tak duże zmiany?

Hmmm między fantazją a nierealną fantazją jest cienka granica. I obawiam się że została tutaj przekroczoana. Kierunek dobry ale ciut więcej realizmu a mniej bajkopisarstwa. Np. aby się chciały wschodnie landy do RP przyłaczyć to trzeba było by je chyba wysiedlić. Wiem bo mieszkam 17 km od granicy! Zbyt szanuje Niemców aby ich o taką desperację posądzić!

Miał być koniec świata :P

PS. Musimy kiedyś poważnie usiąść nad problemem, bo gra jest warta świeczki a i możłiwości się otwierają. Z tym że: 1. Najpierw porządek u siebie, 2. Wizja na dalsze perspektywy (realna!) 3. Delikatna propaganda za wschodnią granicą, jak to dobrze było w XV, XVI, XVII wieku.

Polska państwem Sezonowym. Wchodzimy w nowy cykl ?

ale z tym 2044 to przesadziałeś

Musisz być zalogowany, aby publikować komentarze.
Dziękujemy za wizytę.

Cieszymy się, że odwiedziłeś naszą stronę. Polub nas na Facebooku lub obserwuj na Twitterze.