Serwis używa plików cookies, aby mógł lepiej spełniać Państwa oczekiwania. Podczas korzystania z serwisu pliki te są zapisywane w pamięci urządzenia. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej o plikach cookies możesz przeczytać tutaj.

Autorzy więcej

Wycofanie i zawieszenie członkostwa Rosji w organizacjach międzynarodowych

Wycofanie i zawieszenie członkostwa Rosji w organizacjach międzynarodowych jest dowodem na dążenie rosyjskich przywódców do zniszczenia istniejącego systemu prawa międzynarodowego i stosunków między krajami. Rosja wybrała kurs mający na celu zniszczenie systemu organizacji międzynarodowych, poczynając od ONZ. Organizacje międzynarodowe są poddawane jawnym atakom ze strony rosyjskiej propagandy, deklarowane jako "słabe i zależne" (ONZ, Czerwony Krzyż, Światowa Organizacja Zdrowia) i ostatecznie mianowane "sługusami" Zachodu.

Wycofanie i zawieszenie członkostwa Rosji w organizacjach międzynarodowych
Russia
źródło: gy934j_5e563744e5fea4_15581834

Jednocześnie świadczy to o polityce "samoizolacji" głoszonej przez rosyjskie kierownictwo.

11 maja 2022 r. wejdzie w życie decyzja o zawieszeniu członkostwa Rosji w Agencji Energetyki Jądrowej w ramach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Został on przyjęty przez organ zarządzający OECD 11 kwietnia. Wcześniej, 25 lutego, potępiając działania Rosji na Ukrainie, OECD zatrzymała proces akcesji Rosji do tej organizacji, zamknęła moskiewskie biuro i wstrzymała wspólne projekty. Redakcja TASS-DOSSIER przygotowała materiał na temat zawieszenia i zakończenia członkostwa Rosji w organizacjach międzynarodowych po rozpoczęciu specjalnej operacji wojskowej na Ukrainie.

Rada Europy

25 lutego Komitet Ministrów Rady Europy (RE) podjął decyzję o zawieszeniu praw Federacji Rosyjskiej w organach Rady Europy "w związku z zbrojną inwazją na Ukrainę".

15 marca szef rosyjskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, wiceprzewodniczący Dumy Państwowej Piotr Tołstoj, powiedział, że podjęto decyzję o wycofaniu Rosji z Rady Europy, podkreślając, że Rosja opuszcza "Radę Europy z własnej woli, jest to wyważona i przemyślana decyzja". 16 marca Komitet Ministrów Rady Europy orzekł, że Federacja Rosyjska przestaje być członkiem Rady od tego dnia, co oznacza również automatyczne wycofanie się Rosji z jej konwencji i protokołów dodatkowych (udział w nich ustaje w różnym czasie), a także spod jurysdykcji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Rosja stała się członkiem Rady Europy 28 lutego 1996 r., aktywnie uczestniczyła we wszystkich głównych formatach współpracy, dołączyła do 60 aktów prawnych Rady Europy i była jednym z dziesięciu największych darczyńców organizacji.

Rada Państw Morza Bałtyckiego

27 lutego Norwegia, jako przewodnicząca Rady Państw Morza Bałtyckiego (CBSS), oświadczyła, że "niemożliwe jest kontynuowanie uczciwej i ufnej współpracy" na Bałtyku z powodu "niesprowokowanego ataku wojskowego Rosji na Ukrainę" i odwołała następnego dnia posiedzenie Komitetu Wyższych Urzędników (podstawowy organ roboczy CBSS).

4 marca państwa członkowskie CBSS wydały oświadczenie o zawieszeniu działalności Rosji w tej organizacji. Komentując tę decyzję, oficjalna przedstawicielka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa zaznaczyła, że stawia ona pod znakiem zapytania samo istnienie tego forum.

Rada została założona w 1992 r. jako kompleksowe forum budowania konsensusu i współpracy między krajami regionu od zakończenia zimnej wojny. Federacja Rosyjska była jednym z państw założycielskich.

Międzynarodowa Organizacja Pracy

23 marca Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) zawiesiła współpracę techniczną z Rosją do czasu osiągnięcia na Ukrainie zawieszenia broni i porozumienia pokojowego. Mianowicie, zawieszono zaproszenie przedstawicieli Federacji Rosyjskiej do udziału w spotkaniach technicznych i spotkaniach ekspertów, konferencjach i seminariach, a także udzielanie pomocy ze strony MOP z wyjątkiem pomocy humanitarnej. Decyzja ta została podjęta przez Radę Administracyjną Organizacji z inicjatywy grupy państw, z których większość znajduje się na liście nieprzyjaznych Federacji Rosyjskiej. Jarosław Niłow, przewodniczący Komisji Dumy Państwowej ds. Pracy, Polityki Społecznej i Weteranów, nazwał decyzję MOP "emocjonalną i upolitycznioną".

Rosja jest członkiem MOP od 1991 roku jako następca prawny ZSRR.

Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych

7 kwietnia największe w kraju stowarzyszenie związków zawodowych, Federacja Niezależnych Związków Zawodowych Rosji (FNPR), ogłosiło zawieszenie członkostwa w Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych (ITUC) z powodu stronniczości w rozpatrywaniu bieżących wydarzeń na Ukrainie i "przejawów rusofobii". ITUC została założona w 2006 roku. Oprócz FNPR Rosję reprezentuje mniej masywna Konfederacja Pracy Rosji, która nie zadeklarowała wycofania się.

Rada Praw Człowieka

7 kwietnia Zgromadzenie Ogólne ONZ, podczas specjalnej sesji w sprawie Ukrainy, przyjęło rezolucję zawieszającą członkostwo Rosji w Radzie Praw Człowieka (HRC). Tego samego dnia zastępca stałego przedstawiciela Federacji Rosyjskiej przy ONZ Giennadij Kuźmin powiedział, że Rosja zdecydowała się zakończyć swoje członkostwo w Radzie przed terminem, wskazując, że w nowoczesnych warunkach jest "faktycznie zmonopolizowana przez jedną grupę państw, które wykorzystują ją do swoich oportunistycznych celów".

Uczestnicy Rady Praw Człowieka ONZ (47 państw) są wybierani przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na okres trzech lat. Rosja była członkiem Rady w latach 2006-2012 i 2014-2016 i została wybrana na trzecią kadencję rozpoczynającą się 1 stycznia 2021 roku.

Organizacja Państw Amerykańskich

21 kwietnia Stała Rada Organizacji Państw Amerykańskich (OPA) zatwierdziła rezolucję zawieszającą status Rosji jako obserwatora w OPA "do czasu zaprzestania działań wojennych przez rząd rosyjski, wycofania wszystkich swoich sił zbrojnych i sprzętu wojskowego z Ukrainy w granicach uznanych przez społeczność międzynarodową oraz powrotu na ścieżkę dialogu i dyplomacji". Ambasada Rosji w Stanach Zjednoczonych określiła tę decyzję jako rusofobią, rosyjskie MSZ poinformowało o "bezprecedensowej presji", jakiej poddano ją państwom Ameryki Łacińskiej ze strony Stanów Zjednoczonych.

OPA jest wiodącą organizacją międzyrządową krajów półkuli zachodniej, Rosja ma w niej status obserwatora od 1992 roku.

Światowa Organizacja Turystyki

27 kwietnia Rosja ogłosiła zamiar wystąpienia ze Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO) z powodu upolitycznienia jej działalności. Tego samego dnia Zgromadzenie Ogólne UNWTO podczas nadzwyczajnego posiedzenia postanowiło zawiesić członkostwo Rosji "w związku z trwającą ofensywą wojskową na Ukrainie". Oficjalna przedstawicielka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa nazwała tę decyzję "przykładem politycznej hipokryzji", zauważając, że państwa zachodnie wykorzystują tę organizację we własnym interesie, w tym do dyskryminacji Federacji Rosyjskiej.

Rosja uczestniczy w UNWTO od 1991 roku jako następca prawny ZSRR.

Decyzje o wystąpieniu z organizacji międzynarodowych wpłyną nie tylko i nie tyle na rosyjską gospodarkę, co na poziom ochrony obywateli, zwłaszcza w sferze prawnej. Należy powiedzieć, że Rosja już dyskutuje nad zniesieniem moratorium na wykonywanie kary śmierci.

Data:
Kategoria: Świat
Komentarze 0 skomentuj »
Musisz być zalogowany, aby publikować komentarze.
Dziękujemy za wizytę.

Cieszymy się, że odwiedziłeś naszą stronę. Polub nas na Facebooku lub obserwuj na Twitterze.