Serwis używa plików cookies, aby mógł lepiej spełniać Państwa oczekiwania. Podczas korzystania z serwisu pliki te są zapisywane w pamięci urządzenia. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej o plikach cookies możesz przeczytać tutaj.

Autorzy więcej

Strategia mPolski

Młodość, mądrość, myślenie, modernizacja, mobilność, merytoryczność - mPolska. Ktoś musi zacząć i od czegoś trzeba zacząć :-) Chcemy zmienić nieznośną sytuacją w polskiej polityce. Zmiana musi być przełomowa, pozytywna, twórcza i dynamiczna w kierunku większej wolności przy jednoczesnej trosce o suwerenność narodową. Postanowiliśmy pomarzyć. Bez marzeń nie uda się stworzyć Nowego. Zobaczyliśmy wolnych obywateli w nowoczesnej i silnej Polsce. Zobaczyliśmy wielką energię wszystkich wolnościowców, w tym nowego wielkiego pokolenia, które zaczęło dorosłe życie po 1989 r. i nie ma bagażu z czasów komunizmu. Zobaczyliśmy ich odwagę i determinację w profesjonalnym realizowaniu marzeń poprzez aktywizację polityczną zgodnie z przesłaniem „kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami”, jakżeż innego od obecnie obowiązującego w polskiej polityce. Zobaczyliśmy, że różne światopoglądy, czy niuanse programowe są wartością wzbogacają całą społeczność konsekwentnie wprowadzającą wielkie zmiany ku wolności. Z tych marzeń powstał projekt strategii mPolski. Prosimy Was o poinformowanie o niej przyjaciół o podobnych poglądach. Gorąco namawiamy do komentowania, oceniania, a jeżeli to jest to czego wspólnie pragniemy o włączenie się do pracy, aby marzenia stały się rzeczywistością.

Strategia mPolski

Misja

Wolność w nowoczesnej i silnej Polsce.

 

Grupa docelowa

Osoby o poglądach wolnościowych ceniące suwerenność Polski, w szczególności pokolenie młodych wchodzących w dorosłość po przełomie transformacyjnym 1989 r.

 

Cele strategiczne

Przygotowanie gotowych do wdrożenia projektów legislacyjnych realizujących misję.

Wspieranie profesjonalistów z grupy docelowej w uzyskaniu władzy politycznej, ekonomicznej i medialnej w celu doprowadzenia do zmiany prawa zgodnie z misją.

Zakorzenienie w świadomości społecznej zmian zgodnych z misją.

 

Cele taktyczne

Wolność ubezpieczeń społecznych przy zachowaniu praw nabytych.

Wolność gospodarowania, wykonywania zawodów, budowania domów, mediów, Internetu i innych sfer ludzkiej aktywności  przez ograniczenie kompetencji biurokracji.

Szkolnictwo rozwijające talenty, pasję i otwierające możliwości samorealizacji.

Nauka jako podstawa przewagi konkurencyjnej Polski.

Nowoczesna i mobilna armia zawodowa.

Powszechna ochotnicza obrona terytorialna dysponująca rozproszonymi zapasami broni i amunicji.

Przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji ze strony innych państw, wielkich banków i korporacji poprzez kontrolę przepływów kapitału spekulacyjnego i wyłączność emisji złotego przez Narodowy Bank Polski.

Oszczędności budżetowe poprzez zmniejszenie liczby urzędów państwowych i samorządowych, biurokratycznych etatów i innych wydatków oraz zmniejszenie podatków w stopniu umożliwiającym spłatę długu publicznego, a następnie utrzymanie równowagi budżetowej.

Zwiększenie udziału obywateli w stanowieniu o sprawach państwa.

Wolność podróżowania, osiedlania, pracy, handlu, gospodarowania i inwestowania dla obywateli innych państw w Polsce w oparciu o zasadę wzajemności.

 

Projekty

Stowarzyszenie mPolska

Masowość

Integrujemy i aktywizujemy osoby podzielające misję mPolski tworząc masowy ruch społeczny.

Tworzymy środowisko wspólnego działania, wymiany poglądów i informacji dla wolnościowców bez względu na pozostający sprawą osobistą światopogląd oraz bez względu na przynależność partyjną i do innych organizacji społecznych. Korzystamy z doświadczenia i wsparcia Polonii na całym świecie.

Różnorodność środowisk przy realizacji wspólnej misji zwiększa siłę mPolski.

Aktywność

Stowarzyszenie realizuje projekty o charakterze m.in. sportowym, muzycznym, rozrywkowym, edukacyjnym, kulturalnym, turystycznym, paramilitarnym i politycznym.

Tworzy struktury lokalne w oparciu o okręgi wyborcze i zespoły zadaniowe. Wypracowuje formy komunikacji społecznej zapewniające efektywną percepcją misji i celów mPolski w społeczeństwie.

W czasie wyborów zasoby stowarzyszenia są mobilizowane do wsparcia kampanii wyborczych zgodnie z celami strategicznymi.

Finansowanie

Działalność Stowarzyszenia jest finansowana ze składek członkowskich, w tym członków wspierających realizujących komercyjne przedsięwzięcia mPolski. Poszczególne projekty są finansowane przez donatorów.

Portal informacyjny mPolska24

Wszystkie informacje w jednym miejscu

Portal integruje przez całą dobę informacje z najważniejszych źródeł mainstreamu z opiniami i komentarzami blogerów i ekspertów. Czytelnik zyskuje nie tylko możliwość przeglądu tego co się dzieje, ale również zapoznaje się z naszymi opiniami. Może polecać i komentować za pomocą prostych narzędzi, co uruchamia efektywny marketing poprzez sieci społecznościowe.

Komunikacja społeczna

Wolnościowi blogerzy i eksperci zyskują kanał komunikacji społecznej adresowany do szerokiej grupy docelowej młodego pokolenia. Dzięki integracji i interakcjom z informacjami głównego nurtu mają szansę wejść do grona profesjonalistów najpierw jako eksperci mPolski, a następnie dzięki wyrobionej pozycji do źródeł mainstreamu. By z czasem samemu stać się mainstramowym źródłem informacji i opinii dla społeczeństwa.

Finansowanie

Portal jest finansowany z wpływów z reklam i innych form przychodów. Około połowa przychodów będzie dzielona wśród blogerów i ekspertów jako tantiemy za twórczość. Podział budżetu na tantiemy będzie zależał od udziału w ruchu na stronach blogów. Będzie tym większy im będzie większy ruch na portalu oraz im względnie liczniejsze będzie grono czytelników danego autora. Powstanie sprzężenie zwrotne pomiędzy nakładem i jakością zaangażowania autora, a jego osobistym powodzeniem i sukcesem portalu.

Think tank mPolska

Bank pomysłów

Think tank gromadzi projekty realizujące misję zgodnie z celami taktycznymi. Projekty zmian w Polsce są analizowane z punktu widzenia wykonalności w szczególności pod względem finansowym. Przeanalizowane projekty wchodzą do zasobu think tanku pokazując istnienie nawet wielu sposobów rozwiązania danego problemu. Zasoby think tanku służą do przygotowania autorskich programów pokazujących realną możliwość wdrożenia całej grupy projektów, które z założenia służą powstaniu kompleksowego planu przebudowy Polski.

Wdrożenia

Projekty są wykorzystywane do przygotowania założeń do aktów normatywnych, a następnie projektów tych aktów wraz z uzasadnieniem. Think tank publikuje zestawienie projektów mPolski, w tym wykorzystanych również przez inne podmioty życia publicznego.

Finansowanie

Think tank jest finansowany ze środków stowarzyszenia mPolska oraz donacji, w tym celowych, na realizację konkretnych projektów.


Tomasz Urbaś

Mariusz Gierej

2012 Copyleft - all rights reversed, wolność kopiowania za podaniem źródła - wszelkie prawa odwrócone!

Data:
Kategoria: Polska
Komentarze 66 skomentuj »

Strategia jest niezbędna do budowy struktur. Jasno określa czego chcemy i z pomocą kogo chcemy to osiągnąć. Strategia nie ma charakteru promocyjnego z punktu widzenia komunikacji społecznej. Jej zadaniem nie jest wzbudzenie w społeczeństwie popularności mPolski, a czytelny i jasny sygnał dla naszych sympatyków – późniejszych członków, co do zamierzeń mPolski, aby podjęli decyzję o podjęciu współpracy.

Treść strategii opiera się o następujące zasady:
1. masowość poprzez otwarcie na wolnościowców ceniących suwerenność Polski bez różnicowania światopoglądowego,
2. pozytywizm poprzez brak negacji, krytyki, a proponowanie konkretnych rozwiązań i działań,
3. profesjonalizm poprzez przemyślane budowy całej struktury organizacyjnej oraz merytoryczne prace programowe.

Prace nad strategią przebiegają następująco:
1. dyskusja na grupie członków założycieli,
2. publikacja i dyskusja na portalu mPolska24,
3. uchwalenie strategii jako dokumentu programowego mPolski przez pierwsze jego walne po rejestracji.

Otwieram dyskusję, serdecznie zapraszam do wypowiedzi w formie komentarzy pod artykułem.

Krzysztof Mikucki 7 lat 3 miesiące temu

dobre, ciekawy pomysł ale żaden polityk nawet ten kanapowy nie podpisze na siebie wyroku śmierci dlatego pewnie nic z tego nie zrealizują ;) i nie poprą

Adrian Chwiałkowski 7 lat 3 miesiące temu

Czyli jeżeli dobrze rozumiem mamy zmuszać kobiety do rodzenia dzieci poczętych przez gwałt, zmuszać je do podejmowania ryzyka urodzenia dziecka nawet wtedy gdy zagraża to ich życiu a dziecko nie przeżyje? piękny pomysł skończy się tak jak w bodajże Irlandii gdzie ostatnio kobieta poroniła i odmówiono jej usunięcie martwego płodu (przyczyna odmowy całkowity zakaz aborcji) w wyniku powikłań kobieta zmarła.
kolejna sprawa kastrujemy pedofilii. A gwałcicieli to już nie? dlaczego? są lepsi bo ich ofiary są starsze?

Nazywam Sie Milijon 7 lat 4 miesiące temu
+1

Ja uważam, ze miło by było zobaczyć coś w stylu obrona interesów obywateli RP w kraju a w sytuacji unijnej z dużym naciskiem na zagranice, walka z bezprawiem sądowym, coś o chronie słabszych bo niedlugo będzie krucho w tej kwestii. I w ramach integracji w obecnej sytuacji integracja i aktywizacja polityczna Polaków za granicą bo tam mają możliwości a pewnie nie jeden by chciał kiedyś wrucić. I nie mam tu na myśli zagrania pod publiczke tylko ominięcie tak ważnych celów może miec puzniej poważne konsekwencje.
Pozdrawiam

O polityce wobec Unii Europejskiej mówi punkt:
"Wolność podróżowania, osiedlania, pracy, handlu, gospodarowania i inwestowania dla obywateli innych państw w Polsce w oparciu o zasadę wzajemności."
Cel jest określony bez wskazywania na integrujące się podmioty również z powodu niestabilności w Unii.
Ochrona przed nieuczciwą konkurencją z zagranicy:
"Przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji ze strony innych państw, wielkich banków i korporacji poprzez kontrolę przepływów kapitału spekulacyjnego i wyłączność emisji złotego przez Narodowy Bank Polski."
Bezprawie sądowe.
"Zwiększenie udziału obywateli w stanowieniu o sprawach państwa."
Można w tym kontekście rozważyć instytucję ławy przysięgłych, czy wybieralności sędziów lub prokuratorów.
Aktywizacja Polaków za granicą to bardzo dobry pomysł. Sygnalizujemy go w pkt:
"Korzystamy z doświadczenia i wsparcia Polonii na całym świecie."
Dla Polonusów wprowadzimy również odpowiednie możliwości w statucie stowarzyszenia.
Pozdrawiam

Bartłomiej Zhcdy 7 lat 4 miesiące temu

potwornie niemarketingowa nazwa... kojarzy się z mBankiem i TVN24... logo - również fatalne, ale to moja subiektywna opinia

domyślam się, że ma być nowoczesnie, młozieżowo i energetycznie, kojarzy się ze sklepem AGD on-line

pytanie: co znaczy "m" i co znaczy "24" w nazwie?

co oznacza M masz w pierwszej linijce tekstu, a 24 występuje nie w nazwie organizacji tylko portalu informacyjnego. Może Ci się też kojarzyć z salon24 jeśli nie lubisz tvnu.

Bartłomiej Zhcdy 7 lat 4 miesiące temu

nie chodzi o (nie)lubienie, tylko o kojarzenie

Nazwa to nie taka prosta sprawa. Jednym z elementów decyzji były wolne domeny.

Bartłomiej Zhcdy 7 lat 4 miesiące temu
+1

jestem tego świadom :-)

Logo jest tymczasowe.

Cały czas szukamy i zbieramy propozycje. Pomóżcie, zaproponujcie logo.

Tomasz Włodarczyk 7 lat 1 miesiąc temu

no to trzeba doprowadzić do tego, żeby mPolska była tak silną marką, że to mBank będzie kojarzył się z mPolską, a nie odwrotnie :)

Bartłomiej Zhcdy 7 lat 4 miesiące temu
+1

orto: jakżesz

Przepraszam, dziękuję :-)

Bartłomiej Jakubowski 7 lat 4 miesiące temu

Cele są bardzo ogólne i tak jakby zamienione miejscami tzn. aby zrealizować cele strategiczne najpierw należy zrealizować cele taktyczne, a powyżej jest odwotnie. Najpierw należy przygotować odpowiednie projekty ustaw itp, a potem je wdrażać.
Próbowałem się skontaktować we wrześniu ws. serwisu mpolska.org pod podanym tam mailem i nikt mi jeszcze nie odpisał.

Panie Bartku przepraszam i to jest moja wina zdaje się :( Nieopatrznie ściągnąłem na kompa całą pocztę i miałem awarię większość korespondencji trafił... no właśnie.
Może Pan jeszcze raz wysłać maila. Jeszcze raz przepraszam.

Cele strategiczne to poszerzenie wolności przy zachowaniu suwerenności na drodze demokratycznej poprzez zmianę prawa i wpływ na świadomość społeczną. Na szczeblu taktycznym precyzowane są aktualne (!) szczegółowsze kierunki zmian. Cele taktyczne mogą zmieniać się z uwagę na zmianę rzeczywistości. Dla przykładu kiedyś ważna była prywatyzacja. Dzisiaj większość przedsiębiorstw państwowych jest sprywatyzowana. Generalnie od ogółu do szczegółu.

Stowarzyszenie wśród których są reprezentanci różnych środowisk wolnościowych jest w trakcie rejestracji.
Przygotowaliśmy portal na którym Pan pisze.
Pierwsze materiały do rozpoczęcia pracy think tanku są przygotowane:
http://www.ruchwig.pl/index.php/pl/program/analizy/21-nie-rzucim-ziemi-studium-wykonalnosci-programu-na-2012-z-201101
ftp://ftp.ruchwig.pl/program/model_finansow_publicznych_2012_z_2011.01.06.xls
Działamy ciszej, ale efektywniej.
Pozdrawiam

Jarosław Szczepankiewicz 7 lat 4 miesiące temu
+1

Powiem tak nie jesteście wyjątkiem w tym że zabrakło w nim w tej strategii oczywiście elementu najwazniejszego. Według mojej oczywiście najważniejszego i juz do tego wielu przekonałem i wielu już udowodniłem . A chodzi tu o Polityke Pro Rodzinną. Z tej polityki a w tym przypadku jej braku wywodzą się wszystkie problemy zawarte w wymienionych celach i strategiach. Każdy problem, który implikuje cele wskazane ma swoje odbicie w problemach rodzinny. Kazdy. Może w mniejszym moze w wiekszym ale ma go zawsze. Dlatego jest on tak powszwedni, że nikt go juz nie zauważa. Nie zauważa go jako całość, jako czynnik mający istotne przełożenie na skutki wszystkich innych zakresów zycia zawodowego, prywatnego. Dlatego tez jest tak marginalizowany. Szkolnictwo, promowanie najlepszych- super tylko bez poprawnych relacji rodzinnych tych prymusów nauki będzie mało, jeżeli rodzina będzie niewydolna dzięki " pomocy Państwa " jak jest obecnie, nie będzie ludzi wykształoconych, nie będzie pieniędzy, nie bedzie miejsc pracy a tym samym nie będzie również poprawnej i starannej legislacji. To tyle na początek. Postuluje jako punkt pierwszy dodać najważnieszy cel i strategie : 1. Wyższość rodziny oraz rodziców jak samoistny atrybut nad wszelkim prawami stanowionymi w każdym zakresie życia oraz pojmowanymi dokładnie tak samo w sposob jednoznaczny i jednolity w każdym akcie prawa ------ szczegóły do uzgodnienie. Projekkt zmian Kodeksów Rodzinnego i Opiekuńczego wraz z odpowiednimi KPC i KC ale także KK , Ordynacja podatkowa i Prawo Bankowe w trakcie opracowywania.

Polityka prorodzinna mówi Pan :) Oto przymiarka do takiej polityki bez półśrodków w połączeniu ze zmniejszeniem opodatkowania rodzin:
http://www.mpolska24.pl/blogi/post/9/demografia-i-system-emerytalny-tusku
Podkreślam, że jest to wstępna propozycja wyjściowa do dyskusji :)

Jarosław Szczepankiewicz 7 lat 4 miesiące temu
+1

Przeczytałem , narazie. Wstepnie wzieliscie pod uwagę obecny stan przejściowy co wielu se nie udawało choc jest to dość proste in principia. Wielu zwykle skakało od jednego ekstremum do drugiego. Ten wygląda dobrze. Choc jak powiedziałem przyjrzę sie blizej.

Jarosław Szczepankiewicz 7 lat 4 miesiące temu

Mariusz Gierej Co do opodatkowania to oczywiście w tej części ZUS jest on "ulgowy" zmniejszony. Jednakże nie wyczerpuje głównego nurtu opodatkowania. Tak troche od tyłu w tej kwestii , ale nie jest to naganne. Natomiast w zakresie moich działaniach oraz odnosząc się analogicznie do faktycznej kwestii opodatkowania powiem mianowicie :
1. obecnie dzieci w zależności w jakim kodeksie lub ustawie sie znajdują traktowane są przedmiotowo lub podmiotow taka schizofrenia.
Ja osobiście proponuje jednolite traktowanie dzieci wszędzie w każdej ustawie podmiotowo.
Co z tego wynika.
1. Według danych GUS co roku musi być ustalony w formie tabel;i grup wiekowy podstawowy koszt utrzymania dzieci.
2. taki koszt byłby odliczany od dochodu ,
3. według pkt. 2 tym samym byłaby możliwość rozliczenia wspólnego w PIT nie tylko rodziców ale także dzieci,
4. według pkt.2 i pkt.3 wspólne rozliczenie podatkowe będą miały także osoby wspólnie prowadzące gospodarstwo domowe.
5. majac pozwyższe na uwadze podstawę alimentacji rodzica w stosunku do dziecka bedzie ustalona w granicach wskazanej tabelo GUS a. Kwota ta będzie dzielona na pół i będzie wymagana od obydwojga rodzciców niezależnie od miejsca przebywania dzieci. Również w przypadku rozejścia/rozwodu. Możliwa będzie ustalenie wyższej kwot alimentów ale tylko jeżeli : a ). rodzic poprzez oświadczenie woli stwierdza iz nie będzie uczestniczył fizycznie w opiece i wychowaniu, b). jeżeli rodzicowi w wyniuku czynów karalnych okręslonych w odpowiednich KK została odebrana władza rodzicielska wraz z ograniczeniem lub zakazem kontaktów.
6. w przypadku określenia zarówno kwot wynikających z tabeli GUS lub kwoty wyższej wynikającej z pkt.5 , kwoty te będą wpłacane na specjalne konto calkowicie bezpłatne w ( NBP lub BGK ). Do konta będzie wydana karta bankomatowa. Właścielem konta i karty są dzieci małoletnie z tym , żę bezopośrednie władanie stanem konta jest po stronie rodziców zgodnie z art. 97 kro w zw. z art. 98 par. 1 kro,
7. w przypadku braku wpłaty kwot okreslonych wyżej na koncie powstaje debet, który jest uzupełniany automatycznie z jednoczesnym powstaniem długu po stronie tegop rodzica który takiej wpłaty nie dokonał ,
8. windykacja kwot zadłuzenia od jednego z rodziców wskazanych w pkt.7 zgodnie z prawe, bankowym

Oczywiście są to ogólne zasady. Szczegóły i nie tylko w tej kwestii są opracowywane.
Nalezy dodać, że ulgi na dzieci, dodatki do " samotnyvh matek " ulegają likwidacji. Ulegaja równiez likwidacji urzędy, obsługujące fundusz alimentacyjny, który również ulega likiwidacji. Bezpośrednie przełóżenie w sytuacjach trudnych alimanentacji rodzicielskiej na Państwo zmusza równiez do prowadzenia polityki zatrudnie, poszukiwania pracy ale także daje pierszeństwo pracy dla takiego rodzica, który zalega w wyniku trudnej sytuacji życiowej, finansowej. Pozostają ulgi,pomoc spoleczna. Ale nie tylko dla rodzcica/rodziców ale także dla dzieci zgodnie z tabelą GUS wskazaną wyżej.

Chciałbym stworzyć zespół, który wyliczy i opracuje wszystkie założenia i to przeliczy. Jeżeli będzie Pan chciał brać w tym udział to serdecznie zapraszam :)

Jarosław Szczepankiewicz 7 lat 4 miesiące temu
+1

W projekcie zmian nalezy dodać a jak najbradziej w pośredni sposób dotyka również poliytyka prorodzinna takie tematy jak : odpowiedzialność sędziów, kwestia nadzoru obywatelskiego włacznie ze zmiana KRS, kwestie imunitetów ( nalezy bardzo szczegółowo je rozważyc aby nie wylać dziecko z kąpielą), kwestie nagrywań, kwestia zmian w KPC w części tzw.procedury postępowania, kwestia zabezpieszczeń roszczeń pięniężnych i niepięniężnych w tym także doprecyzowanie kwesti wyłączeń z egzekucji, zmiana tytułu bankowego, zmiana KK w kwesti znęcania nad rodzina, zmiana KK w kwestii opieki nad dziećmi to jest tylko wierzchołek góry .

Wszystko to wiemy :)

Wiemy to...wszystko!!!

Jarosław Szczepankiewicz 7 lat 4 miesiące temu
+2

To wymaga wręcz rewolucji legislacyjnej. Stac was na to ???"?

Zaczęliśmy, pierwsze pomysły do think tanku już są:
http://www.ruchwig.pl/index.php/pl/program/analizy/21-nie-rzucim-ziemi-studium-wykonalnosci-programu-na-2012-z-201101
ftp://ftp.ruchwig.pl/program/model_finansow_publicznych_2012_z_2011.01.06.xls

Jarosław Szczepankiewicz 7 lat 4 miesiące temu

Jak z tymi pomysłami sie zapoznac ? Jak przedstawić własne pomysły w tym legislacyjne ? Jaka będzie struktura lokalna ? Kto i kiedy taki ruch zrobi ? Kto jest we władzach ruchu ?

Blaszynski Ireneusz 7 lat 4 miesiące temu

Poczytałem i jest kilka fajnych punktów mi do gustu najbardziej przypadł ten o "gwardii narodowej" na styl szwajcarski. Niestety stworzenie ruchy który przekroczy masę krytyczną jest bardzo trudny. Gdy cele są zbyt "pojemne" czyli teoretycznie dla wszystkich grozi to wybuchem chaosu i walki wewnątrz struktur, gdy cele są bardzo wąskie ruch może nie znaleźć wystarczającego poparcia. Więc należy znaleźć złoty środek zadanie arcytrudne ale możliwe. Płynność celów taktycznych jest jak najbardziej wskazana, w imię starej domeny wojskowej "zmienność decyzji świadczy o ciągłości dowodzenia" i świadcz o zdroworozsądkowym podejściu do tematu. Cele strategiczne jak dla mnie zbyt ogólnikowe i jak dla mnie wyglądają na próbę połączenia anarchistycznej idei fundamentalnej wolno sci z ideą nacjonalistyczną ale to tylko moje odczucie. No i na koniec "zdjęcie" moim skromnym zdaniem nietrafione i to bardzo.

"Cele strategiczne jak dla mnie zbyt ogólnikowe i jak dla mnie wyglądają na próbę połączenia anarchistycznej idei fundamentalnej wolnosci z ideą nacjonalistyczną"
Ciekawa uwaga. Myślę, że skrajności nie są receptą na powodzenie Polaków i Polski. Jednak zarówno nurt narodowy (troska o byt narodu) jak i liberalizm (siła wolnego rynku) mają ciekawe propozycje rozwiązań z których warto korzystać. Synteza jest możliwa - może kapitalizm narodowy jako idea dla centrum sceny politycznej.

Tomasz Urbaś - 99% z tego co Pan pisze jest do zrealizowania tą drogą:
http://db.org.pl/?q=node/64

"Zwiększenie udziału obywateli w stanowieniu o sprawach państwa."
:-)
Pozdrawiam

Jarosław Szczepankiewicz 7 lat 4 miesiące temu
+1

Panie Piotrze ale także dla wielu innych osób oczywiście można i tak ale można i tak dodam więcej , że można jeszcze tak. Chciałbym aby cele DB w realizacji opierały sie także na innych organizacjach także mPolska24, Niepokonani 2012 i oczywiście moim skromnym udziale. Trzymam kciuki bardzo mocno aby to co słuszne i szlachetne nie rozbiło się potem o nawijmy to " prawa pierwokupu " co do pomysłow i ich realizacji. Bo ja już to przerabiałem i obecnie własnie znowu przerabiam. ( patrz publikacja w Gazecie Prawnej zerżnięty mój raport z 2010 i na dodatke z błednymi i szkodliwymi konkluzjami, czymś musi się róznić) . I tego własnie się obawiam.

Nie mogę dać głowy, że nasz Program nie zawiera jakiś elementów zrodzonych w myśli innych ludzi i nacji. Oczywiście, że zawiera. Program ten nie jest też napewno wzorem absolutnym.
Ujął mnie (włączyłem się na końcowym etapie jego tworzenia) świeżością spojrzenia i rzetelnością oferty. Poza tym trafił w mój gust przesadnego a dla niektórych naiwnego idealisty wobec procedur demokratycznych. I też, przyznaję, że będąc jego propagatorem nie muszę udawać, że znam się prawie na wszystkim. A taki los jest udziałem polityków tradycyjnych partii, którzy nie moga się zajaknąć odpowiadając na każdy temat z wielu dziedzin najczęściej coś obiecując.
W DB to wszystko znalazłem, czego wcześniej brak mi było gdziekolwiek wtrącałem swoje 3 grosze.

Jarosław Szczepankiewicz 7 lat 4 miesiące temu
+1

Panie Piotrze również jestem członkiem DB choć na zjazd załozycielski nie dotarłem. Bardzo podoba mi sie również świeżość i przejrzystość . Własnie wysłałem maila do Andrzeja Gorayskiego z propozycja zrobienia już teraz pewnej ofensywy legislacyjnej

1) paramilitarnym- np. szkolenia obronne, turnieje strzeleckiego, zaczyn do powstania obrony terytorialnej.
2) nie ustaliliśmy składek, stowarzyszenie jest w trakcie rejestracji.
Pozdrawiam

Zachęcony apelem o zgłaszanie uwag, poniżej zamieszczam kilka, jakie „na gorąco” przyszły mi do głowy. Na początek pozytywy. Doskonały pomysł. Przekonują mnie zarówno osoby Założycieli jak i treść Strategii. Postawa zawarta w zdaniu: „pozytywizm poprzez brak negacji, krytyki, a proponowanie konkretnych rozwiązań i działań” jest tą, przed którą z szacunkiem pochylam głowę.
Dla mnie, z urodzenia gdynianina, dodatkowa przyjemność i satysfakcja płynie z gdyńskich korzeni inicjatywy mPolski. A teraz parę uwag, znaków zapytania i wątpliwości:
WSTĘP:
„przy jednoczesnej trosce o suwerenność narodową” - wolałbym by była mowa o suwerenności państwowej
CELE TAKTYCZNE:
W tym dziale zabrakło mi zdania mówiącego o uwolnieniu rynku mediów poprzez rezygnację z pozwoleń i koncesji. Bez likwidacji KRRiT niewiele się zmieni... Można by przyjąć. że drugi punkt mówiący o wolności gospodarowania zawiera już w sobie problem radia i telewizji ale jednak sprawa jest tak ważna, że poświęciłbym jej osobny akapit.
PROJEKTY:
„Tworzymy środowisko wspólnego działania, wymiany poglądów i informacji dla wolnościowców bez względu na pozostający sprawą osobistą światopogląd oraz bez względu na przynależność partyjną i do innych organizacji społecznych.” oraz „W czasie wyborów zasoby stowarzyszenia są mobilizowane do wsparcia kampanii wyborczych zgodnie z celami strategicznymi.” Otóż obawiam się, że te dwa zdania są trudne do pogodzenia.i zawsze będą wewnętrznym czynnikiem destrukcyjnym. W każdym razie przy obecnym systemie partyjnym. Zachować ekspercką niezależność i jednocześnie wesprzeć partyjnego kandydata? To trudne zadanie.
PORTAL INFORMACYJNY:
Nogi nie nadążają za głową. To strona mpolska24.pl ma „nieść” całą zawartość ideową. I dlatego musi być atrakcyjna wizualnie. I funkcjonalna. Obecnie jest poniżej poziomu, którego można by oczekiwać. Na tym etapie rozpowszechnianie treści za jej pośrednictwem może zakończyć się bolesnym falstartem.
Możliwość dodawania komentarzy wyłącznie po zalogowaniu się na Facebooku uważam za nieporozumienie. Po pierwsze nie sądzę by FB potrzebował takiej promocji, a mPolska 24 by potrzebowała podejrzeń o związki z FB. Po drugie większość ludzi w internecie ceni sobie anonimowość. Brak takowej (choćby była tylko iluzoryczna) może radykalnie zmniejszyć liczbę komentatorów i spowodować „pozostanie w dołkach startowych”. Komentowanie w internecie to także Ctrl C/Ctrl V. A z tym jest źle. Próba wklejenia do edytora tekstu jakiegoś zdania skopiowanego z mPolski kończy się nie tylko przeniesieniem ramek ale wręcz jakichś komentarzy html. O nazwie mPolska24 już ktoś wypowiedział się krytycznie. Ja również kręcę na to nosem ale przyjmuję wyjaśnienie pana Urbasia. Natomiast wygląd i funkcjonowanie strony? Tak grafik jak i informatyk powinni ostro wziąć się do roboty. Choć oczywiście nic nie zrobią sensownego jeżeli nie dostaną odpowiednich wskazówek. Źle wyglądają puste, nie wypełnione treścią zakładki, np. „o nas”. Podobne uwagi dotyczyć mogą blogu pana Urbasia na Onecie. Znak to, że w mPolsce brak osoby mającej zrozumienie dla wagi strony wizualnej działań w internecie. A w przyszłości też „w realu” - loga, plakaty, ogłoszenia, itd. Zależy mi na pomyślnym rozwoju mPolski więc proszę darować, że tak bez ogródek, krytycznie...

Serdecznie dziękuję za wszystkie uwagi :-)
Strategia powstała celowo na pewnym stopniu ogólności, aby wymagała niewielkich zmian w przeciągu przynajmniej kilku lat. Stąd np. mowa o wolności gospodarowania itp jako przykładach sfer ograniczania kompetencji państwa. Tym niemniej uwaga co do podkreślenia wolności mediów jest przekonująca.
Wybory i udział w kampanii. Mamy odwagę powiedzieć, że zamierzamy realizować również cele polityczne. Nie przesądzamy formy. Na dzień dzisiejszy moje osobiste zdanie jest takie, że po zbudowaniu struktur ogólnokrajowych to powinniśmy wystartować samodzielnie jako niepartyjny komitet wyborczy.
Co do kwestii wizerunku zewnętrznego. To będzie zadanie jednej z grup roboczych.
Pozdrawiam

Z uwagą i nadzieją będę nadal obserwować wszystkie działania mPolski. Życzę powodzenia!

Dziękuję za dotychczasowe cenne propozycje i uwagi :-) Może zwariowałem, ale proszę o więcej zwłaszcza opinii krytycznych :-))) Im solidniej przygotujemy fundamenty, tym lepiej zbudujemy nową jakość w polskiej polityce.

Nazywam Sie Milijon 7 lat 3 miesiące temu

Prosi Pan o krytykę więc sie pokuszę.
Misja: to tak naprawdę nic nie znaczy proszę zapytać 100 innych osób czym jest wolność, silna Polska to też pojęcie bardzo względne ja rozumiem, że chcemy się odnieść do szerokiej grupy.
Grupa docelowa: generalnie mi się podoba tylko nie w kontekscie celów do czego już przechodzę.
Cele Strategiczne: Przygotowanie gotowych do wdrożenia projektów legislacyjnych realizujących misję: z realizacją takiego celu osoby wchodzące w dorosłość po 89 moga mieć problemy to młodzi ludzie a do takich rzeczy chciałbym mieć prawdziwych fachowców :)
spieranie profesjonalistów z grupy docelowej w uzyskaniu władzy politycznej, ekonomicznej i medialnej w celu doprowadzenia do zmiany prawa zgodnie z misją: To znowu zadanie dla ludzi "starych i doświadczonych" by pomagać i wspierać młodych.
Zakorzenienie w świadomości społecznej zmian zgodnych z misją - jeżeli chodzi o taki tekst jak wolność w silnej Polsce 90% społeczeństwa się pod Tym podpisze problem w tym, że każdy to inaczej zrozumie.
Cele taktyczne - miało być krytycznie więc proszę się niegniewać rozważam najbardziej krytyczny aspekt :) ale prawdę mówiąc w takiej formie bym ję usunął bo jak na początku pisałem, że jest mało konretnie to tutaj są takie konkrety ale trochę wypadnięte z kontekstu i moim zdaniem mające drugo trzeciąrzędne znaczenie, bo problemy są głebsze i tak naprawdę sięgają filizofi rządzenia.

"Szkolnictwo rozwijające talenty, pasję i otwierające możliwości samorealizacji." To jest zbyt ogólne... Prikaz i worek pieniędzy? Czy autonomia? Czy co? Bo nie wiem...

Wyznaczenie celów operacyjnych to zadanie think tanku. Osobiście cenię system fiński:
http://finlandia.2taj.net/Edukacja
http://forsal.pl/galerie/644675,duze-zdjecie,1,10_faktow_na_temat_edukacji_w_finlandii_najlepszego_systemu_nauki_na_swiecie.html
Warto porównać z systemem niemieckim, który aplikuje się w Polsce.
Ponadto uważam za celowe, aby pieniądze na szkoły szły za uczniem. Dalej idącym pomysłem, jest aby powiązać nakłady państwowe na edukację z wysokością podatku płaconego w życiu dorosłym (jako zwrotem tych nakładów). Szacunki robiłem tutaj:
http://www.ruchwig.pl/index.php/program/analizy/21-nie-rzucim-ziemi-studium-wykonalnosci-programu-na-2012-z-201101
ftp://ftp.ruchwig.pl/program/model_finansow_publicznych_2012_z_2011.01.06.xls

Ja osobiście cenie szwajcarski system edukacjii. Finlandia to jednak przykład kraju, w którym intencje polityków nie zawsze pokrywają się z wynikami. Czyli ponad 22% bezrobocie wśród młodzieży. Wole jednak wzór szwajcarii, gdzie bezrobocie 18-24 wyniosło w kwietniu tego roku 3%. A nie mają nawet ministerstwa edukacji...

Czym charakteryzuje się szwajcarski system edukacji?

Tak z grubsza... Mają kilka dużych i trochę mniejszych kantonów. Są one całkowicie państwowe. Powstały ze względu na zróżnicowanie językowe. W tym momencie granice się zatarły i rodzic ma wybór. Wybiera szkołę należącą do takiego kantonu, jaki mu najbardziej odpowiada. Ustawa rególuję takie kwestie jak stopnie nauczania i minimalną ilość lat przypadającą na każdy stopień oraz parę innych rzeczy np. obowiązkowości niektórych przedmiotów. Reszta leży w gestii szkół/kantonów. Istnieją oczywiście szkoły prywatne, ale tą drogę wybiera ok. 5% rodziców. To jest tak, jakby w Polsce wprowadzić ustawę z minimalną regulacją, a resztę zostawić szkołą, które mogły by łączyć się w związki szkół. Oczywiście wszystko finansowane za pomocą bonu czy jakiejś podobnej formie.

Czyli. Szwajcaria - decentralizacja w aspekcie systemowym - efektywność. Finlandia -nierywalizacyjne środowisko nauczania - wyniki dzieci.

" a resztę zostawić szkołą, które mogły by" - reszte zostawić SZKOŁOM, " !!!!!!
skąd ta moda na końcówki "-ą" tam gdzie ma być "-om" i " -om" tam gdzie powinno być "-ą"

Ha! faktycznie...

Parę pomysłów do programu i dyskusji:
1. Odpartyjnić Państwo

Obecny system polityczny w Polsce można śmiało przyrównać do czasów saskich. Przypomnę iż wtedy istniały dwie wzajemnie zwalczające się familie – Potockich i Czartoryskich, pochodzące z tych samych kręgów towarzyskich i kulturowych, tak samo jak obecnie PO i PiS. Co gorsza stawiając wyżej własne interesy niż interesy państwa często torpedowały inicjatywy przeciwnika, choć były one korzystne zarówno dla Państwa jak i jednej i drugiej strony. Dziś, podobnie jak wtedy silnie rozwijała się gospodarka a życie kulturalne kwitło (2 poł. XVIII). W zasadzie istnieje też podobny system klienteli. Wtedy szlacheckiej, dziś poselskiej i całej wielkiej liczby działaczy partyjnych. Tak jak wtedy, tak i dziś jedna z familii (dziś PO, PiS, SLD czy PSL) pod przywództwem „głowy rodu” obsadza bez pardonu urzędy swoją klientelą. Stąd w obecnej Polsce duże upartyjnienie nie tylko stanowisk w administracji państwowej ale także stanowisk w samorządzie, spółkach państwowych, agencjach, agendach i innych instytucjach podległych politykom. To „głowa partii” decyduje kto i gdzie ma być na listach wyborczych, kto jakie funkcje będzie sprawował w radach nadzorczych spółek państwowych i samorządowych, w rządzie, w samorządach czy instytucjach państwowych.
Rozerwanie tego zaklętego kręgu powiązań jest jednym z kluczowych celów naszej działalności. Nie chodzi tutaj o wymianę kadr w instytucjach publicznych ale o wprowadzenie Systemu który uniemożliwi prowadzenie takich praktyk w przyszłości. Mają temu służyć te podstawowe kroki:
• Jednomandatowe okręgi wyborcze,
• Wybór sędziów i prokuratorów w wyborach powszechnych
• Otwartość i przejrzystość administracji samorządowej i państwowej
• Uproszczenie procedur biernego prawa wyborczego (każdy może startować)
• Zmiana systemu finansowania partii (w zależności od ilości otrzymanych głosów, np. 1 głos = 20 zł.).
• Zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w spółkach, agencjach, agendach i organizacjach państwowych i samorządowych dla osób które nie mają odpowiednio długiego stażu w odpowiednich spółkach i na odpowiednich stanowiskach w firmach komercyjnych pozbawionych kapitału państwowego i samorządowego (sugeruję 10 lat na stanowiskach rad nadzorczych i zarządu i 5 lat na stanowiskach kierowników działów i dyrektorów) lub których przychód rocznych nie pochodzi więcej niż w 35% z zamówień państwowych i samorządowych.

2. Zmiany systemu zwalczania bezrobocia
Obecnie w Polsce są wydawane setki milionów złotych na zwalczanie bezrobocia, których efektywności nikt nie sprawdza. Efektywność urzędów pracy nie jest w żaden sposób weryfikowana, zaś przeprowadzane przez nie szkolenia są dwa razy droższe niż w Niemczech zaś ich przydatność praktycznie zerowa. Przykład Niemiec wskazuje jak można zwalczać bezrobocie metodami które od dawna stosują firmy komercyjne czy head hunterzy na rynku komercyjnym. Obecnie w pogrążonych w recesji gospodarczej Niemczech bezrobocie wynosi 6%. W Polsce która ma, od kilku lat, zdecydowanie większy przyrost PKB wskaźnik bezrobocia już dawno przekroczył 12% a w ciągu roku prognozuje się go na 15%. Czas zmienić tą tendencję poprzez wprowadzenie nowych zasad i sposobów zwalczania bezrobocia.

• Urzędnicy muszą stać się doradcami zawodowymi, którzy aktywnie pomogą bezrobotnym w szukaniu pracy a nie urzędnikami którym płaci się na godziny
W Polsce doradców jest tylu co kot napłakał. Na jednego przypada ponad tysiąc bezrobotnych, kilka razy więcej niż w Niemczech. Przeciętny czas poszukiwania pracy mamy najdłuższy w Europie! Jak już pomagamy bezrobotnym, to głupio. Hurtowo wysyłamy ich na szkolenia i kursy, po których wracają do pośredniaka i dalej nie mają zajęcia.
• powołanie doradców zawodowych przy szkołach średnich i zawodowych
• zmiana systemu szkoleń bezrobotnych i systemu ulg przy zakładaniu nowej firmy (obecnie pieniądze te są w znacznej mierze marnotrawione przez urzędników a koszty szkoleń są dwa razy (!) większe niż w Niemczech).
Obecnie czy firma, która powstała dzięki dotacji z urzędu, działała dłużej niż wymagany przez prawo rok (inaczej trzeba zwrócić dotację nikt nie sprawdza). Nikt także nie monitoruje, co się z nią dzieje po dwóch czy trzech latach. Choć na szkolenia, staże czy dotacje dla firm wydajemy miliardy złotych, nie znamy ich prawdziwych efektów. Nie wiemy nawet, ile osób znajduje pracę po szkoleniach i stażach, a ilu bezrobotnym udałoby się to bez tej pomocy. Jeszcze okazałoby się, że dokładnie tyle samo.
• Powiązanie agencji pracy z systemem zwalczania bezrobocia.

Może i ja mam jakieś dziwne podejście do PUPów, ale wydaje mi się, że jest to nikomu niepotrzebna instytucja marnotrawiąca środki publiczne.
Zadania, które właściwie wykonują ograniczają się do rejestracji bezrobotnych z zachowaniem pozorów decyzyjności (starosta). Wystarczyłoby w gminie wpisać imię, nazwisko itp. oraz wystawić tablicę ogłoszeń.
Pozostałe tak zwane aktywne formy są conajmniej bezużyteczne jak nie szkodliwe:
- Dotacje na działalność. Po co powielać program, który realizują WUPy z środków unijnych?
- dotacje na miejsce pracy. Fikcja.
- Szkolenia - zgadzam się z Tobą.

Pozostaję kwestia staży i zasiłków.

Z zasiłkami jest ten problem, że nie ma obecnie woli politycznej do stworzenia warunków prawnych potrzebnych dla tegorodzaju ubezpieczeń prywatnych.

Jeżeli chodzi o staże i przygotowania zawodowe. Są trzy podstawowe problemy z tym związane:
1. Finansowanie z środków publicznych
2. Brak tych środków pod koniec roku, co powoduję przetrzymywanie chętnych na bezrobociu do stycznia
3. Obciążanie pracodawcy zbędną biurokracją, a jest tego naprawdę dużo...

Wystarczyłoby zrobić jakąś formę umowy o pracę na staż bez pośrednika jakim jest PUP.
Tj. Umowa zawierana na max rok. Przez połowę czasu płaca w wysokości conajmniej tylu ile wynosi teraz stażowe, a przez drugą conajmniej minimalna krajowa. W przypadku zwolnienia takiego pracownika przed końcem umowy - zapłata różnicy między stażowym a minimalną.

Zresztą ja jestem za tym, aby część z podatku tego czy owego przekazywać bezpośrednio do gminy jako budżet. Wtedy aktywne formy zatrudnienia leżałyby w gestii gmin, które mogłyby zatrudnić tylu doradców ilu chcą, a wyborcy spokojnie zweryfikowaliby słuszność takiego czy innego postępowania. Wiadomo, że wybory samorządowe różnią się od ogólnopolskich.

pozdrawiam

3. Wolność gospodarcza

Obecnie w Polsce, wg centrum Adama Smitha, funkcjonuje kilkanaście tysięcy absurdalnych przepisów prawnych które utrudniają działalność gospodarczą a przez to rozwój kraju. Podstawą zmiany tego sytuacji byłby powrót do ustawy Wilczka jako podstawy opracowania nowego systemu prawnego dla wszelkiej działalności gospodarczej. I nie chodzi tutaj o całkowite przywrócenie tej ustawy ale głownie stworzenie przepisów w oparciu o nią. Przypomnijmy iż Polska jest obecnie na 64 miejscu wśród wolnych gospodarek świata co plasuje ją między Trynidadem i Tobago a Kazachstanem. Do największych wyzwań w tym zakresie należy:
• zniesienie ponad 100 zawodów z licencjami (zastanowić się które i uzasadnić),
• likwidacja dużej liczby pozwoleń, koncesji czy zezwoleń,
• ułatwienia biurokratyczne –min. przy zmianie formy prawnej firmy, zakładaniu firm(rzeczywiste wprowadzenie zasady jednego okienka), czy rozliczeniach z fiskusem,
• ograniczenie interwencji rządu w gospodarkę (tutaj propozycje – co można ograniczyć)
• obniżenie/zmiany podatków (do dyskusji)
• zmianę systemu funkcjonowanie urzędów skarbowych - często przedsiębiorca jest traktowany gorzej niż przestępca. Przestępca ma konstytucyjne domniemanie niewinności, czego nie można powiedzieć o przedsiębiorcach,

4. Nauka i innowacyjność
To iż polska nauka i innowacyjność przeżywa niespotykaną od wielu lat stagnację jest chyba już teraz sprawą oczywistą dla każdego obywatela. Przypomnijmy iż młodzi polscy badacze zdobyli tylko jeden grant na 536 grantów z Unii Europejskiej. A polskie uczelnie są w ogonie światowych rankingów. Jedną z głównych przyczyn takiego stanu rzeczy jest to że rzesza polskich naukowców woli pracować w bezpiecznym środowisku, mieć może niezbyt świetlane perspektywy, za to święty spokój. Nieliczni naukowcy prowadzący często badania na światowym poziomie nie mają wsparcia nie tylko swojej uczelni ale także czasmi nawet własnego wydziału czy środowiska. Także uczelnie nie mają bodźców które zmuszałyby je do współpracy z przemysłem czy biznesem i w większości swoją działalność opierają na finansowaniu przez Państwo. Także system zastrzegania i wprowadzania patentów przedstawia wiele do życzenia. Innym problemem jest niewystarczający poziom nakładów na B+R, niski ich udział w PKB oraz odwrócona struktura finansowania, gdzie więcej wydaje państwo niż firmy, blokuje postęp cywilizacyjny.

• Zmiana systemu finansowania ośrodków naukowych i szkół wyższych poprzez przejście z obecnego system finansowania ich działalności na system grantów,
• Uzależnić finansowanie wyższych uczelni od ilości absolwentów znajdujących zatrudnienie w pierwszym roku po ukończeniu studiów
• Stworzyć specjalną pulę pieniężną przy ministrze gospodarki która byłaby rozdysponowana dla tych ośrodków które współdziałają z przemysłem,
• Dalsze wspieranie działań Narodowego Centrum Nauki (NCN) i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w celu wspierania pozyskiwania grantów dla polskiej nauki
• Wprowadzenie realistycznych i sensownych wskaźników, po których moglibyśmy poznać, w jakim kierunku ewoluuje polska nauka, i na jakim poziomie kształcenia SA polskie uczelnie
• Lokowanie w Polsce centrów badawczych o silnych powiązaniach europejskich i światowych, ukierunkowanych na poszukiwanie przełomowych technologii oraz wzrost ich wartości
• Zapewniać sprzężenia zwrotne i drożność przepływu danych, informacji, wiedzy i wzorców pomiędzy przedsiębiorstwami a nauką oraz uruchomić ssanie innowacji przez przedsiębiorstwa.
• Wykorzystać zasoby edukacji i szkolnictwa wyższego oraz uwzględnić tanią siłę roboczą jako podstawę rozwoju kapitału ludzkiego dostosowanego do potrzeb wyzwań innowacyjnej gospodarki

5. Reforma Szkolnictwa
Reforma szkolnictwa już się zaczęła i wydaje się iż idzie w dobrym kierunku. Zanik klas ogólnokształcących i profilowanie nauczania w liceach i technikach to krok w dobrym o którym mówiło się przynajmniej od 20 lat. Bo po co potencjalnemu historykowi nauka biologii a potencjalnemu inżynierowi „męczenie się” nad literaturą. Jenak jest to początek reform i wymagają one dalszego pogłębienia, min poprzez
• Wprowadzenie do szkół takich przedmiotów jak bankowość, prawo.
• Obowiązkowe zakończenie szkół zawodowych egzaminami „czeladniczymi” nadzorowanymi (współprowadzonymi) przez firmy prywatne o danym profilu zawodowym,
• Pełne zinformatyzowanie wszystkich szkół,
• Wprowadzenie doradców zawodowych do szkół średnich,
• Rozliczanie, poprzez system grantów pracy poszczególnych nauczycieli jak i całych szkół (nauczyciel , nauczycielowi nie równy)
• Zmiany w Karcie Nauczyciela.

6. Reforma wymiaru sprawiedliwości
To że system sprawiedliwości w Polsce praktycznie nie funkcjonuje nie trzeba nikogo przekonywać. Niektóre z naszych propozycji rozwiązania tego tematu to:
• Zinformatyzowanie działań prawnych takich jak dostęp do ksiąg wieczystych, zakładanie firm czy wprowadzanie e-sądów, informatyzacja akt, wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów,
• Wybieranie w wyborach powszechnych sędziów i prokuratorów okręgowych
• Przyznanie sędziom i prokuratorom okręgowym uprawnień managerskich w stosunku do podległych sobie okręgów, zmiana struktury zatrudnienia w sądach, odciążenie sędziów od działań administracyjnych, stworzenie centrum usług wspólnych (księgowość, sprzątanie, ochrona, itp.)
• Dalsze ułatwienia dostępu do zawodu Notariusza, Adwokata i Komornika
• Ograniczenie immunitetów prawniczych poprzez wyłączenie z nich przestępstw pospolitych i wykroczeń (min. drogowych)
• Wprowadzenie specjalizacji sądów,
• Stworzenie katalogu spraw rozpatrywanych uproszczoną procedurą (sądów ad hoc)
• Reforma systemu biegłych
• Wprowadzenie systemu przejrzystości działania sędziów i prokuratorów
• Zapewnienie platformy elektronicznej wymiany danych pomiędzy organami ścigania sądami a więziennictwem,
• Szersze stosowanie „obroży” elektronicznych dla skazanych za drobne wykroczenia,
• Prywatyzacja niektórych więzień

7. Reforma Służby Zdrowia
Obecna fatalna sytuacja finansowa Centrum Zdrowia Dziecka i pozostałych 13 szpitali nadzorowanych bezpośrednio przez Ministra Zdrowia to kolejny przykład nieprzygotowania kadry Ministerstwa Zdrowia do zarządzania tym sektorem. Skoro nie potrafią sprawować nadzoru właścicielskiego nad kilkunastoma szpitalami i uczynić z nich placówki świecące przykładem gospodarności dla innych, to nie będą w stanie dokonać tego w całym systemie.
Ministerstwo Zdrowia potrzebuje jako szefa menadżera z krwi i kości, który rozumie jak działają duże organizacje, duże systemy. Wśród wiceministrów wystarczy 1-2 lekarzy, odpowiedzialnych z kształcenie lekarzy i procedury medyczne. Reszta to powinni być menadżerowie lub politycy potrafiący korzystać z wiedzy ekspertów.

• Oparcie powszechnej ochrony zdrowia o ZOZ-y i bezpośrednie przekazywanie do tego typu placówek części składek zdrowotnych (3-6% z obecnych 9% podstawy wymiaru) – pieniądz ma iść za pacjentem,
• Wprowadzenie obowiązkowej, drobnej opłaty (5 zł.) za każdą wizytę u lekarza (nie dotyczy wizyt dzieci)
• Pełne zinformatyzowanie Służby zdrowia, wprowadzenie elektronicznych kart zdrowia,
• Skomponowanie koszyka medycznych usług gwarantowanych
• Dzierżawa, a nie prywatyzacja szpitali tylko dla jasno określonych podmiotów, spełniających warunki np. spółek non profit, fundacji, stowarzyszeń czy spółdzielni,
• Opracowanie zasad wykonywania komercyjnych usług dla szpitali publicznych (państwowych, samorządowych, itp.)
• Reforma NFZ , min wprowadzenie jednolitych wycen usług lekarskich dla wszystkich placówek medycznych oraz podpisywanie tylko usług dotyczących całego procesu choroby z jedną tylko placówką zdrowia (od przyjęcia pacjenta do jego całkowitego wyleczenia lub zgonu – chodzi o to aby najlepiej płatnej części kuracji nie przejmowały firmy prywatne a tą droższą część zostawała placówką publicznym), zmiana wycen usług lekarskich tak aby najwyżej były wyceniane te ratujące życie,
• Zakaz pełnienia funkcji zarządzających lub posiadania udziału w kliniakach i firmach prywatnych dla funkcjonariuszy publicznej służby zdrowia, takich jak konsultanci krajowi i wojewódzcy, dyrektorzy klinik czy ordynatorzy
• Powołanie przy ministrze zdrowia Centrum Kryzysowego (z odpowiednimi uprawnieniami) na wypadek braku leków (mieliśmy już taką sytuację) lub tez stwierdzenia szkodliwości danego leku i szybkiej konieczności wycofania go z rynku,
• Zwiększenie kompetencji Rady Przejrzystości oraz powiązania jej działań z Centrum Kryzysowym, zwiększenie wynagrodzeń jej członków do 25 tys. miesięcznie + dodatkowe granty
• Wprowadzenie Biura Analiz Ekonomicznych przy Ministrze Zdrowia dla oceny ekonomicznych skutków leczenia danych schorzeń (chodzi o wybranie najbardziej ekonomicznych leczenia)
• Wprowadzenie reformy systemu badań klinicznych w publicznych placówkach zdrowia (z tych badań korzystają firmy farmaceutyczne, w małym stoniu same szpitale)
• Zniesienie limitów zarobków dyrektorów publicznych placówek zdrowia

RESZTĘ WRZUCĘ JAK SIĘ POJAWIĄ CHĘTNI DO OPRACOWANIA LUB DOPRACOWANIA TEMATÓW.

Piszę tutaj ponieważ Pan Urbaś wyrzucił mnie z grona znajmomych na FB i nie moge bezpośrednio odnosić się do działań podejmowanych przez jego osobę...... Widać pierwsze efekty nowego sojuszu medialnego, polegają na tym, że nie toleruje się inaczej myślących, i kiedy brakuje merytorycznych argumentów eliminuje się wszelką polemikę..... Zatem ponawiam swój apel tutaj.

Panowie praca pod szyldem "HAJDAROWICZ" dla szanujacego sie dziennikarza to WSTYD i HAŃBA oraz oznaka DESPERACJI!!!! To gorsze niż była koalicja PiS z SAMOOBRONĄ. Jesteście DESPERATAMI, by tak PLAMIĆ swoje BIOGRAMY już na samym starcie??? LUDZIE NIE ZAPOMNĄ WAM TEGO NIGDY? CEL NIE UŚWIĘCA ŚRÓDKÓW.... PANOWIE OPAMIĘTAJCIE SIĘ..... Szkoda waszego potencjalu intelektualnego na takie sojusze..... Nie widzicie, że macie teraz zamknięte usta na wiele tematów???? Odpowiada wam wolnośc reglamentowana SMYCZĄ Grasia i jego Pana Donalda T.????

Strategia mPolski została przyjęta uchwałą Inauguracyjnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia nr 5/2013 z dnia 26 stycznia 2013 r. jako kierunki działania i rozwoju:
http://www.mpolska24.pl/blogi/post/385/walne-stowarzyszenia-mpolska

Wiesław Danyłko 7 lat 1 miesiąc temu
+1

Dobry kierunek. mPolska jako Stowarzyszenie - jak najbardziej, ale dla celów dużo poważniejszych należy podać konkretną nazwę przyszłego ugrupowania, jeżeli tak można to wszystko nazwać. Jestem "za".

Wiatr wieje od morza ;-)
Powodzenia!

Musisz być zalogowany, aby publikować komentarze.
Dziękujemy za wizytę.

Cieszymy się, że odwiedziłeś naszą stronę. Polub nas na Facebooku lub obserwuj na Twitterze.