Serwis używa plików cookies, aby mógł lepiej spełniać Państwa oczekiwania. Podczas korzystania z serwisu pliki te są zapisywane w pamięci urządzenia. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej o plikach cookies możesz przeczytać tutaj.

Autorzy więcej

Duży może więcej.

Niedawno brałam udział w dyskusji, która dotyczyła zamawiającego, który to „wywindował” drakońskie kary dla wykonawcy. W jej trakcie usłyszałam „duży może więcej”. Stanowczo się z tym nie zgadzam! Owszem może, ale co może? Ustalić warunki udziału w postępowaniu tak, by były obiektywne i racjonalne do przedmiotu zamówienia.

Niedawno brałam udział w dyskusji, która dotyczyła zamawiającego, który to „wywindował” drakońskie kary dla wykonawcy. W jej trakcie usłyszałam „duży może więcej”. Stanowczo się z tym nie zgadzam! Owszem może, ale co może? Ustalić warunki udziału w postępowaniu tak, by były obiektywne i racjonalne do przedmiotu zamówienia.

Chce mieć wykonaną usługę, robotę budowlaną czy dostarczoną wodę dla pracowników, to powinien przemyśleć swoje zapisy, by przede wszystkim były zgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych, aktami wykonawczymi, Kodeksem Cywilnym, tudzież z etyką urzędniczą, w końcu to większość urzędów w naszym kraju rozpisuje postepowania przetargowe.

Mija już rok od zmiany ustawy Pzp i miało być lepiej, tym czasem, wiele się nie zmienia, pomimo tego, że zamawiający w swych postępowaniach rozpisują zgodnie z ustawą pewne wytyczne i wykonawca ma je spełnić, spełnia na otwarciu ofert, a co potem ?

Nie ma weryfikacji, nie ma kontroli, to godzi też w wykonawców, którzy są uczciwi od a do z i przygotowują taką ofertę pod kątem również wykonania umowy prawidłowo, przykładowo zamawiający określa, iż pracownicy mają być zatrudnieni na umowę o pracę zgodnie z wykazem osób, mamy taki wykaz, spełniamy warunek – wygrywamy, a potem zatrudniamy na umowę zlecenie, bo zamawiający nie weryfikuje dalszych naszych kroków. Kolejny przykład przystępujemy do przetargu z podmiotem trzecim, który udostępnia nam potencjał, jest mamy zgodnie z określeniem zmawiającego, a przy realizacji przykładowo dajemy maszyny, które pierwotnie nie spełniły wymagań, bo zamawiający nas nie kontroluje. Mamy różne grupy wykonawców, często są też tacy, którzy zaniżają koszty swoje, a przy udawadnianiu, iż nie ma rażąco niskiej ceny zrobią wszystko, by tylko wygrać i zmawiający przyjmują takowe udowodnienie. Przy kolejnym postępowaniu ich wartość szacunkowa zamówienia już z góry będzie niedoszacowana, bo została zaniżona, dlatego większość średnich cenowo wykonawców odpada, a nawet nie przystępują do danych postępowań przetargowych, bo i tak wiedzą, że nie mają szans.

Po pierwsze ustawa Pzp powinna zapewniać równowagę stron w zamówieniach publicznych. Tego brakuje, ponieważ zamawiający często pokazuje swoją wyższość. Przy tym ma wadliwie skonstruowane zapisy w SIWZ, co za tym idzie wykonanie zamówienia staje się nierealne, bo wymogi są nierynkowe!

Kwestia wadliwie konstruowanych SIWZ jest też istotna ze względu na orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, która uważa, że zamawiający w sposób dowolny kształtuje postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. To on decyduje o jego przedmiocie, rodzaju, parametrach, zakresie i warunkach realizacji, a także o innych obowiązkach umownych, tak jak wspomniałam powyżej on decyduje, ale powinien decydować w ramach i normach danych. KIO wyraziła pogląd, że interes publiczny, jaki reprezentuje zamawiający, przeważa nad prywatnym interesem wykonawcy. Taka właśnie praktyka ze strony zamawiających związana jest z wprowadzeniem nadmiernej odpowiedzialności wykonawcy i przerzuca na niego większość ryzyk, czyli powoduje jakieś patologie na rynku zamówień publicznych.  Brak swoistych reguł rozsądku, racjonalności gospodarczej (o której wspominam we wcześniejszych artykułach) oraz równowagi stron umowy w konsekwencji bowiem wiąże się z niesolidnym i nieterminowym realizowaniem zobowiązań przez wykonawców, co tym samym jest sprzeczne z intencją Krajowej Izby Odwoławczej oraz uniemożliwia osiągnięcie zakładanych korzyści dla interesu publicznego (źródło KIO).

Oczywiście nie tyczy się to tych zamawiających którzy są partnerami w rozmowie z wykonawcami. Dobrymi partnerami zaznaczam, ale to mała garstka jest.

Taka zmiana powinna zagwarantować przede wszystkim uzyskanie świadczeń o najwyższej jakości i zabezpieczyć wykonawcę przed niestosownymi siwz. Wiele razy podkreślałam słuchaczom moim, że przy kształtowaniu ram postępowania nie można zapominać o rzeczywistych możliwościach wykonania przedmiotu zamówienia.

Czasem czytam różne siwz to włos na głowie się jeży, kolejna propozycja to taka, że ustawodawca powinien nakładać sankcje na zamawiających, wręcz powinny być one wtopione w ustawę, tak jak to często i gęsto oni nakładają na wykonawców, a ten nie może bąknąć może jedynie zwrócić się z zapytaniem gdzie w odpowiedzi zamawiający odpisuje, iż nie zmieni zapisów, bo nie.

Już na etapie przygotowania projektów umów czy postanowień kontraktowych tak jak ma to miejsce np. w dialogu konkurencyjnym ustawodawca powinien umożliwić wykonawcom egzekwowanie przed KIO swoich racji i koszty KIO też uważam za wniesione odwołanie dla niektórych powinny zawierać widełki albo uzależnione od kwoty wartości danego zamówienia, bo wiem, że niektórzy wykonawcy nie chcą ich składać, gdyż dla nich to spory koszt czasem. Ale warto składać odwołania do KIO i je uzasadniać prawidłowo, bo naprawdę duży % jest wygranych spraw na korzyść wykonawców.

Aktualnie to zamawiający dyktują treść umów, często w sposób jednostronnie korzystny tylko dla nich. Natomiast wykonawcy nie mają możliwości kwestionowania tych zapisów.

Zachęcam zamawiających, by traktowali potencjalnych wykonawców jak swych partnerów przy rozmowie, już na etapie przygotowanego postępowania, jeśli macie problemy to jest dużo specjalistów, którzy na pewno pomogą i doradzą swoją fachowość i wiedzę. Albo skorzystajcie z dialogu technicznego, to też jest jakieś rozwiązanie.

Justyna Cienka

ZamówieniaPubliczne - https://www.mpolska24.pl/blog/zamowieniapubliczne

W zamówieniach publicznych pływam jak ryba w wodzie. Posiadam ponad szesnastoletnie doświadczenie. Moją mocną stroną jest solidna znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych. Obecnie prowadzę firmę pod nazwą Innowacje w przetargu – Justyna Cienka, która daje mi dużo satysfakcji, gdzie moje doświadczenie mogę przekazać odpowiednim służbom od zamówień publicznych. Jestem i będę zawsze osobą innowacyjną, która nakierowuje innych w sposób prawidłowy i oczywiście zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, aby ich jednostki czy firmy rozwijały się odpowiednio. Warto mnie mieć w swojej kadrze, gdyż cechuje mnie doświadczenie, a przede wszystkim profesjonalizm.
Na swym koncie posiadam wiele sukcesów od strony zamawiającego, jak i od strony wykonawcy. Zarządzałam dużym przetargiem na wielomilionową kwotę dotyczącą usługi powiązanej z IT w transporcie aglomeracyjnym, prowadziłam negocjacji z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym wraz z lokalnym operatorem komunikacji miejskiej na potrzeby zawartej umowy. Brałam udział w przygotowywaniu wybudowania (na zasadzie zaprojektuj i wybuduj) dużej inwestycji.
Występuję jako biegły sądowy przy badaniu prawidłowości i zasadności postępowań o zamówienia publiczne na zlecenie np. urzędu państwowego powołanego do stania na straży praworządności.

Reprezentowałam instytucje w Krajowej Izbie Odwoławczej przy wniesionym odwołaniu.
Pozyskiwałam dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw kontrakty, między innymi w szpitalach. Przygotowywałam projekty regulaminów dla instytucji gdzie zostały wdrożone z sukcesem.

Jestem autorką publikacji w magazynie na terenie Polski w piśmie branżowym oraz na swym blogu. Prowadzę również cyklicznie na zaproszenie wykłady dla studentów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Posiadam:

- doświadczenie w zarządzaniu działem zamówień publicznych
- doświadczenie w zarządzaniu zespołami przetargowymi
- doświadczenie w strategicznych postępowaniach, np. dialog konkurencyjny
- doświadczenie w nadzorze komisji przetargowych
- doświadczenie w prowadzeniu profesjonalnych negocjacji
- doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń
- doświadczenie w doradztwie prawnym z zakresu Prawa zamówień publicznych

Komentarze 0 skomentuj »
Musisz być zalogowany, aby publikować komentarze.
Dziękujemy za wizytę.

Cieszymy się, że odwiedziłeś naszą stronę. Polub nas na Facebooku lub obserwuj na Twitterze.