Serwis używa plików cookies, aby mógł lepiej spełniać Państwa oczekiwania. Podczas korzystania z serwisu pliki te są zapisywane w pamięci urządzenia. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej o plikach cookies możesz przeczytać tutaj.

Autorzy więcej

List do posłanki PiS Krystyny Wróblewskiej

Zazwyczaj opisuję dosyć abstrakcyjne tematy. Czasami jednak dotykam bardzo konkretnych rzeczy. Tym razem przedstawiam list do posłanki na sejm RP Krystyny wróblewskiej, dotyczy on sprawy, z powodu której zacząłem regularne wpisy na blogach.

 Ale gdyby nie okradzenie spółdzielni, nie poznałbym całej masy ciekawych ludzi, nie wiedziałbym jak działa komunikacja w systemie i jak fałszuje się przebiegi informatyczne.

Jednak myślę że mimo tych wszystkich korzyści, sprawa okradzionej spółdzielni powinna w końcu zostać wyjaśniona. W tym celu zwróciłem się do Pani Poseł Krystyny Wróblewskiej z PiS. Opowiedziałem jej o wszystkim, ona zaś poprosiła o przedstawienie wszystkiego na piśmie. Tak też zrobiłem. To list do niej.

Leszek Smyrski                                                                                                                   Rzeszów 7 II 2017

Ul. Powstańców Listopadowych 23

35-606 Rzeszów

leszeksmyrski@wp.pl

tel. 512 449 648

Krystyna Wróblewska Poseł na Sejm RP

W związku z  wizytą w biurze i rozmową z dnia 6 II 2017 zwracam się do Pani Poseł a zarazem do całej partii PiS z prośbą o:

1. Podjęcie sprawy defraudacji pieniędzy w spółdzielni socjalnej „Akacja” przez interwencję w następujących kwestiach:

Rozpatrzenia przez sąd cywilny sprawy nieprawidłowości uchwały o przyjęciu sprawozdania z działalności zarządu spółdzielni socjalnej „Akacja”. Przyjęcie uchwały odbyło się mimo formalnego braku spełnienia żądania przedstawienia wszystkich dokumentów, najpóźniej w dniu walnego zgromadzenia – dokumenty nie były nigdy okazane.

Rzetelne zbadanie przez prokuraturę okręgową w Rzeszowie poświadczenia nieprawdy, którego dopuścił się zarząd spółdzielni socjalnej „Akacja” oraz urzędnicy zatrudnieni w firmie pośredniczącej w przyznawaniu funduszy unijnych – stowarzyszenie „B-4”. Osoby te brały czynny udział w ukrywaniu nieprawidłowości przy wydawaniu środków pomocowych dla spółdzielni socjalnej „Akacja”. Jednym z najbardziej ewidentnych dowodów jest faktura na wybudowanie kominka w domu prezesa spółdzielni w Krasnem, zaksięgowana jako remont pieca w wynajmowanym lokalu w Rzeszowie na Placu Wolności. Piec ten nigdy nie był remontowany, firma Faro – wystawca faktury zajmuje się wyłącznie budową kominków.

Przekazanie Krajowej Radzie Spółdzielczej do zbadania sprawę wszystkich nieprawidłowości w funkcjonowaniu spółdzielni socjalnej „Akacja”.

2. Podjęcie sprawy regulaminu tworzenia spółdzielni socjalnych przy użyciu pieniędzy pomocowych Unii Europejskiej przez:

Wystąpienie  do ministerstwa o zmianę regulaminu tworzenia podmiotów ekonomii społecznej, w szczególności nadanie szerokich pełnomocnictw kontrolnych Krajowej Radzie Spółdzielczej, która jest jedynym organem posiadającym wystarczające kompetencje.

Wystąpienie do ministerstwa o usunięcie z regulaminu przyznawania dotacji spółek ( jakkolwiek szlachetnych nazw nie będą używać), co w istniejącym stanie prawnym byłoby zaproszeniem dla wszelkich cwaniaków i złodziei.

Znalezienie sposobu obywatelskiej interwencji prawnej w regulamin ministerstwa. Jako socjolog zaangażowany w sprawy spółdzielcze nie mogę bezczynnie patrzeć na poziom patologii, ale przede wszystkim na fakt że w kolejnym okrasie finansowym nie tylko nie zabezpiecza się pieniędzy publicznych, ale wręcz ułatwia się ich defraudację. Etyka zawodu socjologa nie pozwala mi patrzeć obojętnie na te sprawy. Z drugiej strony uważam że sprawa jest na tyle prosta, że polskie organa władzy są w stanie ją załatwić i odwoływanie się do instytucji unijnych nie jest potrzebne.

Bardzo proszę o pomoc przy załatwieniu tych dwóch spraw.

Jednocześnie zwracam się do Pani Poseł i partii przez Panią reprezentowanej o pomoc w zorganizowaniu konferencji naukowej, która zostanie poświęcona zastosowaniu teorii systemów do programów tworzenia ( a właściwie odtwarzania, działającego przed II Wojną Światową) systemu spółdzielczego. Poważne traktowanie przez PiS swojego programu powinno skłonić Państwa do tego działania. Przewidywany szkic konferencji:

Współczesne problemy w nauce - poszukiwanie nowych narzędzi ich rozwiązywania.

Teoria systemów jako narzędzie poszerzania zakresu badawczego socjologii i nauk pokrewnych.

Spółdzielczość i spółdzielczy model zarządzania jako praktyczne wykorzystanie teorii komunikacji w systemie społecznym Niklasa Luhmanna.

Zastosowanie teorii informacji. Tworzenie teorii wyjaśniających istnienie niejasnych stanów rzeczy. Modelowanie nowych sposobów komunikacji społecznej. Poszukiwanie metod badania zjawisk niedostępnych dla bezpośredniej obserwacji. Użycie teorii systemów jako narzędzie badawcze socjologii, ze szczególnym uwzględnieniem złodziejstwa jako systemowej nazwy zjawisk. Praktyczne użycie modelu opartego o tezy Luhmanna i wzorce Kosseckiego.

Dziękuję za pozytywne rozpatrzenie tych spraw.

Z poważaniem.

Leszek Smyrski

Zazwyczaj opisuję dosyć abstrakcyjne tematy. Czasami jednak dotykam bardzo konkretnych rzeczy. Tym razem przedstawiam list do posłanki na sejm RP Krystyny wróblewskiej, dotyczy on sprawy, z powodu której zacząłem regularne wpisy na blogach. Ale gdyby nie okradzenie spółdzielni, nie poznałbym całej masy ciekawych ludzi, nie wiedziałbym jak działa komunikacja w systemie i jak fałszuje się przebiegi informatyczne.

Ale myślę że mimo tych wszystkich korzyści, sprawa okradzionej spółdzielni powinna w końcu zostać wyjaśniona. W tym celu zwróciłem się do Pani Poseł Krystyny Wróblewskiej z PiS. Opowiedziałem jej o wszystkim, ona zaś poprosiła o przedstawienie wszystkiego na piśmie. Tak też zrobiłem. To list do niej.

Leszek Smyrski                                                                                                                   Rzeszów 7 II 2017

Ul. Powstańców Listopadowych 23

35-606 Rzeszów

leszeksmyrski@wp.pl

tel. 512 449 648

Krystyna Wróblewska Poseł na Sejm RP

W związku z  wizytą w biurze i rozmową z dnia 6 II 2017 zwracam się do Pani Poseł a zarazem do całej partii PiS z prośbą o:

1. Podjęcie sprawy defraudacji pieniędzy w spółdzielni socjalnej „Akacja” przez interwencję w następujących kwestiach:

Rozpatrzenia przez sąd cywilny sprawy nieprawidłowości uchwały o przyjęciu sprawozdania z działalności zarządu spółdzielni socjalnej „Akacja”. Przyjęcie uchwały odbyło się mimo formalnego braku spełnienia żądania przedstawienia wszystkich dokumentów, najpóźniej w dniu walnego zgromadzenia – dokumenty nie były nigdy okazane.

Rzetelne zbadanie przez prokuraturę okręgową w Rzeszowie poświadczenia nieprawdy, którego dopuścił się zarząd spółdzielni socjalnej „Akacja” oraz urzędnicy zatrudnieni w firmie pośredniczącej w przyznawaniu funduszy unijnych – stowarzyszenie „B-4”. Osoby te brały czynny udział w ukrywaniu nieprawidłowości przy wydawaniu środków pomocowych dla spółdzielni socjalnej „Akacja”. Jednym z najbardziej ewidentnych dowodów jest faktura na wybudowanie kominka w domu prezesa spółdzielni w Krasnem, zaksięgowana jako remont pieca w wynajmowanym lokalu w Rzeszowie na Placu Wolności. Piec ten nigdy nie był remontowany, firma Faro – wystawca faktury zajmuje się wyłącznie budową kominków.

Przekazanie Krajowej Radzie Spółdzielczej do zbadania sprawę wszystkich nieprawidłowości w funkcjonowaniu spółdzielni socjalnej „Akacja”.

2. Podjęcie sprawy regulaminu tworzenia spółdzielni socjalnych przy użyciu pieniędzy pomocowych Unii Europejskiej przez:

Wystąpienie  do ministerstwa o zmianę regulaminu tworzenia podmiotów ekonomii społecznej, w szczególności nadanie szerokich pełnomocnictw kontrolnych Krajowej Radzie Spółdzielczej, która jest jedynym organem posiadającym wystarczające kompetencje.

Wystąpienie do ministerstwa o usunięcie z regulaminu przyznawania dotacji spółek ( jakkolwiek szlachetnych nazw nie będą używać), co w istniejącym stanie prawnym byłoby zaproszeniem dla wszelkich cwaniaków i złodziei.

Znalezienie sposobu obywatelskiej interwencji prawnej w regulamin ministerstwa. Jako socjolog zaangażowany w sprawy spółdzielcze nie mogę bezczynnie patrzeć na poziom patologii, ale przede wszystkim na fakt że w kolejnym okrasie finansowym nie tylko nie zabezpiecza się pieniędzy publicznych, ale wręcz ułatwia się ich defraudację. Etyka zawodu socjologa nie pozwala mi patrzeć obojętnie na te sprawy. Z drugiej strony uważam że sprawa jest na tyle prosta, że polskie organa władzy są w stanie ją załatwić i odwoływanie się do instytucji unijnych nie jest potrzebne.

Bardzo proszę o pomoc przy załatwieniu tych dwóch spraw.

Jednocześnie zwracam się do Pani Poseł i partii przez Panią reprezentowanej o pomoc w zorganizowaniu konferencji naukowej, która zostanie poświęcona zastosowaniu teorii systemów do programów tworzenia ( a właściwie odtwarzania, działającego przed II Wojną Światową) systemu spółdzielczego. Poważne traktowanie przez PiS swojego programu powinno skłonić Państwa do tego działania. Przewidywany szkic konferencji:

Współczesne problemy w nauce - poszukiwanie nowych narzędzi ich rozwiązywania.

Teoria systemów jako narzędzie poszerzania zakresu badawczego socjologii i nauk pokrewnych.

Spółdzielczość i spółdzielczy model zarządzania jako praktyczne wykorzystanie teorii komunikacji w systemie społecznym Niklasa Luhmanna.

Zastosowanie teorii informacji. Tworzenie teorii wyjaśniających istnienie niejasnych stanów rzeczy. Modelowanie nowych sposobów komunikacji społecznej. Poszukiwanie metod badania zjawisk niedostępnych dla bezpośredniej obserwacji. Użycie teorii systemów jako narzędzie badawcze socjologii, ze szczególnym uwzględnieniem złodziejstwa jako systemowej nazwy zjawisk. Praktyczne użycie modelu opartego o tezy Luhmanna i wzorce Kosseckiego.

Dziękuję za pozytywne rozpatrzenie tych spraw.

Z poważaniem.

Leszek Smyrski

Zazwyczaj opisuję dosyć abstrakcyjne tematy. Czasami jednak dotykam bardzo konkretnych rzeczy. Tym razem przedstawiam list do posłanki na sejm RP Krystyny wróblewskiej, dotyczy on sprawy, z powodu której zacząłem regularne wpisy na blogach. Ale gdyby nie okradzenie spółdzielni, nie poznałbym całej masy ciekawych ludzi, nie wiedziałbym jak działa komunikacja w systemie i jak fałszuje się przebiegi informatyczne.

Ale myślę że mimo tych wszystkich korzyści, sprawa okradzionej spółdzielni powinna w końcu zostać wyjaśniona. W tym celu zwróciłem się do Pani Poseł Krystyny Wróblewskiej z PiS. Opowiedziałem jej o wszystkim, ona zaś poprosiła o przedstawienie wszystkiego na piśmie. Tak też zrobiłem. To list do niej.

Leszek Smyrski                                                                                                                   Rzeszów 7 II 2017

Ul. Powstańców Listopadowych 23

35-606 Rzeszów

leszeksmyrski@wp.pl

tel. 512 449 648

Krystyna Wróblewska Poseł na Sejm RP

W związku z  wizytą w biurze i rozmową z dnia 6 II 2017 zwracam się do Pani Poseł a zarazem do całej partii PiS z prośbą o:

1. Podjęcie sprawy defraudacji pieniędzy w spółdzielni socjalnej „Akacja” przez interwencję w następujących kwestiach:

Rozpatrzenia przez sąd cywilny sprawy nieprawidłowości uchwały o przyjęciu sprawozdania z działalności zarządu spółdzielni socjalnej „Akacja”. Przyjęcie uchwały odbyło się mimo formalnego braku spełnienia żądania przedstawienia wszystkich dokumentów, najpóźniej w dniu walnego zgromadzenia – dokumenty nie były nigdy okazane.

Rzetelne zbadanie przez prokuraturę okręgową w Rzeszowie poświadczenia nieprawdy, którego dopuścił się zarząd spółdzielni socjalnej „Akacja” oraz urzędnicy zatrudnieni w firmie pośredniczącej w przyznawaniu funduszy unijnych – stowarzyszenie „B-4”. Osoby te brały czynny udział w ukrywaniu nieprawidłowości przy wydawaniu środków pomocowych dla spółdzielni socjalnej „Akacja”. Jednym z najbardziej ewidentnych dowodów jest faktura na wybudowanie kominka w domu prezesa spółdzielni w Krasnem, zaksięgowana jako remont pieca w wynajmowanym lokalu w Rzeszowie na Placu Wolności. Piec ten nigdy nie był remontowany, firma Faro – wystawca faktury zajmuje się wyłącznie budową kominków.

Przekazanie Krajowej Radzie Spółdzielczej do zbadania sprawę wszystkich nieprawidłowości w funkcjonowaniu spółdzielni socjalnej „Akacja”.

2. Podjęcie sprawy regulaminu tworzenia spółdzielni socjalnych przy użyciu pieniędzy pomocowych Unii Europejskiej przez:

Wystąpienie  do ministerstwa o zmianę regulaminu tworzenia podmiotów ekonomii społecznej, w szczególności nadanie szerokich pełnomocnictw kontrolnych Krajowej Radzie Spółdzielczej, która jest jedynym organem posiadającym wystarczające kompetencje.

Wystąpienie do ministerstwa o usunięcie z regulaminu przyznawania dotacji spółek ( jakkolwiek szlachetnych nazw nie będą używać), co w istniejącym stanie prawnym byłoby zaproszeniem dla wszelkich cwaniaków i złodziei.

Znalezienie sposobu obywatelskiej interwencji prawnej w regulamin ministerstwa. Jako socjolog zaangażowany w sprawy spółdzielcze nie mogę bezczynnie patrzeć na poziom patologii, ale przede wszystkim na fakt że w kolejnym okrasie finansowym nie tylko nie zabezpiecza się pieniędzy publicznych, ale wręcz ułatwia się ich defraudację. Etyka zawodu socjologa nie pozwala mi patrzeć obojętnie na te sprawy. Z drugiej strony uważam że sprawa jest na tyle prosta, że polskie organa władzy są w stanie ją załatwić i odwoływanie się do instytucji unijnych nie jest potrzebne.

Bardzo proszę o pomoc przy załatwieniu tych dwóch spraw.

Jednocześnie zwracam się do Pani Poseł i partii przez Panią reprezentowanej o pomoc w zorganizowaniu konferencji naukowej, która zostanie poświęcona zastosowaniu teorii systemów do programów tworzenia ( a właściwie odtwarzania, działającego przed II Wojną Światową) systemu spółdzielczego. Poważne traktowanie przez PiS swojego programu powinno skłonić Państwa do tego działania. Przewidywany szkic konferencji:

Współczesne problemy w nauce - poszukiwanie nowych narzędzi ich rozwiązywania.

Teoria systemów jako narzędzie poszerzania zakresu badawczego socjologii i nauk pokrewnych.

Spółdzielczość i spółdzielczy model zarządzania jako praktyczne wykorzystanie teorii komunikacji w systemie społecznym Niklasa Luhmanna.

Zastosowanie teorii informacji. Tworzenie teorii wyjaśniających istnienie niejasnych stanów rzeczy. Modelowanie nowych sposobów komunikacji społecznej. Poszukiwanie metod badania zjawisk niedostępnych dla bezpośredniej obserwacji. Użycie teorii systemów jako narzędzie badawcze socjologii, ze szczególnym uwzględnieniem złodziejstwa jako systemowej nazwy zjawisk. Praktyczne użycie modelu opartego o tezy Luhmanna i wzorce Kosseckiego.

Dziękuję za pozytywne rozpatrzenie tych spraw.

Z poważaniem.

Leszek Smyrski

Zazwyczaj opisuję dosyć abstrakcyjne tematy. Czasami jednak dotykam bardzo konkretnych rzeczy. Tym razem przedstawiam list do posłanki na sejm RP Krystyny wróblewskiej, dotyczy on sprawy, z powodu której zacząłem regularne wpisy na blogach. Ale gdyby nie okradzenie spółdzielni, nie poznałbym całej masy ciekawych ludzi, nie wiedziałbym jak działa komunikacja w systemie i jak fałszuje się przebiegi informatyczne.

Ale myślę że mimo tych wszystkich korzyści, sprawa okradzionej spółdzielni powinna w końcu zostać wyjaśniona. W tym celu zwróciłem się do Pani Poseł Krystyny Wróblewskiej z PiS. Opowiedziałem jej o wszystkim, ona zaś poprosiła o przedstawienie wszystkiego na piśmie. Tak też zrobiłem. To list do niej.

Leszek Smyrski                                                                                                                   Rzeszów 7 II 2017

Ul. Powstańców Listopadowych 23

35-606 Rzeszów

leszeksmyrski@wp.pl

tel. 512 449 648

Krystyna Wróblewska Poseł na Sejm RP

W związku z  wizytą w biurze i rozmową z dnia 6 II 2017 zwracam się do Pani Poseł a zarazem do całej partii PiS z prośbą o:

1. Podjęcie sprawy defraudacji pieniędzy w spółdzielni socjalnej „Akacja” przez interwencję w następujących kwestiach:

Rozpatrzenia przez sąd cywilny sprawy nieprawidłowości uchwały o przyjęciu sprawozdania z działalności zarządu spółdzielni socjalnej „Akacja”. Przyjęcie uchwały odbyło się mimo formalnego braku spełnienia żądania przedstawienia wszystkich dokumentów, najpóźniej w dniu walnego zgromadzenia – dokumenty nie były nigdy okazane.

Rzetelne zbadanie przez prokuraturę okręgową w Rzeszowie poświadczenia nieprawdy, którego dopuścił się zarząd spółdzielni socjalnej „Akacja” oraz urzędnicy zatrudnieni w firmie pośredniczącej w przyznawaniu funduszy unijnych – stowarzyszenie „B-4”. Osoby te brały czynny udział w ukrywaniu nieprawidłowości przy wydawaniu środków pomocowych dla spółdzielni socjalnej „Akacja”. Jednym z najbardziej ewidentnych dowodów jest faktura na wybudowanie kominka w domu prezesa spółdzielni w Krasnem, zaksięgowana jako remont pieca w wynajmowanym lokalu w Rzeszowie na Placu Wolności. Piec ten nigdy nie był remontowany, firma Faro – wystawca faktury zajmuje się wyłącznie budową kominków.

Przekazanie Krajowej Radzie Spółdzielczej do zbadania sprawę wszystkich nieprawidłowości w funkcjonowaniu spółdzielni socjalnej „Akacja”.

2. Podjęcie sprawy regulaminu tworzenia spółdzielni socjalnych przy użyciu pieniędzy pomocowych Unii Europejskiej przez:

Wystąpienie  do ministerstwa o zmianę regulaminu tworzenia podmiotów ekonomii społecznej, w szczególności nadanie szerokich pełnomocnictw kontrolnych Krajowej Radzie Spółdzielczej, która jest jedynym organem posiadającym wystarczające kompetencje.

Wystąpienie do ministerstwa o usunięcie z regulaminu przyznawania dotacji spółek ( jakkolwiek szlachetnych nazw nie będą używać), co w istniejącym stanie prawnym byłoby zaproszeniem dla wszelkich cwaniaków i złodziei.

Znalezienie sposobu obywatelskiej interwencji prawnej w regulamin ministerstwa. Jako socjolog zaangażowany w sprawy spółdzielcze nie mogę bezczynnie patrzeć na poziom patologii, ale przede wszystkim na fakt że w kolejnym okrasie finansowym nie tylko nie zabezpiecza się pieniędzy publicznych, ale wręcz ułatwia się ich defraudację. Etyka zawodu socjologa nie pozwala mi patrzeć obojętnie na te sprawy. Z drugiej strony uważam że sprawa jest na tyle prosta, że polskie organa władzy są w stanie ją załatwić i odwoływanie się do instytucji unijnych nie jest potrzebne.

Bardzo proszę o pomoc przy załatwieniu tych dwóch spraw.

Jednocześnie zwracam się do Pani Poseł i partii przez Panią reprezentowanej o pomoc w zorganizowaniu konferencji naukowej, która zostanie poświęcona zastosowaniu teorii systemów do programów tworzenia ( a właściwie odtwarzania, działającego przed II Wojną Światową) systemu spółdzielczego. Poważne traktowanie przez PiS swojego programu powinno skłonić Państwa do tego działania. Przewidywany szkic konferencji:

Współczesne problemy w nauce - poszukiwanie nowych narzędzi ich rozwiązywania.

Teoria systemów jako narzędzie poszerzania zakresu badawczego socjologii i nauk pokrewnych.

Spółdzielczość i spółdzielczy model zarządzania jako praktyczne wykorzystanie teorii komunikacji w systemie społecznym Niklasa Luhmanna.

Zastosowanie teorii informacji. Tworzenie teorii wyjaśniających istnienie niejasnych stanów rzeczy. Modelowanie nowych sposobów komunikacji społecznej. Poszukiwanie metod badania zjawisk niedostępnych dla bezpośredniej obserwacji. Użycie teorii systemów jako narzędzie badawcze socjologii, ze szczególnym uwzględnieniem złodziejstwa jako systemowej nazwy zjawisk. Praktyczne użycie modelu opartego o tezy Luhmanna i wzorce Kosseckiego.

Dziękuję za pozytywne rozpatrzenie tych spraw.

Z poważaniem.

Leszek Smyrski

Zazwyczaj opisuję dosyć abstrakcyjne tematy. Czasami jednak dotykam bardzo konkretnych rzeczy. Tym razem przedstawiam list do posłanki na sejm RP Krystyny wróblewskiej, dotyczy on sprawy, z powodu której zacząłem regularne wpisy na blogach. Ale gdyby nie okradzenie spółdzielni, nie poznałbym całej masy ciekawych ludzi, nie wiedziałbym jak działa komunikacja w systemie i jak fałszuje się przebiegi informatyczne.

Ale myślę że mimo tych wszystkich korzyści, sprawa okradzionej spółdzielni powinna w końcu zostać wyjaśniona. W tym celu zwróciłem się do Pani Poseł Krystyny Wróblewskiej z PiS. Opowiedziałem jej o wszystkim, ona zaś poprosiła o przedstawienie wszystkiego na piśmie. Tak też zrobiłem. To list do niej.

Leszek Smyrski                                                                                                                   Rzeszów 7 II 2017

Ul. Powstańców Listopadowych 23

35-606 Rzeszów

leszeksmyrski@wp.pl

tel. 512 449 648

Krystyna Wróblewska Poseł na Sejm RP

W związku z  wizytą w biurze i rozmową z dnia 6 II 2017 zwracam się do Pani Poseł a zarazem do całej partii PiS z prośbą o:

1. Podjęcie sprawy defraudacji pieniędzy w spółdzielni socjalnej „Akacja” przez interwencję w następujących kwestiach:

Rozpatrzenia przez sąd cywilny sprawy nieprawidłowości uchwały o przyjęciu sprawozdania z działalności zarządu spółdzielni socjalnej „Akacja”. Przyjęcie uchwały odbyło się mimo formalnego braku spełnienia żądania przedstawienia wszystkich dokumentów, najpóźniej w dniu walnego zgromadzenia – dokumenty nie były nigdy okazane.

Rzetelne zbadanie przez prokuraturę okręgową w Rzeszowie poświadczenia nieprawdy, którego dopuścił się zarząd spółdzielni socjalnej „Akacja” oraz urzędnicy zatrudnieni w firmie pośredniczącej w przyznawaniu funduszy unijnych – stowarzyszenie „B-4”. Osoby te brały czynny udział w ukrywaniu nieprawidłowości przy wydawaniu środków pomocowych dla spółdzielni socjalnej „Akacja”. Jednym z najbardziej ewidentnych dowodów jest faktura na wybudowanie kominka w domu prezesa spółdzielni w Krasnem, zaksięgowana jako remont pieca w wynajmowanym lokalu w Rzeszowie na Placu Wolności. Piec ten nigdy nie był remontowany, firma Faro – wystawca faktury zajmuje się wyłącznie budową kominków.

Przekazanie Krajowej Radzie Spółdzielczej do zbadania sprawę wszystkich nieprawidłowości w funkcjonowaniu spółdzielni socjalnej „Akacja”.

2. Podjęcie sprawy regulaminu tworzenia spółdzielni socjalnych przy użyciu pieniędzy pomocowych Unii Europejskiej przez:

Wystąpienie  do ministerstwa o zmianę regulaminu tworzenia podmiotów ekonomii społecznej, w szczególności nadanie szerokich pełnomocnictw kontrolnych Krajowej Radzie Spółdzielczej, która jest jedynym organem posiadającym wystarczające kompetencje.

Wystąpienie do ministerstwa o usunięcie z regulaminu przyznawania dotacji spółek ( jakkolwiek szlachetnych nazw nie będą używać), co w istniejącym stanie prawnym byłoby zaproszeniem dla wszelkich cwaniaków i złodziei.

Znalezienie sposobu obywatelskiej interwencji prawnej w regulamin ministerstwa. Jako socjolog zaangażowany w sprawy spółdzielcze nie mogę bezczynnie patrzeć na poziom patologii, ale przede wszystkim na fakt że w kolejnym okrasie finansowym nie tylko nie zabezpiecza się pieniędzy publicznych, ale wręcz ułatwia się ich defraudację. Etyka zawodu socjologa nie pozwala mi patrzeć obojętnie na te sprawy. Z drugiej strony uważam że sprawa jest na tyle prosta, że polskie organa władzy są w stanie ją załatwić i odwoływanie się do instytucji unijnych nie jest potrzebne.

Bardzo proszę o pomoc przy załatwieniu tych dwóch spraw.

Jednocześnie zwracam się do Pani Poseł i partii przez Panią reprezentowanej o pomoc w zorganizowaniu konferencji naukowej, która zostanie poświęcona zastosowaniu teorii systemów do programów tworzenia ( a właściwie odtwarzania, działającego przed II Wojną Światową) systemu spółdzielczego. Poważne traktowanie przez PiS swojego programu powinno skłonić Państwa do tego działania. Przewidywany szkic konferencji:

Współczesne problemy w nauce - poszukiwanie nowych narzędzi ich rozwiązywania.

Teoria systemów jako narzędzie poszerzania zakresu badawczego socjologii i nauk pokrewnych.

Spółdzielczość i spółdzielczy model zarządzania jako praktyczne wykorzystanie teorii komunikacji w systemie społecznym Niklasa Luhmanna.

Zastosowanie teorii informacji. Tworzenie teorii wyjaśniających istnienie niejasnych stanów rzeczy. Modelowanie nowych sposobów komunikacji społecznej. Poszukiwanie metod badania zjawisk niedostępnych dla bezpośredniej obserwacji. Użycie teorii systemów jako narzędzie badawcze socjologii, ze szczególnym uwzględnieniem złodziejstwa jako systemowej nazwy zjawisk. Praktyczne użycie modelu opartego o tezy Luhmanna i wzorce Kosseckiego.

Dziękuję za pozytywne rozpatrzenie tych spraw.

Z poważaniem.

Leszek Smyrski

Zazwyczaj opisuję dosyć abstrakcyjne tematy. Czasami jednak dotykam bardzo konkretnych rzeczy. Tym razem przedstawiam list do posłanki na sejm RP Krystyny wróblewskiej, dotyczy on sprawy, z powodu której zacząłem regularne wpisy na blogach. Ale gdyby nie okradzenie spółdzielni, nie poznałbym całej masy ciekawych ludzi, nie wiedziałbym jak działa komunikacja w systemie i jak fałszuje się przebiegi informatyczne.

Ale myślę że mimo tych wszystkich korzyści, sprawa okradzionej spółdzielni powinna w końcu zostać wyjaśniona. W tym celu zwróciłem się do Pani Poseł Krystyny Wróblewskiej z PiS. Opowiedziałem jej o wszystkim, ona zaś poprosiła o przedstawienie wszystkiego na piśmie. Tak też zrobiłem. To list do niej.

Leszek Smyrski                                                                                                                   Rzeszów 7 II 2017

Ul. Powstańców Listopadowych 23

35-606 Rzeszów

leszeksmyrski@wp.pl

tel. 512 449 648

Krystyna Wróblewska Poseł na Sejm RP

W związku z  wizytą w biurze i rozmową z dnia 6 II 2017 zwracam się do Pani Poseł a zarazem do całej partii PiS z prośbą o:

1. Podjęcie sprawy defraudacji pieniędzy w spółdzielni socjalnej „Akacja” przez interwencję w następujących kwestiach:

Rozpatrzenia przez sąd cywilny sprawy nieprawidłowości uchwały o przyjęciu sprawozdania z działalności zarządu spółdzielni socjalnej „Akacja”. Przyjęcie uchwały odbyło się mimo formalnego braku spełnienia żądania przedstawienia wszystkich dokumentów, najpóźniej w dniu walnego zgromadzenia – dokumenty nie były nigdy okazane.

Rzetelne zbadanie przez prokuraturę okręgową w Rzeszowie poświadczenia nieprawdy, którego dopuścił się zarząd spółdzielni socjalnej „Akacja” oraz urzędnicy zatrudnieni w firmie pośredniczącej w przyznawaniu funduszy unijnych – stowarzyszenie „B-4”. Osoby te brały czynny udział w ukrywaniu nieprawidłowości przy wydawaniu środków pomocowych dla spółdzielni socjalnej „Akacja”. Jednym z najbardziej ewidentnych dowodów jest faktura na wybudowanie kominka w domu prezesa spółdzielni w Krasnem, zaksięgowana jako remont pieca w wynajmowanym lokalu w Rzeszowie na Placu Wolności. Piec ten nigdy nie był remontowany, firma Faro – wystawca faktury zajmuje się wyłącznie budową kominków.

Przekazanie Krajowej Radzie Spółdzielczej do zbadania sprawę wszystkich nieprawidłowości w funkcjonowaniu spółdzielni socjalnej „Akacja”.

2. Podjęcie sprawy regulaminu tworzenia spółdzielni socjalnych przy użyciu pieniędzy pomocowych Unii Europejskiej przez:

Wystąpienie  do ministerstwa o zmianę regulaminu tworzenia podmiotów ekonomii społecznej, w szczególności nadanie szerokich pełnomocnictw kontrolnych Krajowej Radzie Spółdzielczej, która jest jedynym organem posiadającym wystarczające kompetencje.

Wystąpienie do ministerstwa o usunięcie z regulaminu przyznawania dotacji spółek ( jakkolwiek szlachetnych nazw nie będą używać), co w istniejącym stanie prawnym byłoby zaproszeniem dla wszelkich cwaniaków i złodziei.

Znalezienie sposobu obywatelskiej interwencji prawnej w regulamin ministerstwa. Jako socjolog zaangażowany w sprawy spółdzielcze nie mogę bezczynnie patrzeć na poziom patologii, ale przede wszystkim na fakt że w kolejnym okrasie finansowym nie tylko nie zabezpiecza się pieniędzy publicznych, ale wręcz ułatwia się ich defraudację. Etyka zawodu socjologa nie pozwala mi patrzeć obojętnie na te sprawy. Z drugiej strony uważam że sprawa jest na tyle prosta, że polskie organa władzy są w stanie ją załatwić i odwoływanie się do instytucji unijnych nie jest potrzebne.

Bardzo proszę o pomoc przy załatwieniu tych dwóch spraw.

Jednocześnie zwracam się do Pani Poseł i partii przez Panią reprezentowanej o pomoc w zorganizowaniu konferencji naukowej, która zostanie poświęcona zastosowaniu teorii systemów do programów tworzenia ( a właściwie odtwarzania, działającego przed II Wojną Światową) systemu spółdzielczego. Poważne traktowanie przez PiS swojego programu powinno skłonić Państwa do tego działania. Przewidywany szkic konferencji:

Współczesne problemy w nauce - poszukiwanie nowych narzędzi ich rozwiązywania.

Teoria systemów jako narzędzie poszerzania zakresu badawczego socjologii i nauk pokrewnych.

Spółdzielczość i spółdzielczy model zarządzania jako praktyczne wykorzystanie teorii komunikacji w systemie społecznym Niklasa Luhmanna.

Zastosowanie teorii informacji. Tworzenie teorii wyjaśniających istnienie niejasnych stanów rzeczy. Modelowanie nowych sposobów komunikacji społecznej. Poszukiwanie metod badania zjawisk niedostępnych dla bezpośredniej obserwacji. Użycie teorii systemów jako narzędzie badawcze socjologii, ze szczególnym uwzględnieniem złodziejstwa jako systemowej nazwy zjawisk. Praktyczne użycie modelu opartego o tezy Luhmanna i wzorce Kosseckiego.

Dziękuję za pozytywne rozpatrzenie tych spraw.

Z poważaniem.

Leszek Smyrski

Data:
Kategoria: Polska

LeszekSmyrski

Spółdzielczość drugiej generacji - https://www.mpolska24.pl/blog/spoldzielczosc-drugiej-generacji11

Od siedmiu lat zajmuję się spółdzielczością, zwłaszcza socjalną w praktyce i w teorii. Wiem dlaczego środki pomocowe są marnotrawione i chcę się z Wami podzielić tą wiedzą. Chcę Was również przekonać do innego patrzenia na świat. Wierzę że wiele można zmienić, o ile wie się że zmiany są możliwe i potrzebne, i jeśli jest się wystarczająco zdeterminowanym.
Pozdrawiam i życzę szczęścia.

Komentarze 0 skomentuj »
Musisz być zalogowany, aby publikować komentarze.
Dziękujemy za wizytę.

Cieszymy się, że odwiedziłeś naszą stronę. Polub nas na Facebooku lub obserwuj na Twitterze.