Serwis używa plików cookies, aby mógł lepiej spełniać Państwa oczekiwania. Podczas korzystania z serwisu pliki te są zapisywane w pamięci urządzenia. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej o plikach cookies możesz przeczytać tutaj.

Autorzy więcej

Polowania ministra Szyszki czy polowanie na Szyszkę?

Czy minister Szyszko dąży do eksterminacji zwierzyny leśnej w Polsce? Od wielu miesięcy minister Szyszko jest na cenzurowanym w Polsce. Gani go nie tylko opozycja. Tę ostatnią wspomagają miłośnicy zwierząt opcji rządowej. Ostatnio na portalu w Polityce alarmowała pani red. Anna Sarzyńska. Powołując się na ostrzeżenia znanego przyrodnika pana Wajraka. Jestem miłośniczką przyrody i zwierząt. Tak się jednak składa, że w mojej najbliższe rodzinie było i jest kilku leśników. Z powołania. Żaden z niuch nie był bezmyślnym łowcą trofeów myśliwskich, chociaż niektórzy polowali. O tym jak trzeba mądrze gospodarzyć lasem uczyłam się od nich. Od nich słyszałam o potrzebie selekcjonowania gatunków pod kątem zdrowia stada oraz zagrożeń, jakimi mogą stać się bądź dla innych gatunków bądź dla bytu i zdrowia ludzi. Dlatego każde oskarżenie pod adresem wydających regulacje w tym zakresie nauczyłam się sprawdzać pod kątem jego zasadności.

   Pani redaktor wieszczy Armagedon w populacji bobra europejskiego. Podobno winny jest myśliwy-minister Szyszko. Cytaty: „ Najgorsze jest jednak, że swoje rozumienie ochrony przyrody minister zaczyna przenosić na świat dzikich zwierząt. Także tych objętych ochroną. Wprowadzane są nie tylko poważne ułatwienia dla Związków Łowieckich (np. prywatny właściciel lasu czy łąki nie może nie zgodzić się na organizowanie polowania na swojej ziemi), ale też są plany znacznego zwiększenia liczby zwierząt przeznaczanych do odstrzału. Adam Wajrak w Gazecie Wyborczej alarmuje:

Najpierw na rzeź pójdą bobry, potem żubry i wilki.

Wg jego szacunków, w ciągu najbliższych trzech lat ma zginąć od 22 do ponad 25 tys. bobrów. Doniesienia te – o zwiększonych planach odstrzału bobrów potwierdzają też lokalne portale i  media branżowe

Wedle ustaleń Wajraka, który być może ma dziś antypisowski „azymut”, ale o przyrodzie pisze od lat i konsekwentnie jej broni, niezależnie od tego, kto sprawuje rządy - projekty rozporządzeń zezwalających na odstrzał pojawiły się już na stronach większości regionalnych dyrekcji ochrony środowiska. I są konsultowane w ekspresowym tempie. „
  
 A więc parę słów o prawie i skutkach rosnącej populacji tych sympatycznych, pożytecznych, ale i szkodliwych przez skutki swoich działań, zwierząt.
Prawo: „Przypominamy, iż od 2014 r. obowiązuje Zarządzenie zezwalające Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego polegające na: niszczeniu i usuwaniu tam wybudowanych przez bobry na ciekach zlokalizowanych na terenie województwa podlaskiego, poza obszarami Natura 2000.” (..)Decyzja, która wejdzie w życie na początku listopada, oznacza odstąpienie do 2019 roku od obowiązujących dotychczas zakazów odstrzału i niszczenia nor bobra europejskiego, który jest gatunkiem chronionym.(ministrem był wtedy Grabowski ) · Podobne rozporządzenia zostały wydane dla innych województw, w których szkody wyrządzone przez populacje bobrów zagrażały bytowi mieszkańców. Powód decyzji o niszczeniu bobrowisk i odstrzale bobrów spowodowany był następującymi czynnikami: zapadanie wałów przeciwpowodziowych, rozmywanie, niszczenie urządzeń melioracyjnych i przez to powodowanie zagrożenia dla życia ludzi i mienia wielkiej wartości. Reasumując: ani minister Szyszko odstrzału nie rozpoczął ani ten odstrzał nie zagraża in gremio likwidacji gatunku.
     Kolejnym zagrożonym gatunkiem ( oczywiście z winy ministra Szyszko-) jest podobno żubr. Bo GOSP wydał zgodę na odstrzał żubrów! Portale alarmują: minister Szyszko zgodził się na odstrzał 35 żubrów! Czarna wizja poszła w świat – myśliwy Szyszko szaleje. Kto by zwrócił uwagę na wyjaśnienie, że podobne rozporządzenia wydawali na prośbę gospodarzy terenu inni ministrowie. Np. wspomniany pan Grabowski w roku 2014 wydał zgodę na selekcję 50 sztuk żubrów!@
   Rozporządzenia są wydawane zawsze na prośbę gospodarza terenu, na którym owe żubry są i ograniczają selekcję do zwierząt, chorych, cierpiących i agresywnych.

Kolejny zarzut wobec ministra Szyszko to rzekome dopuszczenie do polowań terenie lasów prywatnych. Brzmi to złowieszczo. A ile w tym prawdy? Otóż: Ustawa „Prawo łowieckie” z dnia 13 października 1995 roku określa jasno, że obszar kraju jest podzielony na obwody łowieckie bez względu na własność gruntów, które wchodzą w ich skład. W tych obwodach gospodarkę łowiecką (w tym również polowania) prowadzą zarządcy bądź dzierżawcy (w tym przypadku koła łowieckie) w tych obwodach. Tego prawa także nie ustanawiał pan minister Szyszko.

Pani redaktor Sarzyńska pisze Normalny człowiek, także dziennikarz, miewa poglądy. Oraz system wartości. Nie tylko stricte polityczny. Także w dziedzinach, które bezpośrednio polityką nie są, ale czasem jej dotykają. W mojej hierarchii spraw ważnych, czego nigdy nie ukrywałam, wysoko sytuuje się stosunek człowieka do świata przyrody, a szczególnie zwierząt”. W pełni popieram taką postawę.. Pod jednym warunkiem: zanim dziennikarz wysnuje swoje tezy musi sprawdzić czy analizowany materiał, wykorzystywany do ich stawiania- jest rzetelny. W przypadku ataku na ministra Szyszkę tylko jedno się zgadza: jest on myśliwym. Reszta to insynuacje.

Będę popierać każdego, kto będzie się sprzeciwiać bezmyślnemu mordowaniu zwierząt. Ale nigdy nie będę obojętna, jeśli pod szczytnym hasłem obrony praw zwierząt będzie podpuszczać się społeczeństwo (często nieświadomie, ale z powodu braku woli wyjaśnienia do końca cudzych oskarżeń) na ludzi, którzy nie są odpowiedzialni za konkretne rozwiązania.
*Bobry :Decyzja, która wejdzie w życie na początku listopada, oznacza odstąpienie do 2019 roku od obowiązujących dotychczas zakazów odstrzału i niszczenia nor bobra europejskiego, który jest gatunkiem chronionym.Zarządzenie dotyczy 30 tzw. stanowisk, czyli miejsc bytowania bobrów na Żuławach Elbląskich, gdzie kopały one nory w wałach przeciwpowodziowych sięgających w jego głąb, z wejściem od strony wody - Siedlisko wewnątrz korpusu wału posiada rozmiar nawet do kilku metrów, największe zlokalizowane przez Naszych pracowników technicznych posiadało średnicę wynoszącą 6 m oraz głębokość 2 m. - opowiada Bogdan Szymanowski, dyrektor ŻZMiUW w Elblągu. - Uwzględniając, że wejście do nory usytuowane jest ponad poziomem średnich stanów wody w rzekach, w przypadku wezbrań powodziowych - szczególnie gwałtownego wzrostu poziomu - woda przedostająca się w głąb korpusu wału wydrążonymi przez bobry kanałami może doprowadzić do jego całkowitego rozmycia.Powyższe stwarza niebezpieczeństwo ich przerwania, co może skutkować zagrożeniem dla życia i mienia znacznej wartości oraz skażeniem środowiska szczególnie na Żuławach Elbląskich - Ponadto opuszczone siedliska często się zapadają, powodując na skarpie odwodnej i w koronie wału zapadliska oraz wyrwy - dodaje dyrektor.
Dlaczego odstrzał tych ssaków jest konieczny? Jak wskazuje Bogdan Szymanowski, wały przeciwpowodziowe na Żuławach chronią tereny depresyjne i przydepresyjne przed zalaniem. Nawet przy średnich stanach wód (pomijając stany ostrzegawcze i alarmowe) nieszczelność obwałowań może doprowadzić do częściowego zatopienia obszarów chronionych - Również tamy budowane przez bobry powodują podpiętrzenia wody w korytach cieków, w tym na obwałowanych odcinkach i podtopienie, a nawet zalewanie terenów przyległych tj. gruntów zmeliorowanych i terenów zurbanizowanych - dodaje dyrektor.
Jak wykazują statystyki bobry polubiły tereny Żuław Elbląskich do bytowania. Swoje nory kopią w obrębie nie tylko wałów przeciwpowodziowych, ale również cieków i urządzeń melioracyjnych. Od 2006 roku z tytułu szkód wyrządzonych przez te ssaki, koszta poniesione w związku z naprawami idą w setki milionów złotych. W latach 2006-2013 przeznaczono ponad 2,3 tys. zł na zabudowę nor i tam bobrowych oraz wykonywanie zabezpieczeń korpusu wałów przeciwpowodziowych poprzez ruszt stalowy - Ze środków inwestycyjnych na wykonywanie zabezpieczeń przed bobrami (ruszt stalowy i siatki ochronne) wyniosły ok. 1.112 tys. zł - dodaje dyrektor Szymanowski. Podobnie duże koszta w tym zakresie pochłonął obecny, 2014 rok. Do końca września na terenie Żuław Wiślanych pracownicy Zarządu zlokalizowali 949 nor bobrowych, które uszkodziły wały przeciwpowodziowe. Z tego zabudowanych zostało 688 nor na kwotę 434,13 tys. zł. W ciągu roku bobry utworzyły także tamy na rzekach i kanałach, które spowodowały lokalne podtopienia przyległych terenów - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie wydał zezwolenie na rozbiórkę 43 tam bobrowych, z tego do 30 września br. rozebrano 32 za łączną kwotę 18,76 tys. zł. - mówi Bogdan Szymanowski. - Na odcinkach wałów przeciwpowodziowych najbardziej zagrożonych przez bobry wykonujemy zabezpieczenie korpusu wału rusztem stalowym i siatkami ochronnymi wbudowanymi przy stopie skarpy odwodnej. Jak wskazuje dyrektor, jeszcze w tym roku zostanie wykonane 2,04 km rusztu stalowego, koszt
wykonania zabezpieczenia wyniesie 358,50 tys. zł. Łącznie do końca 2014 r. zabezpieczonych tą metodą będzie 10,44 km odcinków wałów.
http://info.elblag.pl/37,38409,Jest-zgoda-na-odstrzal-bobrow-na-Zulawach-Zlokalizowano-blisko-tysiac-nor-ktore-uszkodzily-waly.html...#ixzz4Np8Ue8if

http://info.elblag.pl/37,38409,Jest-zgoda-na-odstrzal-bobrow-na-Zulawach-Zlokalizowano-blisko-tysiac-nor-ktore-uszkodzily-waly.html
http://wpolityce.pl/spoleczenstwo/312608-bobr-strzelba-i-laudato-si-czyli-o-planowanej-hekatombie-sympatycznych-gryzoni-i-nie-tylko
http://wyborcza.pl/7,75400,20854480,najpierw-na-rzez-pojda-bobry-potem-zubry-i-wilki-rzad-pis.html
http://bialystok.rdos.gov.pl/ograniczenie-szkod-zwiazanych-z-dzialalnoscia-bobra-europejskiego
https://www.wrotapodlasia.pl/pl/rolnictwo_i_srodowisko/rolnictwo_srodowisko/jest-zgoda-na-odstrzal-do-35-zubrow-w-puszczy-bialowieskiej.html
http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/130327
http://info.elblag.pl/37,38409,Jest-zgoda-na-odstrzal-bobrow-na-Zulawach-Zlokalizowano-blisko-tysiac-nor-ktore-uszkodzily-waly.html
http://pzl.krakow.pl/uploads/files/komunikaty/2016-k01/Sytuacja_zwierzyny_2015.pdf
http://infonews24.org/szukaj/wiadomosci/dzik
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,20077138,atak-dzika-w-woj-swietokrzyskim-nie-zyje-85-letnia-kobieta.html
http://www.poranny.pl/wiadomosci/hajnowka/art/9295642,atak-zubra-we-wsi-kowela-zubr-zaatakowal-mezczyzne-w-powiecie-hajnowskim-wideo,id,t.html
Data:
Kategoria: Polska

Maud Puternicka

1 Maud Puternicka - https://www.mpolska24.pl/blog/1-maud-puternicka

Dawniej rzemieślnik,dyrektor PR w koncernie Unilever, właściciel spółek. Członek wspierający Stowarzyszenie Rodzin Katyń 2010

Komentarze 0 skomentuj »
Musisz być zalogowany, aby publikować komentarze.
Dziękujemy za wizytę.

Cieszymy się, że odwiedziłeś naszą stronę. Polub nas na Facebooku lub obserwuj na Twitterze.