Serwis używa plików cookies, aby mógł lepiej spełniać Państwa oczekiwania. Podczas korzystania z serwisu pliki te są zapisywane w pamięci urządzenia. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej o plikach cookies możesz przeczytać tutaj.

Autorzy więcej

Rządowe limuzyny

W dniu 30.03.2016 roku o godz. 10 Krajowa Izba Odwoławcza, dalej KIO, na posiedzeniu (jawnym czy niejawnym, na wokandzie w archiwum strony KIO nie ma o tym wzmianki) rozstrzygnęła odwołanie firmy Auto Fus T. Fus Sp. J. z Warszawy względem zamawiającego, tj. Biura Ochrony Rządu, dalej BOR, na korzyść odwołującego. Z doniesień medialnych wiadomo, iż BOR odrzuciło ofertę odwołującego na rządowe limuzyny, ponieważ była niezgodna z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, natomiast KIO stwierdziła, iż nie było ku temu powodów. W dniu 08.03 br. na stronie internetowej BOR zamieściło informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; służby, które są odpowiedzialne za zamówienia publiczne niestety podeszły bardzo literalnie do art. 92 2. Ustawy prawo zamówień publicznych:

…”Art. 92. 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

W podanym wyniku na stronie zamawiającego http://www.bor.gov.pl/upload/1457430601_465_4755.pdf nie ma śladu, że firma - domniemam z nr 1 (odwołująca) - złożyła takową ofertę; winna być zamieszczona z nr 1 i z punktacją 0 – skoro została odrzucona, ponieważ istotnie jest podmiotem biorącym udział w zamówieniu publicznym!

Przy tak duży zamówieniach zamawiający zawsze powinien ocenić ryzyko, które może się przydarzyć i mieć przygotowany wariant A i B, tutaj widać, że raczej tego nie przygotowano. Co może teraz zrobić zamawiający? Czekać na pisemne uzasadnienie wyroku, ponownie dokonać analizy złożonych ofert i… ja bym unieważniła dane postępowanie, choć nie mam wglądu do dokumentacji, ale z mojego doświadczenia wnoszę, że istnieje taka możliwość, gdyż mamy tutaj jakąś wadę, natomiast, co zrobi BOR, niebawem się dowiemy. Kalkulacja ryzyka winna być teraz również sporządzona, gdyż ono zachodzi. Po unieważnieniu można limuzyny zakupić zgodnie z specustawą o NATO, która daje możliwość zakupu bez zamówień publicznych, a służby od zamówień publicznych zachęcam do szkolenia z zakresu Prawa zamówień publicznych, by precyzyjnie podchodzić do przetargów w tak ważnej jednostce jak Biuro Ochrony Rządu.

Data:
Kategoria: Gospodarka
Tagi: #limuzyny #BOR #Pzp

Justyna Cienka

ZamówieniaPubliczne - https://www.mpolska24.pl/blog/zamowieniapubliczne

W zamówieniach publicznych pływam jak ryba w wodzie. Posiadam ponad szesnastoletnie doświadczenie. Moją mocną stroną jest solidna znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych. Obecnie prowadzę firmę pod nazwą Innowacje w przetargu – Justyna Cienka, która daje mi dużo satysfakcji, gdzie moje doświadczenie mogę przekazać odpowiednim służbom od zamówień publicznych. Jestem i będę zawsze osobą innowacyjną, która nakierowuje innych w sposób prawidłowy i oczywiście zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, aby ich jednostki czy firmy rozwijały się odpowiednio. Warto mnie mieć w swojej kadrze, gdyż cechuje mnie doświadczenie, a przede wszystkim profesjonalizm.
Na swym koncie posiadam wiele sukcesów od strony zamawiającego, jak i od strony wykonawcy. Zarządzałam dużym przetargiem na wielomilionową kwotę dotyczącą usługi powiązanej z IT w transporcie aglomeracyjnym, prowadziłam negocjacji z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym wraz z lokalnym operatorem komunikacji miejskiej na potrzeby zawartej umowy. Brałam udział w przygotowywaniu wybudowania (na zasadzie zaprojektuj i wybuduj) dużej inwestycji.
Występuję jako biegły sądowy przy badaniu prawidłowości i zasadności postępowań o zamówienia publiczne na zlecenie np. urzędu państwowego powołanego do stania na straży praworządności.

Reprezentowałam instytucje w Krajowej Izbie Odwoławczej przy wniesionym odwołaniu.
Pozyskiwałam dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw kontrakty, między innymi w szpitalach. Przygotowywałam projekty regulaminów dla instytucji gdzie zostały wdrożone z sukcesem.

Jestem autorką publikacji w magazynie na terenie Polski w piśmie branżowym oraz na swym blogu. Prowadzę również cyklicznie na zaproszenie wykłady dla studentów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Posiadam:

- doświadczenie w zarządzaniu działem zamówień publicznych
- doświadczenie w zarządzaniu zespołami przetargowymi
- doświadczenie w strategicznych postępowaniach, np. dialog konkurencyjny
- doświadczenie w nadzorze komisji przetargowych
- doświadczenie w prowadzeniu profesjonalnych negocjacji
- doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń
- doświadczenie w doradztwie prawnym z zakresu Prawa zamówień publicznych

Komentarze 0 skomentuj »
Musisz być zalogowany, aby publikować komentarze.
Dziękujemy za wizytę.

Cieszymy się, że odwiedziłeś naszą stronę. Polub nas na Facebooku lub obserwuj na Twitterze.