Serwis używa plików cookies, aby mógł lepiej spełniać Państwa oczekiwania. Podczas korzystania z serwisu pliki te są zapisywane w pamięci urządzenia. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej o plikach cookies możesz przeczytać tutaj.

Autorzy więcej

Jak i dlaczego należy przeznaczyć 5% PKB na Siły Zbrojne ?

Od kilku tygodni dostaję od Państwa bardzo wiele wiadomości z pytaniami, w jaki sposób Polska miałaby przeznaczać 5% swojego Produktu Krajowego Brutto na Siły Zbrojne. Najczęściej pojawiające się pytanie brzmi: komu zabrać pieniądze, żeby można je było przeznaczyć na Siły Zbrojne? Dlaczego właśnie mamy przeznaczać 5% PKB i utrzymywać 350 tysięcy żołnierzy, skoro Niemcy i Francja nie przeznaczają nawet 2% swojego PKB na wojsko, a Siły Zbrojne Niemiec liczą obecnie około 100 tysięcy żołnierzy. W informacjach poniżej wyjaśniam zatem dokładnie, dlaczego powinniśmy wydawać takie kwoty na siły zbrojne i które środki powinny zostać przesunięte na wojsko.

Jak i dlaczego należy przeznaczyć 5% PKB na Siły Zbrojne ?
Polska
źródło: Wikipedia

Od kilku tygodni dostaję od Państwa bardzo wiele wiadomości z pytaniami, w jaki sposób Polska miałaby przeznaczać 5% swojego Produktu Krajowego Brutto na Siły Zbrojne. Najczęściej pojawiające się pytanie brzmi: komu zabrać pieniądze, żeby można je było przeznaczyć na Siły Zbrojne? Dlaczego właśnie mamy przeznaczać 5% PKB i utrzymywać 350 tysięcy żołnierzy, skoro Niemcy i Francja nie przeznaczają nawet 2% swojego PKB na wojsko, a Siły Zbrojne Niemiec liczą obecnie około 100 tysięcy żołnierzy. W informacjach poniżej wyjaśniam zatem dokładnie, dlaczego powinniśmy wydawać takie kwoty na siły zbrojne i które środki powinny zostać przesunięte na wojsko. 2014-08-18-PL-USA.jpg

Pierwsza podstawowa sprawa - każdy kraj powinien mieć strukturę swoich wydatków dostosowaną do swojego położenia geopolitycznego, a nie do aktualnego sojuszu gospodarczego, w którym się znajduje. Polityka gospodarcza oraz regulacje prawne Unii Europejskiej - doprowadziły do ruiny takie kraje jak Grecja czy Hiszpania. Wzbogaciły się przede wszystkim Niemcy. Nie wolno nam ustępować z bezpieczeństwa kosztem integracji z Unią Europejską, ani tym bardziej rezygnować z budowy własnej armii na rzecz armii europejskiej lub podobnych tworów politycznych. Nie wolno nam również zakładać, że jako członek NATO, w przypadku agresji strony trzeciej - przyjadą wojska innych państw i będą walczyć za nas. Takie życzeniowe myślenie doprowadziło do upadku Polski w 1939 roku. Realia geopolityczne nie zmieniają się tak, jakbyśmy tego chcieli. To my musimy się dostosować do nich, albo zginiemy jako Naród.

Druga podstawowa sprawa - nie ma sensu porównywanie budżetu oraz wielkości sił zbrojnych Polski z siłami Szwajcarii, Francji, Hiszpanii czy Niemiec - ponieważ każde z tych państw posiada inną sytuację geopolityczną. Nasze Siły Zbrojne muszą być dostosowane do zagrożenia, w sposób taki, jak zrobiły to takie państwa jak Izrael, Korea Południowa czy Turcja. Francja czy Szwajcaria nie graniczą z Rosją i nie grozi im konflikt zbrojny w ciągu najbliższych 5 lat. W ponad 2000 lat historii Polski nie ma okresu 75 lat bez wojny. Jednocześnie na początku każdego wieku - w ciągu pierwszych 20 lat - zawsze w Polsce wybuchały znaczące konflikty. Rok 2015 jest 70 rokiem bez konfliktu zbrojnego na ziemiach Polski. Pozostaje nam zatem mniej niż 5 lat na przygotowanie się do takiej możliwości. 2014-08-08-nastepne-100-lat%202.jpg


Trzecia sprawa - budowa struktur i modernizacja sił zbrojnych to proces. W dzisiejszych czasach nie wystarczy pospolite ruszenie lub partyzantka w miastach, aby odeprzeć atak konwencjonalnych sił zbrojnych. Polska to nie Irak i nie Afganistan. U nas nie ma pustyni, stałej temperatury, rozległych niezamieszkanych terenów, licznych mniejszości narodowych lub etnicznych. Czym innym jest wojna hybrydowa na Krymie, gdzie większość ludności identyfikuje się z agresorem, a czym innym jest potencjalny konflikt na linii uskoku geopolitycznego, który wyraźnie leży w interesie przynajmniej 3 państw sąsiadujących z państwem zaatakowanym. Polska w swojej przeszłości była już znacznie silniejszym państwem niż jest obecnie - a jednak została zaatakowana i podporządkowana przy praktycznie biernej postawie całej Europy Zachodniej. Nie wolno nam o tym zapominać, że argumenty geopolityczne i gospodarcze stoją powyżej wszelkich sojuszy gospodarczych i militarnych, o czym wielokrotnie przekonaliśmy się w historii.

George Friedman, jeden z najwybitniejszych analityków z zakresu wojskowości i geopolityki : "Pytany, jaką strategię obrony powinna w takiej sytuacji opracować Polska ocenił, że najważniejsze jest opracowanie skutecznej strategii odstraszenia ewentualnego agresora. - Wzorem jest Szwajcaria, której zaatakowanie dla każdego jest po prostu zbyt drogie. Także Polska musi być w stanie samodzielnie się bronić, przynajmniej dwa, trzy miesiące, dopóki nie przyjdzie pomoc. A na to potrzeba nie 2, ale 5–6 proc. PKB wydatków na obronę - uważa Friedman. "
(źródło : http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,George-Friedman-USA-nie-moga-dopuscic-do-odrodzenia-sojuszu-Berlina-z-Moskwa,wid,16639377,wiadomosc.html?ticaid=1142e1 )

Celem omówienia restrukturyzacji budżetu przedstawię dane rzeczywiste, znajdujące się w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok. Dokumenty dostępne są na stronie Ministerstwa Finansów pod adresem w tym linku.

Na początek interesuje nas załącznik nr 2, strona 1 (kliknięcie w obrazek otwiera powiększenie). 2015-01-14-budzet-mini.png

Na podstawie przedstawionych danych widzimy, że wydatki na obronę narodową (pozycja 752) wynoszą w planie na 2015 rok 30,2 mld złotych, co widać w kolumnie nr 3. Na sumę tych wydatków składają się kwoty wymienione w kolumnach 4,5,6,7,8,9,10. Aktualne wydatki stanowią około 1,95% PKB. Dojście do poziomu 5% oznacza zwiększenie wydatków na MON do kwoty około 77,43mld złotych. Szukamy w budżecie brakującej zatem kwoty około 47,43 mld złotych.

W tym załączniku największą pozycją jest 758 - "Różne rozliczenia" - na kwotę 92,79 mld złotych. Omówienie tej kwoty zostawię na koniec, najpierw zanalizujemy pozostałe pozycje. W pozostałych obszarach (oprócz obony narodowej) przeprowadzimy restrukturyzację polegającą na obcięciu budżetu o 1/10, 1/5 lub 1/3 czyli 10%, 20%, 30% w zależności od obszaru. Z restrukturyzacji i cięć budżetowych z oczywistych względów należy wyłączyć obsługę długu publicznego. Dane liczbowe znajdują się w tabeli poniżej.

Wydatki budżetu państwa na rok 2015 - zestawienie zbiorcze według działów
IDENTYFIKATOR DZIAŁU I NAZWA PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK (kwoty podane w tysiącach złotych) KWOTA UZYSKANA PO RESTRUKTURYZACJI I ZMNIEJSZENIU BUDŻETU O 10%, 20% lub 30% (kwoty podane w tysiącach złotych)
010 Rolnictwo i łowiectwo 5 221 495 522 149
020 Leśnictwo 7 801 780
050 Rybołowstwo i rybactwo 88 742 8 874
100 Górnictwo i kopalnictwo 570 755 57 075
150 Przetwórstwo przemysłowe 1 127 005 112 700
500 Handel 663 059 66 305
550 Hotele i restauracje 20 000 2 000
600 Transport i łączność 8 474 283 847 428
630 Turystyka 43 671 4 367
700 Gospodarka mieszkaniowa 1 574 609 157 460
710 Działalność usługowa 663 109 66 310
720 Informatyka 206 246 20 624
730 Nauka 5 265 502 526 550
750 Administracja publiczna 12 656 173 3 796 851 (30%)
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 202 442 220 244
752 Obrona narodowa 30 201 217  
753 Obowiazkowe ubezpieczenie społeczne 82 828 760 8 282 876
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 13 440 683 1 344 068
755 Wymiar sprawiedliwości 11 080 126 1 108 012
757 Obsługa długu publicznego 32 250 000  
758 Różne rozliczenia 92 792 399 27 837 719 (30%)
801 Oświata i wychowanie 1 767 312 176 731
803 Szkolnictwo wyższe 14 396 818 4 319 043 (30%)
851 Ochrona zdrowia 6 916 304 691 630
852 Pomoc społeczna 12 416 325 3 724 896 (30%)
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 600 081 1 080 024 (30%)
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 104 251 10 425
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 341 852 34 185
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 044 537 204 453
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 101 923 10 192
926 Kultura fizyczna 265 445 26 544
RAZEM :
343 332 925 55 260 513


Z uzyskanych cięć budżetowych na poziomie 10% uzyskaliśmy kwotę 55,26 mld złotych. Oczywiście w wielu obszarach można przeprowadzić znacznie dalej idące cięcia, zwłaszcza w obszarze administracji publicznej, szkolnictwa wyższego, pomocy społecznej. Jak widać największą kwotę pozyskaliśmy z pozycji 758. Co zatem kryje się pod tajemniczą pozycją "Różne rozliczenia" ?

 • Dopłaty do paliwa rolniczego
 • Pomoc dla społeczności romskiej
 • Dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna
 • Dotacje celowe na finansowanie, w tym dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej
 • Pomoc w zakresie dożywiania
 • Upowszechnienie szerokopasmowego internetu
 • Wsparcie na rzecz rozwoju międzynarodowej współpracy na rzecz demokracji i społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi, Ukrainie, Armenii, Gruzji oraz w Afganistanie
 • Środki na uzupełnienie dotacji celowych na realizację świadczeń rodzinnych, m.in. świadczenia pielęgnacyjne i alimenty
 • Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
 • Bezpieczna i przyjazna szkoła
 • Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
 • Dofinansowanie zadań wynikających z obniżenia wieku szkolnego – program „Radosna szkoła”
 • Wspieranie zwalczania przemytu i podrabiania wyrobów tytoniowych
 • Środki na zadania pro jakościowe w szkolnictwie wyższym
 • Dotacje i subwencje dla partii politycznych
 • Opłaty dotyczące czarterów samolotów zewnętrznych


Podstawowe pytanie zatem brzmi - co jest dla nas priorytetem ? Silne i nowoczesne wojsko czy szeroko rozumiana opieka socjalna ?

- Jarosław Narymunt Rożyński,

www.prezydent.org.pl
Data:
Kategoria: Polska

Narymunt

Jarosław Narymunt Rożyński - https://www.mpolska24.pl/blog/narymunt

Ojciec, patriota, przedsiębiorca. Zawodowo od lat związany z informatyką i nowoczesnymi technologiami. Więcej informacji pod adresem :

www.prezydent.org.pl

Komentarze 0 skomentuj »
Musisz być zalogowany, aby publikować komentarze.
Dziękujemy za wizytę.

Cieszymy się, że odwiedziłeś naszą stronę. Polub nas na Facebooku lub obserwuj na Twitterze.